ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 341473 אבינועם דנין 28 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 1 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 341214 אבינועם דנין 25 באוקטובר 1975 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 2 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 343021 יאיר אור 15 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 3 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 326583 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 4 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 341584 סטודנט 15 באוקטובר 1950 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 5 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 347231 תצפיות רת"ם 22 באוקטובר 1917 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 6 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 347247 יאיר אור 19 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344333 פ. פרנק 25 באוקטובר 1950 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 8 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344352 פאולה פרנק 25 באוקטובר 1950 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 346590 א. שמאלי 25 באוקטובר 1924 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 10 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 341544 אלכסנדר איג 27 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 11 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 345275 ש.ארליך 15 בדצמבר 1952 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 12 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344157 דני זהרי 22 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 13 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 340947 דני זהרי 25 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 14 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 345553 גמליאל יגאל 27 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 15 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 340982 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1924 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 16 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 345378 עופר כהן 8 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 17 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344565 אלכסנדר איג 12 בנובמבר 1924 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 341843 אורי פרגמן-ספיר 3 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 19 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 342782 יובל ספיר 27 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 20 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 347715 אורי פרגמן-ספיר 1 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344283 אביבה רבינוביץ' 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344977 הגר לשנר 15 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 23 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 391095 סדקי שלאעטה 17 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 24 דרום הגולן: דרום רמת הגולן אחרי רמת מרגשימים לכוון תל א סאקי יש פניה ימינה לכוון מוצב 117,בערך ק"מ אחד מגיעים לכרם יין מצד ימין ממשיכים ישר ובדיוק אחרי הכרם ב 100 מטר יש כניסה ימינה לכביש עפר נכנס לכרם זיתים,מהכביש 600 מטר מצד ימין בתוך המרעה יש אוכלסיה של הצמח בערך 20-30 צמחים
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 343020 יאיר אור 10 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 25 מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 385656 זלמן באומוול 3 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 26 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 373413 מימי רון 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 27 שרון דרומי: דרום מישור החוף יבש, שנה שעברה
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 340946 נעמי פינברון 6 בנובמבר 1927 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 28 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 335640 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 29 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 344564 תצפיות רת"ם 15 בדצמבר 1925 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364050 בקרמן שאול 14 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364051 בקרמן שאול 14 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 340983 תצפיות רת"ם 30 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 33 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 345892 אורי פרגמן-ספיר 1 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 368215 רן לוטן 1 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 368220 רן לוטן 1 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סרקתי את השטח בקוטר של כ-80 מ'
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 368217 רן לוטן 1 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364045 יפתח סוני 2 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364049 יפתח סיני 27 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364046 יפתח סוני 19 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור: שני פרטים
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364047 לוטן רן 26 באוקטובר 2007 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 364048 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כמה עשרות פרטים בתוך שדה תלתן כ-100 מ' * 20 מ'
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 385654 שמואל מזר 8 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 43 יער בראון השטח ברעית פרות
דוגון ירושלמי Lachnophyllum noeanum 368204 יצחק כהן 10 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Lachnophyllum%20noeanum/ 44