ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גלדן מוארך Elytrigia elongata 386534 דותן רותם 4 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 1 בריכות מלח עתלית
גלדן מוארך Elytrigia elongata 360397 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 2 שרון צפוני: בקעת הנדיב
גלדן מוארך Elytrigia elongata 343335 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 3 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 343262 נח נפתולסקי 5 ביולי 1927 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 374227 יוסי בן ארי 26 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 5 שרון דרומי: דרום מישור החוף
גלדן מוארך Elytrigia elongata 374228 יוסי בן ארי 26 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 6 שרון דרומי: דרום מישור החוף
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341163 אבי שמידע 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 7 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 356678 יוסי בן-ארי 26 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 8 שרון דרומי: דרום מישור החוף
גלדן מוארך Elytrigia elongata 356677 יוסי בן-ארי 26 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 9 שרון דרומי: דרום מישור החוף
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341153 רוחמה ברלינר 13 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 10 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341763 י.הלוי 15 במאי 1941 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 11 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 340110 רונטל בועז 14 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 12 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 340109 אבינועם דנין 6 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 13 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 374224 יבגני קמינסקי 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 14 רמת עבדת: מצוק הצינים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 374223 יבגני קמינסקי 2 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 15 רמת עבדת: מצוק הצינים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 374225 יבגני קמינסקי 7 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 16 רמת עבדת: מצוק הצינים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 321469 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345344 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341158 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 19 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345308 מיכאל זהרי 1 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345826 ל.פרוזבול 27 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 343336 נח נפתולסקי 15 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 22 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341433 נח נפתולסקי 1 ביולי 1931 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 23 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344143 מיכאל זהרי 18 ביוני 1927 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 24 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344142 אלכסנדר איג 13 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 25 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344054 גבי אברהם 22 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 26 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 372877 סיקו בכור 6 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 357775 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 355476 יפתח סיני 4 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 355477 יפתח סיני 4 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 368561 סיקו בכור 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345844 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345827 שיר ורד 3 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 33 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345814 איתי רפאלוביץ 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 34 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345307 נח נפתולסקי 8 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 35 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345309 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 36 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345306 אלכסנדר איג 1 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345661 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345310 שיר ורד 10 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 362248 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 362249 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 41 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345305 אלכסנדר איג 21 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 42 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345824 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 43 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 321472 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 44 מישור פלשת: גבעת כורכר ניצנים מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 321474 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 45 חולות: חולות מפרץ חיפה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 357450 דותן רותם 11 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 46 חולות: מישור חוף כרמלים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344843 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 47 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 354245 בן רוזנברג 25 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 48 חולות: מישור חוף כרמלים אדום לשימור
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344880 רוחמה ברלינר 23 בנובמבר 1976 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 49 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 368560 סיקו בכור 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 50 חולות: חולות מפרץ חיפה
גלדן מוארך Elytrigia elongata 357447 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 51 חולות: רכס כורכר הבונים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 344866 רוחמה ברלינר 11 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 52 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 343543 אלכסנדר איג 8 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 53 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345644 דידי קפלן 7 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 54 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 343334 אלכסנדר איג 1 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 55 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341762 אלכסנדר איג 17 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 56 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 377864 דותן רותם 11 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 57 חולות: רכס כורכר הבונים
גלדן מוארך Elytrigia elongata 345825 אלכסנדר איג 29 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 58 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341154 שיר ורד 15 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 59 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 326672 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 60 מתוך נתוני רת"ם
גלדן מוארך Elytrigia elongata 341180 דני זהרי 6 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20elongata/ 61 מתוך נתוני רת"ם