ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 341630 אבי שמידע 15 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 1 מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 341495 אורי פרגמן-ספיר 17 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 2 מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 326586 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 3 מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 326693 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 4 מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 340930 מיכאל זהרי 15 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 340960 יעקב ליפקין 10 במאי 1959 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 6 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 368210 רון פרומקין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 7 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 384766 אוהד בנימיני 3 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 8 עמונה
דו-כנף ריחנית Iberis odorata 368131 יאיר אור 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Iberis%20odorata/ 9