ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 394725 שמשון ולוטקר 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 1 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 395047 דר בן נתן 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 2 גבעות עדשה דרום
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 394726 שמשון ולוטקר 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 3 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 394153 דר בן נתן 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 4 גבעות עדשה
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 394426 דר בן נתן 10 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 5 גבעות מדרום מערב לערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 393799 דר בן נתן 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 6 בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 393801 דר בן נתן 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 7 בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 393803 דר בן נתן 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 8 בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 393805 דר בן נתן 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 9 בקעת ערד מקבצים גדולים נוספים בשולי השדות ממזרח לאורך הכביש
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 393797 רון פרומקין 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 10 תל ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 392955 רון פרומקין 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 11 צפונית לתל ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 392954 רון פרומקין 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 12 מזרחית לתל ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 392953 רון פרומקין 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 13 תל ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 326596 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 14 מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 326695 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 15 מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 321601 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 16 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340351 אלכסנדר איג 9 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 17 הר הנגב הצפוני: קינה מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 339814 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340252 אבינועם דנין 26 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 19 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340409 אבינועם דנין 6 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 20 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340367 אלמוני 12 במרץ 1972 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 21 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340412 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 22 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340365 אבינועם דנין 31 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 23 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 372950 מימי רון 18 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 24 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340421 יואב גרטמן 3 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 25 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340388 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 26 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340397 אלכסנדר איג 8 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 27 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 372949 גבי צנטנר 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 28 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340399 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 29 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340396 אלכסנדר איג 7 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 30 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 340398 אורי פרגמן-ספיר 27 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 31 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 372948 גבי צנטנר 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 32 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 385037 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 33 שדות מצפה יאיר
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 368609 רון פרומקין 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 34 הר הנגב הצפוני: כידוד
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 372951 מימי רון 18 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 35 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מאות פרטים בשטח של דונם 1
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 358285 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 36
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 358282 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 37
דמומית עבת-שבולת Adonis aestivalis 361057 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Adonis%20aestivalis/ 38