ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
גומא שרוני Cyperus sharonensis 377320 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 1
גומא שרוני Cyperus sharonensis 377321 גל וין 20 בינואר 2017 1 0 0 2
גומא שרוני Cyperus sharonensis 377322 גל וין 20 בינואר 2017 1 0 0 3
גומא שרוני Cyperus sharonensis 372766 הילה גיל 7 באוגוסט 2017 1 0 0 4
גומא שרוני Cyperus sharonensis 372496 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 5
גומא שרוני Cyperus sharonensis 357169 אורי שפירא 8 במאי 2013 1 0 0 6
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359633 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 7
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359643 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 8
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359635 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 9
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359626 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 10
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359306 מימי רון 21 באפריל 2013 1 0 0 11
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359905 בר שמש 29 ביוני 2015 1 0 0 12
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359650 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 13
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359636 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 14
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359632 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 15
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368622 רון פרומקין 23 ביוני 2014 1 0 0 16
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368623 רון פרומקין 23 בפברואר 2014 1 0 0 17
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368621 רון פרומקין 19 בינואר 2014 1 0 0 18
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368620 רון פרומקין 19 בינואר 2014 1 0 0 19
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368619 רון פרומקין 25 במאי 2017 1 0 0 20
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368618 רון פרומקין 3 באפריל 2017 1 0 0 21
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368573 סיקו בכור 2 ביוני 2017 1 0 0 22
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359906 בר שמש 29 ביוני 2015 1 0 0 23
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339072 תצפיות רת״ם 23 באפריל 1997 1 0 0 24
גומא שרוני Cyperus sharonensis 368520 יובל ספיר 22 באפריל 2017 1 0 0 25
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339067 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 26
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339056 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 27
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339061 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 28
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339065 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 29
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339058 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 30
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339073 תצפיות רת״ם 1 בספטמבר 1996 1 0 0 31
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339069 תצפיות רת״ם 25 ביולי 1998 1 0 0 32
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339060 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 33
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359640 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 34
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339057 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 35
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339059 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 36
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339063 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 37
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359642 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 38
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359646 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 39
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359621 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 40
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339068 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 41
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359534 אורי שפירא 8 במאי 2014 1 0 0 42
גומא שרוני Cyperus sharonensis 357388 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 43
גומא שרוני Cyperus sharonensis 357157 אורי שפירא 21 באפריל 2013 1 0 0 44
גומא שרוני Cyperus sharonensis 356999 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 45
גומא שרוני Cyperus sharonensis 367328 דותן רותם 19 במרץ 2016 1 0 0 46
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359649 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 47
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359648 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 48
גומא שרוני Cyperus sharonensis 360252 גל וין 16 במאי 2015 1 0 0 49
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359307 אורי שפירא 8 במאי 2013 1 0 0 50
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359638 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 51
גומא שרוני Cyperus sharonensis 357107 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 52
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359386 מימי רון 19 בפברואר 2014 1 0 0 53
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359896 בר שמש 20 במאי 2015 1 0 0 54
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339062 תצפיות רת״ם 4 ביולי 1997 1 0 0 55
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359849 מימי רון 29 בינואר 2015 1 0 0 56
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339071 תצפיות רת״ם 23 במאי 1997 1 0 0 57
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339054 תצפיות רת״ם 11 ביולי 1997 1 0 0 58
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359645 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 59
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359637 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 60
גומא שרוני Cyperus sharonensis 357319 אורי שפירא 8 במאי 2014 1 0 0 61
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359460 שיר ורד 25 במרץ 2014 1 0 0 62
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339066 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 63
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339064 תצפיות רת״ם 9 במרץ 1999 1 0 0 64
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359305 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 65
גומא שרוני Cyperus sharonensis 372526 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 66
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359641 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 67
גומא שרוני Cyperus sharonensis 359304 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 68
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339055 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1970 1 0 0 69
גומא שרוני Cyperus sharonensis 339070 תצפיות רת״ם 9 במאי 1997 1 0 0 70