ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340999 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 1 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341252 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 2 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341366 מיכאל זהרי 16 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 3 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 372038 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 4 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני בשדה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341187 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 5 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341599 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 6 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341537 אלכסנדר איג 8 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 7 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341368 נח נפתולסקי 14 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 8 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341487 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 9 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341367 נח נפתולסקי 13 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 10 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341186 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 11 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345201 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 12 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343714 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 13 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343319 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 14 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343961 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 15 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344242 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 16 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344519 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 17 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344278 אלכסנדר איג 4 ביוני 1921 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344750 נח נפתולסקי 2 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 19 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344518 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344701 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344705 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344938 אורי פרגמן-ספיר 1 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344327 אלכסנדר איג 28 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344488 מיכאל זהרי 24 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344372 פאולה פרנק 28 במרץ 1950 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344279 ג.סמואלסון 10 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343962 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 346807 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 29 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 346936 נעמי פינברון 7 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 30 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 346806 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 31 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340630 דני זהרי 6 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 32 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344939 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 33 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341641 אלכסנדר איג 15 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 34 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344749 אלכסנדר איג 1 באוגוסט 1923 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 35 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340683 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 36 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340876 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 37 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340696 מיכאל זהרי 12 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 38 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 368343 בר שמש 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 39 יער פלוגות
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340643 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 40 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340885 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 41 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340695 אבינועם דנין 31 במאי 1976 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 42 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354747 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 328 ממוביל עד לדרך לאורך כל השדות
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354744 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354743 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בקעת בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354742 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340628 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 47 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354740 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354737 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקרצמחים נדירים בית נטופה ליד גדר ובתוך גדר המוביל
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354735 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה צמחים נדירים
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354784 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 342 הערכה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345353 נעמי פינברון 6 ביוני 1949 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 52 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343960 יואב גרטמן 30 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 53 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343945 יואב גרטמן 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 54 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 326581 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 55 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341274 נעמי פינברון 13 בפברואר 1942 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 56 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 367101 יאיר אור 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 57 חולות: רצועת חוף צפוני
געדה קוצנית Teucrium spinosum 368123 מימי רון 1 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 58 חולות: רצועת חוף צפוני
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341282 אלכסנדר איג 19 באפריל 1936 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 59 הדום הרי שומרון: בן שמן מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345202 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 60 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345013 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 61 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345400 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 62 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345623 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 63 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345624 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 64 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 341463 אלכסנדר איג 5 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 65 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354746 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה ליד מוביל נקודה 327
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354781 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחטם נדירים בית נטופה נקודה 340
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354748 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 329
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354782 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 367104 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 355052 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 383
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354734 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה צמחים נדירים
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354738 יפתח סיני 4 במאי 2010 3 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה ליד גדר המוביל
געדה קוצנית Teucrium spinosum 367103 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: 40 פרטים בשטח 30 * 3 מ'
געדה קוצנית Teucrium spinosum 367102 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 75 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-3 פרטים בודדים
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354739 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 76 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה ליד שדה חיטה וגדר המוביל
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345333 הגר לשנר 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 77 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344040 אלכסנדר איג 20 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 78 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354750 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 79 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 330
געדה קוצנית Teucrium spinosum 354741 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 80 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344702 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 81 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344703 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 82 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345012 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 83 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344700 מ.גרינר 22 ביוני 1932 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 84 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344966 נ. סטולר 10 ביוני 1939 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 85 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344704 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 86 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 346716 מיכאל זהרי 25 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 87 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345635 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 88 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 345203 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 89 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344429 נח נפתולסקי 12 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 90 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 385423 יפה קפלינסקי-אברהם 5 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 91 פוריה צומת בית העלמין הזורעים בתצפית נוספת בתאריך 20\06\18 הצמחים היו במצב יבש עם זרעים. נמצאו גם מספר פרטים גדולים יבשים עם זרעים לפני 3 שנים, באוגוסט 2015. בית הגידול אפיזודי. אין לדעת אם ישרוד את השנה הבאה.
געדה קוצנית Teucrium spinosum 344862 אלכסנדר איג 5 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 92 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343657 דני זהרי 20 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 93 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343775 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 94 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 324276 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 95 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343488 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 96 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 343218 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 97 מתוך נתוני רת"ם
געדה קוצנית Teucrium spinosum 340870 גרפי גדעון 23 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Teucrium%20spinosum/ 98 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם