ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גומא נאה Cyperus jeminicus 338947 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 1 מתוך נתוני רת"ם
גומא נאה Cyperus jeminicus 338949 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1943 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 2 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
גומא נאה Cyperus jeminicus 326579 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 3 מתוך נתוני רת"ם
גומא נאה Cyperus jeminicus 359172 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 4 ימים: ים המלח
גומא נאה Cyperus jeminicus 359173 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 5
גומא נאה Cyperus jeminicus 359171 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20jeminicus/ 6