ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 386066 יעל אורגד, אראלה הרי, איילת דג, אישי טלמון 1 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 1 מלחת ואדי מלחה
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 386020 נוגן צוברי 14 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 2 ערוצי אלמוג
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335755 תצפיות רת"ם 21 במאי 1935 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 3 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 360611 שיר ורד 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 4
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335752 תצפיות רת"ם 2 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 5 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335756 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335763 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1973 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335749 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 8 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335766 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 9 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335765 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 10 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335761 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 11 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335764 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 12 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335759 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1943 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 13 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335768 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 14 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335760 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 15 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335757 תצפיות רת"ם 16 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 16 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 326673 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 17 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361509 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 18
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361502 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 19
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335769 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 20 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335751 תצפיות רת"ם 19 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 21 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335746 תצפיות רת"ם 19 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 22 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335767 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 23 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335762 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1942 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 24 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335753 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 25 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335745 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 26 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335744 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 27 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335758 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 28 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335754 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 29 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335750 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 30 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335748 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 31 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 335747 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1971 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 32 מתוך נתוני רת"ם
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361503 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 33
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 358201 משה מינץ 24 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 34
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361507 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 35
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361505 עמוס סבח 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 36
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361506 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 37
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361504 עמוס סבח 3 בפברואר 2002 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 38
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361501 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 39
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361499 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 40
אוזנן משולשן Chlamydophora tridentata 361500 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Chlamydophora%20tridentata/ 41