ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341048 הגר לשנר 22 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 1 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341637 יואב גרטמן 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 2 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 342425 גדי פולק 9 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 3 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341445 טוביה קושניר 21 בנובמבר 1941 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 4 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 340891 אלכסנדר איג 27 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 5 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341061 נעמי פינברון 19 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 6 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 362478 צדק יצחק 3 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 7
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 333330 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 8 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 340742 אבי שמידע 15 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 9 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341662 עופר כהן 5 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 10 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341612 אבינועם דנין 10 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 11 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341611 תצפיות רת"ם 28 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 12 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341104 נעמי פינברון 28 במרץ 1930 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 13 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341580 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 14 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 340890 תצפיות רת"ם 26 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 15 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 333326 תצפיות רת"ם 29 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 16 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 333315 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 17 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341860 יאיר אור 29 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 18 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 333316 תצפיות רת"ם 2 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 19 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 333308 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 20 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341105 אמוץ דפני 9 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 21 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 342823 יאיר אור 15 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 22 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 342822 יאיר אור 22 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 23 מתוך נתוני רת"ם
דבקת יריחו Galium hierochuntinum 341444 א. אהרונסון 29 במרץ 1906 1 0 0 /taxa/Galium%20hierochuntinum/ 24 מתוך נתוני רת"ם