ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקה שרועה Galium humifusum 396269 זלמן באומוול 13 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Galium%20humifusum/ 1 עיינות בזלת
דבקה שרועה Galium humifusum 333190 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1910 1 0 0 /taxa/Galium%20humifusum/ 2 מתוך נתוני רת"ם
דבקה שרועה Galium humifusum 333189 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1908 1 0 0 /taxa/Galium%20humifusum/ 3 מתוך נתוני רת"ם
דבקה שרועה Galium humifusum 368020 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20humifusum/ 4
דבקה שרועה Galium humifusum 368019 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20humifusum/ 5