ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 359264 הגר לשנר 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 1 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד לא נמצא בביקורים רבים בנחל
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 330965 תצפיות רת"ם 9 באוגוסט 1983 3 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 359265 הגר לשנר 1 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 3 כתף החרמון: חרמון
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 330964 תצפיות רת"ם 28 ביוני 1925 2 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 4 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 359263 הגר לשנר 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 5 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד לא נמצא בביקורים רבים באתר
אבגר צהוב Agrimonia eupatoria 330966 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1928 3 0 0 /taxa/Agrimonia%20eupatoria/ 6 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם