To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דולב מזרחי Platanus orientalis 365373 יריב מליחי 16 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 1
דולב מזרחי Platanus orientalis 365374 יריב מליחי 15 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 2
דולב מזרחי Platanus orientalis 399692 דותן רותם 15 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 3 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 396860 אור יאיר 16 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 4 רמת כורזים: ירדן הררי רשימה 68 . פארק הירדן גשר הדודות 16.06.2017
דולב מזרחי Platanus orientalis 396859 אור יאיר 9 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 5 צפון הגולן: מורדות גולן רשימה 129. נחל סער, בניאס. 09.12.2017
דולב מזרחי Platanus orientalis 396858 אור יאיר 10 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 6 צפון הגולן: מורדות גולן רשימה 178. נחל סער בניאס 10.02.2018
דולב מזרחי Platanus orientalis 396857 עמית דולב 24 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 7 דרום הגולן: נחלי גולן עצי דולב הכי עליונים בנחל משושים
דולב מזרחי Platanus orientalis 396856 עמית דולב 12 בספטמבר 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 8 כתף החרמון: חרמון נראה שהכי גבוה בנחל גובתה
דולב מזרחי Platanus orientalis 396855 שי קורן 26 בספטמבר 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 9 רמות הגליל: נחל בצת התחדשות
דולב מזרחי Platanus orientalis 396393 רועי פדרמן 28 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 10 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 395863 דר בן-נתן 29 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 11 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
דולב מזרחי Platanus orientalis 395775 מרגרטה וולצ'ק 1 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 12 רמות הגליל: נחל בצת נבטים
דולב מזרחי Platanus orientalis 395776 מרגרטה וולצ'ק 1 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 13 רמות הגליל: נחל בצת נבטים. מעל נקודת שחרןר 3
דולב מזרחי Platanus orientalis 395777 מרגרטה וולצ'ק 1 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 14 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 395778 מרגרטה וולצ'ק 1 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 15 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 393165 מדחת דעבוס 13 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 16 צפון הגולן: מורדות גולן צעיר
דולב מזרחי Platanus orientalis 393166 טליה אורון 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 17 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 392472 יאיר אור 13 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 18 נחל דליות כביש 92
דולב מזרחי Platanus orientalis 348589 עוז גולן 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 19 מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365850 חליחל אדהאם 19 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
דולב מזרחי Platanus orientalis 326587 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 21 מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365857 מלול אלי 6 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 22 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365870 גלילי משה 2 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 23 רמת כורזים: רמת כורזים
דולב מזרחי Platanus orientalis 345872 יאיר אור 8 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 24 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345952 דידי קפלן 28 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 25 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365840 עמבר עודד 6 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 26 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 365935 גלילי משה 2 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 27 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 365969 גלילי משה 31 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 28 רמת כורזים: רמת כורזים
דולב מזרחי Platanus orientalis 347070 עזרא אוריה 8 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 29 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347051 וינר ענת 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 30 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347351 אסעד סאלח 26 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 31 רמות הגליל: רמת אדמית מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346677 בנימין שפיר 2 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 32 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346721 יאיר אור 5 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 33 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365871 גלילי משה 28 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 34 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 348035 שיר ורד 8 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 35 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348061 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 36 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365966 לוי נסים 22 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 37 עמק החולה: אבל בית מעכה
דולב מזרחי Platanus orientalis 348533 אור יאיר 7 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347155 דניאלה טלמון 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 39 רמות הגליל: רמת אדמית מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348544 גיתי וייל 8 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345805 לבב דיתה 4 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 41 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345607 יואב גרטמן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 42 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345902 בר זראי שרון 14 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 43 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365947 פבזנר דרור 4 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 44 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 346043 היימן רויטל 11 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 45 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345787 עופר כהן 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 46 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345579 גלבר אסנת 12 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 47 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345075 יואב גרטמן 7 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 48 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365885 פבזנר דרור 6 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 49 דרום הגולן: מורדות ירמוך
דולב מזרחי Platanus orientalis 347074 אורית ושמיר 20 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 50 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365810 חליחל אדהאם 11 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 51 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 346138 רינת תור 24 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 52 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345720 יואב גרטמן 16 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 53 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365971 דידי קפלן 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 54 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347757 שיר ורד 19 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 55 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348297 מיכאל ברויידה 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 56 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365919 גלילי משה 19 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 57 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 346435 עזי כהן 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 58 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347073 אסעד סאלח 6 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 59 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365731 מאיר דוד (טאפ) 20 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 60 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 346724 יואב גרטמן 21 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 61 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346723 דידי קפלן 22 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 62 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346788 יואב גרטמן 25 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 63 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365792 יונתן הררי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 64 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347048 עוז גולן 10 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 65 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365715 טליה אורון 13 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 66 עמק החולה: ימת החולה
דולב מזרחי Platanus orientalis 365798 ראובן אבי 18 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 67 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347774 בר-שי נועם 10 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347049 יאיר אור 11 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 69 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348140 יואב גרטמן 25 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365804 ראובן אבי 21 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 71 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 348372 יואב גרטמן 8 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 72 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365713 ראובן אבי 17 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 73 כתף החרמון: חרמון
דולב מזרחי Platanus orientalis 348477 קריסטל יונית 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 74 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346190 אסעד סאלח 27 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 75 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345346 מייק לבנה 21 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 76 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345446 עוז גולן 18 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 77 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346722 יאיר אור 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 78 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348002 מייק לבנה 6 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 79 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347989 יואב גרטמן 1 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 80 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345792 מייק לבנה 27 בדצמבר 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 81 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346240 שיר ורד 30 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346223 יואב גרטמן 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 83 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365799 פרץ גלעדי 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 84 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365812 חליחל אדהאם 2 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 85 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 365959 דידי קפלן 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 86 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 345507 דידי קפלן 19 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 87 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365957 דידי קפלן 11 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 88 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 390472 דידי קפלן 17 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 89 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 345506 דידי קפלן 19 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 90 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 391815 צוות מפל הבניאס 14 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 91 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 391817 חגי שלמה 11 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 92 עמק החולה: ארץ פלגי מים דולב צעיר מנביטה טבעית
דולב מזרחי Platanus orientalis 388131 איימן מזעל 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 93 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 388132 יפעת גרנט 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 94 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 388133 גל וין 27 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 95 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 388134 לייזר ברגמן 22 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 96 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד עץ דולב ענק מעל 20 מטרים. התמוטט. שני עצים לידו נראים חולים
דולב מזרחי Platanus orientalis 388135 יפתח סיני 3 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 97 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 388136 יפתח סיני 1 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 98 רמות הגליל: נחל כזיב ניטור 1174 בסדר
דולב מזרחי Platanus orientalis 388138 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 99 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 388139 דידי קפלן 1 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 100 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 388140 דידי קפלן 24 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 101 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 390462 יפעת גרנט 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 102 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 390464 יפתח סיני 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 103 עמק החולה: אבל בית מעכה מצד שני של ערוץ כ 70 מטר דרומה
דולב מזרחי Platanus orientalis 390465 לייזר ברגמן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 104 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד דולב רביעי שנמצא מת או חולה
דולב מזרחי Platanus orientalis 390466 דותן רותם 8 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 105 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 390467 עומרי בוכניק 29 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 106 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 390468 יעל אורגד 24 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 107 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 390469 אבישי צוקר 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 108 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 390470 דידי קפלן 24 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 109 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 390471 דידי קפלן 24 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 110 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 390797 דידי קפלן 18 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 111 כתף החרמון: חרמון
דולב מזרחי Platanus orientalis 354305 רז אמיר 18 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 112 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365926 גלילי משה 7 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 113 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 377490 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 114 עמק החולה: ימת החולה
דולב מזרחי Platanus orientalis 365852 פרץ גלעדי 13 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 115 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 346752 ראובן דוכס 31 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 116 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346216 שלומית 24 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 117 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348505 מייק לבנה 17 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 118 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365972 דידי קפלן 22 בנובמבר 1977 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 119 דרום הגולן: נחלי גולן פרטים ענקים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365958 דידי קפלן 11 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 120 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 346062 היימן רויטל 20 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 121 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345594 עופר כהן 19 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 122 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346425 עוזי כהן 6 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 123 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346408 ירוחם 30 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 124 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346467 יובל ספיר 20 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 125 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347072 אסעד סאלח 19 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 126 רמות הגליל: רמת מונפור מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346787 גרינברג דליה 20 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 127 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346753 בנימין שפיר 21 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 128 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346239 מיכאל ברוידה 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 129 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365800 עמבר עודד 10 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 130 דרום הגולן: נחלי גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 345895 שמוליק שפרמן 2 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 131 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365945 פבזנר דרור 11 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 132 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365883 ראובן אבי 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 133 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365882 ראובן אבי 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 134 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347141 שיר ורד 7 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 135 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365491 חוה גולדשטיין 27 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 136 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 357452 דותן רותם 29 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 137 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 377482 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 138 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377481 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 139 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365672 ראובן אבי 16 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 140 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365626 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 141 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365498 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 142 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365670 ראובן אבי 15 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 143 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365930 גלילי משה 27 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 144 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 377489 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 145 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 377491 לייזר ברגמן 10 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 146 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
דולב מזרחי Platanus orientalis 377478 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 147 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377477 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 148 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377476 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 149 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365865 ראובן אבי 26 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 150 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365853 ראובן אבי 12 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 151 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365933 גלילי משה 17 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 152 רמת כורזים: ירדן הררי
דולב מזרחי Platanus orientalis 346232 יואב גרטמן 19 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 153 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346316 מיכה לבנה 14 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 154 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346470 יאיר אור 9 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 155 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346450 שאול ב. ועזי כ. 30 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 156 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346466 מיכה לבנה 2 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 157 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346034 יאיר אור 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 158 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346022 עוז גולן 9 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 159 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 370978 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 160 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 370977 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 161 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 370979 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 162 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 347151 יואב גרטמן 17 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 163 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365434 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 164 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 347163 אבי שמידע 15 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 165 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347124 יואב גרטמן 5 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 166 רמות הגליל: נחל בצת מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 370980 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 167 רמות הגליל: נחל בצת עץ דולב שנראה סובל בנחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 370981 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 168 רמות הגליל: נחל בצת
דולב מזרחי Platanus orientalis 377488 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 169 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 377487 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 170 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 377486 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 171 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 377485 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 172 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 377484 יפתח סיני 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 173 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 346799 וינוגרדוב מרים 28 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 174 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346743 הגר לשנר 19 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 175 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346770 יואב גרטמן 16 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 176 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346742 עופר כהן 14 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 177 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346687 יואב גרטמן 2 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 178 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346725 קירי אופיר 15 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 179 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346833 שיר ורד 27 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 180 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365730 מאיר דוד (טאפ) 20 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 181 רמות הגליל: נחל כזיב
דולב מזרחי Platanus orientalis 346712 שיר ורד 20 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 182 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346754 אסעד סאלח 20 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 183 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347769 יובל ספיר 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 184 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 345719 הגר לשנר 6 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 185 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365950 קניגשטיין דני 25 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 186 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365867 ראובן אבי 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 187 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365861 בדראן ע'אלב 27 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 188 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365876 ראובן אבי 11 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 189 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365916 ראובן אבי 12 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 190 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365907 ראובן אבי 18 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 191 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365864 ראובן אבי 26 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 192 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365965 לוי נסים 22 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 193 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365964 אורן דניאל 5 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 194 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365946 אורן דניאל 15 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 195 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365956 אורן דניאל 17 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 196 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365954 כספי סיגל 13 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 197 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365877 ראובן אבי 11 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 198 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365936 מלול אלי 12 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 199 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365925 ענבר עוזי 17 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 200 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365898 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 201 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365949 אורן דניאל 27 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 202 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365941 מלול אלי 9 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 203 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 370990 ראובן אבי 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 204 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 370988 ראובן אבי 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 205 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365791 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 206 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365749 ראובן אבי 15 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 207 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365736 ראובן אבי 26 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 208 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365729 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 209 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347047 יואב גרטמן 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 210 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 346751 יואב גרטמן 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 211 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348208 שיר ורד 15 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 212 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365508 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 213 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365819 ראובן אבי 26 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 214 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365952 אורן דניאל 28 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 215 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365951 אורן דניאל 15 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 216 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365868 ראובן אבי 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 217 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365855 ראובן אבי 12 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 218 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365854 ראובן אבי 12 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 219 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365844 ראובן אבי 11 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 220 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365837 ראובן אבי 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 221 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365830 בדראן ע'אלב 30 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 222 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365796 ראובן אבי 18 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 223 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365790 ראובן אבי 24 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 224 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365788 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 225 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365782 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 226 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365778 ראובן אבי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 227 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365775 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 228 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365767 ראובן אבי 21 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 229 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365720 ראובן אבי 1 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 230 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365722 ראובן אבי 1 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 231 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365755 ראובן אבי 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 232 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365753 ראובן אבי 23 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 233 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365746 ראובן אבי 8 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 234 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365743 ראובן אבי 30 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 235 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365741 ראובן אבי 28 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 236 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365718 ראובן אבי 12 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 237 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365697 ראובן אבי 18 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 238 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365674 ראובן אבי 16 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 239 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365711 ראובן אבי 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 240 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365700 ראובן אבי 18 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 241 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365691 ראובן אבי 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 242 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365671 ראובן אבי 15 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 243 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365648 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 244 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365646 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 245 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365629 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 246 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365606 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 247 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365600 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 248 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365582 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 249 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365570 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 250 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365543 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 251 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365541 חוה גולדשטיין 21 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 252 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365537 חוה גולדשטיין 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 253 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365505 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 254 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365479 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 255 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365920 ראובן אבי 14 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 256 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365918 מלול אלי 12 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 257 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365913 ראובן אבי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 258 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365906 ראובן אבי 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 259 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365904 ראובן אבי 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 260 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365621 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 261 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365675 וולושן יואל 25 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 262 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365659 חוה גולדשטיין 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 263 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365617 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 264 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365609 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 265 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365520 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 266 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365496 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 267 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365486 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 268 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365448 חוה גולדשטיין 26 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 269 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365419 חוה גולדשטיין 6 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 270 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365389 חוה גולדשטיין 2 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 271 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365667 ראובן אבי 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 272 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365529 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 273 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365658 חוה גולדשטיין 22 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 274 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365757 ראובן אבי 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 275 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 348262 ראבן אבי 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 276 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348232 קריסטל יונית 3 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 277 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348167 תמר פרידמן 11 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 278 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348261 אבי שמידע 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 279 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 365634 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 280 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365457 חוה גולדשטיין 22 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 281 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365808 ראובן אבי 12 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 282 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365806 בדראן ע'אלב 22 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 283 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365565 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 284 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365558 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 285 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365501 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 286 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365488 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 287 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365815 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 288 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365770 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 289 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365763 ראובן אבי 23 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 290 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365760 ראובן אבי 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 291 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365724 ראובן אבי 14 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 292 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365709 ראובן אבי 11 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 293 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365704 ראובן אבי 19 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 294 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365702 ראובן אבי 30 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 295 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365642 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 296 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365693 ראובן אבי 10 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 297 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365686 ראובן אבי 28 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 298 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365683 ראובן אבי 29 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 299 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365680 ראובן אבי 27 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 300 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365678 ראובן אבי 20 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 301 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365663 חוה גולדשטיין 11 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 302 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365660 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 303 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365654 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 304 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365652 חוה גולדשטיין 3 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 305 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365650 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 306 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365625 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 307 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365623 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 308 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365597 וולושן יואל 25 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 309 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365589 חוה גולדשטיין 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 310 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365578 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 311 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365573 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 312 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365464 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 313 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365531 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 314 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365515 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 315 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365482 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 316 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365475 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 317 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365472 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 318 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365391 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 319 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365440 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 320 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365429 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 321 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365411 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 322 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365406 חוה גולדשטיין 13 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 323 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365396 חוה גולדשטיין 4 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 324 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365378 חוה גולדשטיין 30 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 325 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365637 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 326 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365960 אורן דניאל 29 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 327 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365955 אורן דניאל 12 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 328 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365953 אורן דניאל 28 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 329 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365924 ראובן אבי 28 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 330 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365897 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 331 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365948 אורן דניאל 15 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 332 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365802 ראובן אבי 21 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 333 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365614 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 334 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365836 ראובן אבי 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 335 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365826 ראובן אבי 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 336 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365824 ראובן אבי 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 337 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365934 ענבר עוזי 12 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 338 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365928 ראובן אבי 29 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 339 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365909 ראובן אבי 18 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 340 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365944 אורן דניאל 15 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 341 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365927 ענבר עוזי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 342 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365932 ראובן אבי 29 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 343 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365923 ראובן אבי 14 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 344 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365892 ראובן אבי 14 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 345 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365915 ראובן אבי 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 346 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365963 אורן דניאל 10 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 347 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365962 גדרון דרורית 23 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 348 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365961 אורן דניאל 28 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 349 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365968 לוי נסים 20 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 350 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365967 קניגשטיין דני 20 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 351 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365943 אורן דניאל 15 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 352 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365939 קניגשטיין דני 23 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 353 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365942 מלול אלי 9 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 354 צפון הגולן: מורדות גולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 365371 עידו שקד 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 355 צפון הגולן: תילי געש בגולן
דולב מזרחי Platanus orientalis 347012 עוז גולן 30 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 356 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347050 עוז גולן 1 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 357 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 377492 טליה אורון 27 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 358 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377483 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 359 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377480 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 360 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 377479 שאדי דעבוס 26 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 361 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365878 ראובן אבי 11 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 362 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365899 ראובן אבי 19 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 363 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365922 ראובן אבי 28 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 364 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365914 ועדיה יוסי 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 365 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365905 ראובן אבי 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 366 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 370983 אקולוגיה מחוז צפון 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 367 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 370987 ראובן אבי 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 368 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365627 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 369 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365794 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 370 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365786 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 371 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365784 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 372 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365779 ראובן אבי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 373 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365776 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 374 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365771 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 375 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365510 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 376 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365797 ראובן אבי 18 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 377 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365773 ראובן אבי 11 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 378 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365754 ראובן אבי 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 379 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365752 ראובן אבי 23 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 380 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365747 ראובן אבי 8 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 381 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365744 ראובן אבי 30 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 382 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365734 ראובן אבי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 383 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365413 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 384 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365421 חוה גולדשטיין 6 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 385 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365787 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 386 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365692 ראובן אבי 10 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 387 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365624 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 388 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365587 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 389 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 348066 שיר ורד 8 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 390 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348278 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 391 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348158 אבי שמידע 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 392 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 347856 יובל ספיר 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 393 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348206 רינסקי מיכל 13 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 394 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348207 שיר ורד 6 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 395 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348065 חנן סבר 26 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 396 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348048 בר זראי שרון 23 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 397 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348097 לבנה מיכה 2 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 398 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348096 שיר ורד 19 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 399 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348046 מיכאל ברוידה 22 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 400 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348197 רונסקי מיכל 5 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 401 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348189 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 402 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348098 יובל ספיר 22 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 403 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348166 יואב גרטמן 11 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 404 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 348026 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 405 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
דולב מזרחי Platanus orientalis 356200 חגי שלמה 21 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 406 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365758 ראובן אבי 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 407 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365807 ראובן אבי 12 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 408 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365817 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 409 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365869 ראובן אבי 9 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 410 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365835 ראובן אבי 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 411 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365816 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 412 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365801 ראובן אבי 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 413 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365759 ראובן אבי 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 414 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365761 ראובן אבי 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 415 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365783 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 416 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365780 ראובן אבי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 417 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365777 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 418 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365737 ראובן אבי 26 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 419 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365769 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 420 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365766 ראובן אבי 21 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 421 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365764 ראובן אבי 23 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 422 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365762 ראובן אבי 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 423 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365756 ראובן אבי 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 424 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365750 ראובן אבי 15 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 425 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365748 ראובן אבי 15 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 426 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365745 ראובן אבי 8 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 427 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365742 ראובן אבי 30 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 428 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365740 ראובן אבי 28 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 429 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365733 ראובן אבי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 430 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365732 ראובן אבי 14 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 431 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365728 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 432 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365727 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 433 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 365725 ראובן אבי 14 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 434 עמק החולה: ארץ פלגי מים
דולב מזרחי Platanus orientalis 391816 עמית מנדלסון 6 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 435
דולב מזרחי Platanus orientalis 347071 דגן ניצה 19 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Platanus%20orientalis/ 436 רמות הגליל: רמת מונפור מתוך נתוני רת"ם