ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דק-נוף צהבהב Thalictrum isopyroides 339885 כסלו מרדכי 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Thalictrum%20isopyroides/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
דק-נוף צהבהב Thalictrum isopyroides 339803 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Thalictrum%20isopyroides/ 2 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
דק-נוף צהבהב Thalictrum isopyroides 339942 צפריר לוי,טל רז 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Thalictrum%20isopyroides/ 3 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
דק-נוף צהבהב Thalictrum isopyroides 339804 עופר כהן 7 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Thalictrum%20isopyroides/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
דק-נוף צהבהב Thalictrum isopyroides 339886 יואב גרטמן 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Thalictrum%20isopyroides/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם