ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 387074 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון *************
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 387075 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון *************
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 389204 נדב טאובה 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 3 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 392625 ידידיה שמואל 6 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 4 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 395201 שמשון ולוטקר 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 395202 שמשון ולוטקר 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 6 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329513 תצפיות רת"ם 7 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 7 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329512 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329509 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 9 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329510 תצפיות רת"ם 10 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 10 בקעת צין: צין עליון מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 385853 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 11 מעבר ערוד במדרון קירטוני עם סלעי צור ובמדרון קרטוני יובשני מתחתיו
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 368263 צביקה אבני 7 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 368262 צביקה אבני 7 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329511 תצפיות רת"ם 11 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 14 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 358997 נדב טאובה 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 15 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329514 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 16 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 374220 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 17 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 374221 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 18 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 374222 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מדרון דרדרת סלע רך וצור, כ-10 מ' ופחות מעל הדרך.
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 329508 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 358995 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 21 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 358996 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 22 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 358804 נדב טאובה 14 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 23 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 358383 נדב טאובה 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 24 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
גפוף קוצני Atraphaxis spinosa 385007 דר בן נתן 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Atraphaxis%20spinosa/ 25 ערוצון של נחל חווארים כל הפרטים מרוכזים לאורכו של אותו ערוצון. לא נמצאו פרטים נוספים בערוצים השכנים משני הצדדים.