ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329333 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 1 מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329335 תצפיות רת"ם 3 בספטמבר 1996 2 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 378464 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 3 לצערי לא נמצאה בשום מקום במערה.
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329332 תצפיות רת"ם 28 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 4 מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329334 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1909 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 5 מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329328 תצפיות רת"ם 21 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 6 מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 329330 תצפיות רת"ם 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 7 מתוך נתוני רת"ם
גריזית נאה Phyllitis sagittata 358197 עמיחי גלעדי 1 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 8
גריזית נאה Phyllitis sagittata 358195 עמיחי גלעדי 1 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 9
גריזית נאה Phyllitis sagittata 357042 אורי אורבך 18 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 10 צולם ודווח לעמוס סבח ואורי פרגמן
גריזית נאה Phyllitis sagittata 358196 עמיחי גלעדי 1 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Phyllitis%20sagittata/ 11