ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דבקת פלשת Galium philistaeum 386299 רון פרומקין 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 1 חורשת הסרג'נטים
דבקת פלשת Galium philistaeum 381055 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 381060 שקולניק יעקב 31 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 3 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 381059 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 4 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 381058 שקולניק יעקב 6 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 5 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
דבקת פלשת Galium philistaeum 381057 שקולניק יעקב 6 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 6 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
דבקת פלשת Galium philistaeum 384486 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 381056 שקולניק יעקב 22 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 8 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 381062 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 9 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 381063 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 10 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 381061 שקולניק יעקב 14 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 11 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 342960 גדי פולק 12 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 368099 הגר לשנר 1 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 13 חולות: חולות ראשון לציון
דבקת פלשת Galium philistaeum 368097 הגר לשנר 5 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 342872 אביבה רבינוביץ' 7 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 368098 הגר לשנר 7 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 342959 משה הרטמן 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 360165 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא, שדה חרוש
דבקת פלשת Galium philistaeum 359536 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 19 צומת חפר
דבקת פלשת Galium philistaeum 343148 מדור יחיאל 23 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359516 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 21 שמורת בני ציון
דבקת פלשת Galium philistaeum 359890 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 22 דרומית לאוניברסיטת תל אביב
דבקת פלשת Galium philistaeum 359894 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 23 שמורת אודים
דבקת פלשת Galium philistaeum 343147 גדי פולק 16 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 24 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342159 גדי פולק 15 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 25 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342781 גדי פולק 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359537 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 27 הדסים
דבקת פלשת Galium philistaeum 359535 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 28 צפונית לשמורת קדימה
דבקת פלשת Galium philistaeum 357136 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-לא נמצא; שדה חרוש
דבקת פלשת Galium philistaeum 341007 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 30 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341060 א. שמאלי 11 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 31 שרון דרומי: גבעת כורכר גדרה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359888 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 32 חולות ניצנים
דבקת פלשת Galium philistaeum 343789 א. שמאלי 16 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 33 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 343359 נעמי פינברון 22 במרץ 1958 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 34 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342175 מימי רון 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 35 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 373802 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 373801 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 362483 מימי רון 19 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 359510 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 39 שמורת בני ציון
דבקת פלשת Galium philistaeum 359511 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 40 בני ציון (מדרום לשמורה)
דבקת פלשת Galium philistaeum 342259 מימי רון 29 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 41 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342434 גדי פולק 18 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359540 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 43 יער קדימה
דבקת פלשת Galium philistaeum 342604 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342292 א. ליסטון 9 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341892 לאה פרוזבול 30 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341891 לאה פרוזבול 10 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342106 ארליך נגה 4 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 343005 גדי פולק 12 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 49 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342399 מימי רון 30 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 50 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359523 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 51 שמורת חרוצים צפון
דבקת פלשת Galium philistaeum 359462 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 52 יער אילנות
דבקת פלשת Galium philistaeum 342054 אלכסנדר איג 14 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 362489 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 362484 מימי רון 31 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 362482 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 362481 מימי רון 7 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 57 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 362490 גדי פולק 10 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 342062 גדי פולק 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 362487 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 360163 אסף קפלן 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים, לא נמצא
דבקת פלשת Galium philistaeum 357118 אסף קפלן 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים; לא נמצא
דבקת פלשת Galium philistaeum 359509 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 63 תל יצחק דרום
דבקת פלשת Galium philistaeum 342910 גדי פולק 23 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342602 גדי פולק 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342601 גדי פולק 29 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342474 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342182 גדי פולק 9 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359539 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 69 אילנות מערב
דבקת פלשת Galium philistaeum 359524 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 70 חורשת אקליפטוס רמת הכובש
דבקת פלשת Galium philistaeum 359520 מימי רון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 71 שמורת חרוצים צפון
דבקת פלשת Galium philistaeum 343006 ג.פןלק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342024 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 73 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 373800 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה תצפית העדר. סימון מוטעה?
דבקת פלשת Galium philistaeum 359525 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 75 גן יבנה
דבקת פלשת Galium philistaeum 341579 שיר ורד 1 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 76 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341598 יואל מלמד 11 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 77 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 373803 יוסי בן ארי 29 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 78 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 356682 יוסי בן-ארי 29 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 79 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 362491 שקולניק יעקב 22 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 80 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 362497 שקולניק יעקב 14 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 81 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
דבקת פלשת Galium philistaeum 362499 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 82 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 362496 שקולניק יעקב 31 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 83 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 362494 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 84 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 359529 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 85 הגבעה האדומה- מזרחית לגבעת ברנר
דבקת פלשת Galium philistaeum 359513 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 86 תל יצחק דרום
דבקת פלשת Galium philistaeum 343817 נעמי פינברון 16 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 87 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342909 מימי רון 4 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 88 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342766 גדי פולק 4 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 343007 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341078 עוזי פליטמן 30 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 91 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342806 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 92 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342605 גדי פולק 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 93 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342603 גדי פולק 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342080 אלכסנדר איג 22 במרץ 1932 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341696 נח נפתולסקי 14 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 96 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359887 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 97 מערבית ליד מרדכי
דבקת פלשת Galium philistaeum 340637 רינה בן יעקב 27 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 98 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359886 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 99 דרומית לארז יחד עם קחון פלשתי באתר
דבקת פלשת Galium philistaeum 359877 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 100 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב) יחד עם חוחן קרדני באותו אתר
דבקת פלשת Galium philistaeum 359889 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 101 בתרונות רוחמה (כ-2 ק"מ מזרחית ליישוב) נחל כמעט ללא שיחים (אין מספיק צל)
דבקת פלשת Galium philistaeum 359882 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 102 בין רוחמה לדורות (מצפון לכביש)
דבקת פלשת Galium philistaeum 359878 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 103 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
דבקת פלשת Galium philistaeum 340627 נעמי פינברון 10 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 104 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359880 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 105 בתרונות רוחמה (כחצי ק"מ מזרחית ליישוב)
דבקת פלשת Galium philistaeum 340642 גדי פולק 26 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 106 מישור פלשת: גבעת כורכר ארז מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 362493 שקולניק יעקב 6 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 107 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
דבקת פלשת Galium philistaeum 362492 שקולניק יעקב 6 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 108 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359883 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 109 צפון מערבית לברור חיל יחד עם קחון פלשתי באתר
דבקת פלשת Galium philistaeum 340707 מיכאל זהרי 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 110 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 362485 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 111 מישור פלשת: פלשת
דבקת פלשת Galium philistaeum 333290 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 112 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 340682 גדי פולק 17 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 113 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359427 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 114 בית ספר שדה שקמים
דבקת פלשת Galium philistaeum 347078 וינוגרדוב מרים 23 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 115 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 333285 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 116 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 333282 תצפיות רת"ם 9 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 117 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 333275 תצפיות רת"ם 4 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 118 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 359430 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 119 חולות אשדוד
דבקת פלשת Galium philistaeum 359428 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 120 דרומית לניצן
דבקת פלשת Galium philistaeum 359429 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 121 חולות אשדוד
דבקת פלשת Galium philistaeum 362486 מרגרטה וולצ'אק 28 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 122 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
דבקת פלשת Galium philistaeum 359431 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 123 מערבית לניצן
דבקת פלשת Galium philistaeum 360616 עמית מנדלסון 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 124 חולות: חולות נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 342656 שיר ורד 23 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 125 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342655 נח נפתולסקי 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 126 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 357279 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 127 חולות: חולות פלמחים
דבקת פלשת Galium philistaeum 347112 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 128 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 333284 תצפיות רת"ם 9 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 129 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342871 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 130 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 343804 אביבה רבינוביץ' 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 131 חולות: רכס כורכר קיסריה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 341269 תצפיות רת"ם 21 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 132 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 342081 אלכסנדר איג 14 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 133 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 340442 אלכסנדר איג 28 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 134 מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 343077 מימי רון 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 135 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
דבקת פלשת Galium philistaeum 385383 מרב לבל 22 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 136 צפונית לגדרה שטח חקלאי פעיל. נבדק גם תל דרומית לנקודה. צומח עשבוני גבוה
דבקת פלשת Galium philistaeum 385322 רעות לוריא 22 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 137 חורשת אקליפטוס ממערב לכפר מלל בשולי כביש 4. חורשת אקליפטוס עם חמציצים
דבקת פלשת Galium philistaeum 385305 בר שמש 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 138 יער פלוגות מערב נראה כי בית הגידול - קרקע כבדה חרסיתית, לא מתאים
דבקת פלשת Galium philistaeum 385280 מרב לבל 22 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 139 קיסריה הנקודה בשטח בנוי. בשוליים שטח טבעי מופר. בית הגידול המקורי חולות עם חרובים ואלות מסטיק, דומה לבית גידולו של המין בחולות ניצנים
דבקת פלשת Galium philistaeum 362498 שקולניק יעקב 7 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 140 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 362495 שקולניק יעקב 5 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 141 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
דבקת פלשת Galium philistaeum 385129 עמית מנדלסון 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 142 מחנה תל השומר צמוד לאנדרטה לחללי מזרח גוש דן, ממזרח לה.
דבקת פלשת Galium philistaeum 385358 רעות לוריא 22 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 143 מחלף אליכין שטח חצי טבעי בתוך מחלף עם נטיעות חרובים. צומח עשבוני גבוה מדי
דבקת פלשת Galium philistaeum 385310 מרב לבל 22 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 144 גבעות מרר צפונית לבסיס בית גידול מתאים מאוד. כמעט כל התצפיות בתוך שטח בסיס סגור. נסרק השטח צפונית לבסיס ( מחוץ לגן הלאומי)
דבקת פלשת Galium philistaeum 385296 בר שמש 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 145 יער פלוגות מזרח נראה כי בית הגידול - קרקע כבדה חרסיתית, לא מתאים
דבקת פלשת Galium philistaeum 385297 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 146 חורשת הסרגנטים נתניה
דבקת פלשת Galium philistaeum 385021 דר בן נתן 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 147 שמורת אירוס הארגמן ליד בית חנן
דבקת פלשת Galium philistaeum 385022 דר בן נתן 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 148 גבעות הכורכר של נס ציונה
דבקת פלשת Galium philistaeum 340443 אלכסנדר איג 29 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Galium%20philistaeum/ 149 מתוך נתוני רת"ם