ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396490 מימי רון 2 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 1 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396491 מימי רון 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 2 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396338 נעם שגב 9 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 3 עמק דותן
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396011 סיקו בכור 18 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני בממוצע הם אחרי שיא פריחה, וכמעט בכל שלבי הבשלת הפירות
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396010 סיקו בכור 18 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני
דבקה זנובה Galium chaetopodum 396009 סיקו בכור 18 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 6 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני גוש צפוף
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395466 מימי רון 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 7 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק בעיקר סביב עצי זית בכרם שלא רוסס רק עבר קילטור, וכן פס שבין חלקת שדה חיטה וכרם הזיתים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395465 מימי רון 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 8 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק בפס לא מעובד בין כרם זיתים לכרם שקדים. יחד עם ינבוט השדה, חוח עקוד וכתלית פורטוגלית
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395464 עופרה פרידמן 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 9 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395463 מימי רון 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 10 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון בכרם זיתים מעובד חלקית
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395936 הילה גיל 3 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395837 סיקו בכור 7 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 12 כפר יסיף צומחים בתפזורת, לפעמים מרחק של מטרים זה מזה, על פני שטח גדול יחסית
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395274 יאיר אור 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 13 אבני-איתן, מערב
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395139 מימי רון 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין שטח לח מהודק, פתוח, ללא חקלאות, אך אכול ע"י מרעה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 395140 מימי רון 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין בכרם זיתים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 343047 פאולה פרנק 28 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 16 מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344936 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 17 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 346647 עופר כהן 31 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 18 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344791 תצפיות רת"ם 28 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 19 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 346761 אלכסנדר איג 30 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 20 רמות הגליל: רמת מונפור מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 347433 זהרי אברהם אורש 27 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 21 רכס נפתלי: בקעת קדש מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 347530 עופר כהן 2 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344548 פאולה פרנק 16 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344639 אלכסנדר איג 1 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344418 אלכסנדר איג 1 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 346805 מיכאל זהרי 7 ביוני 1957 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 26 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344735 אלכסנדר איג 15 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362477 דידי קפלן 11 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344458 אלכסנדר איג 25 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 346013 אבי שמידע 25 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 30 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345654 ג.סמואלסון 10 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 31 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 346105 יוחנן מרגלית 13 במאי 1970 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 32 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344788 גרינקר 31 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 33 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345982 אבי שמידע 25 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 34 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 343771 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 35 מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345130 אביבה רבינוביץ' 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 36 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345647 ע. כהן וג. אברהם 2 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 37 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345483 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 38 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 343821 מימי רון 20 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 39 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345222 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345230 עדינה דולב 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345385 י. תור וע. דולב 17 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345640 יובל ספיר 26 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 43 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345474 איציק ת. ועדינה 17 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 44 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362476 דידי קפלן 12 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים DVEZNU
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345617 ע. כהן וג. אברהם 2 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 46 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345621 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 47 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345612 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 48 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345263 גבי אברהם 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345153 ד.שיצר וא.רבינו 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345600 גבי 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 51 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345189 אבי שמידע 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344421 נח נפתולסקי 12 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 53 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345143 ע. כהן וג. אברהם 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345511 עופר כהן 15 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 55 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345611 יעקוב ש.ואורי פ 18 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 56 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345462 עופר כהן 16 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 57 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344419 אלכסנדר איג 15 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 58 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344789 י.הלוי 1 ביולי 1943 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 59 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344737 אלכסנדר איג 16 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 60 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345482 אבי שמידע 7 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 61 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345386 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345223 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 386558 יאיר אור 10 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 64 נוב
דבקה זנובה Galium chaetopodum 386454 שמואל מזר 5 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 65 מג׳ד אל-כרום דר׳ אדמה כבדה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 386453 שמואל מזר 8 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 66 בקעת דיר חנא
דבקה זנובה Galium chaetopodum 380951 מימי רון 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה יש גם נוכחות של פרי ירוק
דבקה זנובה Galium chaetopodum 354749 יפתח סיני 4 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 329
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355012 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355382 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
דבקה זנובה Galium chaetopodum 360271 טליה אורון 2 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 71 רמת כורזים: ירדן הררי רמת כורזים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362467 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 373664 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען ?
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362468 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שולי תעלת המוביל
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362456 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 75 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362457 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 76 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות ואולי אלפי פרטים מתחת לעצי הזית
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344422 מיכאל זהרי 15 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344420 מיכאל זהרי 25 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 78 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344736 נח נפתולסקי 27 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 79 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344738 נח נפתולסקי 2 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 344790 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 81 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362452 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 82 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362469 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 359208 יובל ספיר 14 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 84 דרום הגולן: נחלי גולן
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362459 מימי רון 15 בספטמבר 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשריפ פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362458 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 86 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: שני פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362463 מימי רון 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 87 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות - מאות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362472 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 88 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 100-200 פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362470 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 89 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345383 הגר לשנר 23 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 90 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362454 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 91 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362465 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 92 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362462 מימי רון 15 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 93 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345384 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 94 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355055 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 95 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר נטופה 387
דבקה זנובה Galium chaetopodum 354780 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 340
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362451 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 97 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362453 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 98 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אלפים פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362471 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 99 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362449 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 100 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: עשרות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362466 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 101 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362461 מימי רון 15 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 102 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עשרות פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362460 מימי רון 15 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 103 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362450 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 104 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-10 פרטים
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362448 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 105 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362455 מימי רון 6 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 106 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355041 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 107 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 378
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355375 יפתח סיני 25 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר בקעת תורען ח 37
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355381 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 109 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355383 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 110 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345249 יצחק תור 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 111 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 345237 ע. כהן וג. אברהם 2 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 112 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355352 יפתח סיני 4 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 113 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בקעת תורען ה 19
דבקה זנובה Galium chaetopodum 355377 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 114 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
דבקה זנובה Galium chaetopodum 385603 שמואל מזר 5 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 115 מצפון לחצרות יסף צמח יבש עם פירות
דבקה זנובה Galium chaetopodum 362464 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Galium%20chaetopodum/ 116 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה