ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 338968 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1927 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 1 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 338970 תצפיות רת"ם 29 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 359174 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 3 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 359175 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 4 שרון צפוני: נחל חדרה
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 338969 תצפיות רת"ם 15 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 5 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 359176 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 6 שרון צפוני: חמרה חדרה
גומא רחב-עלים Cyperus latifolius 338971 תצפיות רת"ם 26 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Cyperus%20latifolius/ 7 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם