ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 390805 מימי רון 14 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 1 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357487 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 2 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357493 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 3 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357492 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 4 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357490 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 5 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357489 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 6 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357697 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 7 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357696 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 8 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357695 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 9 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357692 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 10 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357691 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 11 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357689 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 12 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357686 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 13 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357685 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 14 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ממעביר לעמוד מזרחינשל כביש
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357683 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 15 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357681 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 16 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357680 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 17 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357678 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 18 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מהאחרון לא היה כלום
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357677 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 19 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357674 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 20 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד סוף גיחה לערוץ. ליד ברז מקורות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357673 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 21 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357671 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 22 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357670 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 23 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357669 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 24 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מהמעביר דרומה צד מערבי
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357668 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 25 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד רעיה בערוץ חזקה מאוד. מחץ לא. קשה לזהות. נראה שאין ד.א.
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357667 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 26 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357666 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 27 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד הר5שון מהכביש לאורך הערוץ מערבה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357663 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 28 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357657 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 29 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357656 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 30 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357655 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 31 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד צפונה ממעבר המים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357651 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 32 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357648 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 33 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357645 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 34 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357640 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 35 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357639 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 36 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357631 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 37 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357627 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 38 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357624 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 39 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357607 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 40 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357605 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 41 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357603 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 42 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357589 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 43 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357587 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 44 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 358989 אודי קולומבוס 10 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 45 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 380440 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 46 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 380441 מימי רון 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 47 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 380442 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 48 ענים - עירא: קריות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 378486 עפרה פרידמן 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 49
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384708 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 50 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384713 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 51 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384719 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 52 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ערוץ נ8סף - דרומי
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384720 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 53 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384721 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 54 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384722 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 55 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384728 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 56 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד חזרצי ליבור הערומים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384729 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 57 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד יזרתי להלפצלות הדרום-מזךחית וממשיכה דרומה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384730 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 58 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384733 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 59 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384731 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 60 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד סיימתי קטע בין מעברי מים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384732 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 61 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384726 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 62 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384727 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 63 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384724 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 64 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384725 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 65 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384723 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 66 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384716 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 67 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384717 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 68 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384718 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 69 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384715 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 70 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד חיבור ערוצים. חוזרת לכביש
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384714 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 71 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373554 מימי רון 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 72 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384712 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 73 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384709 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 74 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384710 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 75 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384711 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 76 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384702 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 77 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384703 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 78 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384704 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 79 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384705 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 80 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384706 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 81 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384701 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 82 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384698 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 83 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384699 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 84 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384700 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 85 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384697 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 86 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384695 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 87 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384696 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 88 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340495 אבי שמידע 1 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 89 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340500 יובל ספיר 16 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 90 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 360663 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 91 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340479 בוקר גילי 26 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 92 ענים - עירא: עמשא מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340464 יואב גרטמן 3 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 93 ענים - עירא: קריות מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 360664 דר בן נתן 9 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 94 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340636 אורי פרגמן-ספיר 16 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 95 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340616 נ. פינבורן 13 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 96 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340511 אלכסנדר איג 5 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 97 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340905 שיר ורד 11 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 98 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340603 יוסי גולד 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 99 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340510 מיכאל זהרי 13 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 100 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340462 יואב גרטמן 7 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 101 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 336057 תצפיות רת"ם 10 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 102 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357588 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 103 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357609 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 104 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340460 יואב גרטמן 3 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 105 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340466 מימי רון 7 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 106 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357583 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 107 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357611 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 108 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357608 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 109 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357621 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 110 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ערוץ נ8סף - דרומי
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357601 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 111 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357622 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 112 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357620 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 113 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357594 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 114 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357593 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 115 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340459 דנה שולמן 4 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 116 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357599 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 117 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357638 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 118 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357637 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 119 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357634 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 120 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357693 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 121 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד חזרה בעמוד. סוף סקר לאורך הכביש
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357625 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 122 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357641 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 123 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 361484 עדן אוליאל 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 124 ענים - עירא: קריות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357498 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 125 ענים - עירא: קריות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357688 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 126 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד עמודהשמוה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357684 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 127 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מעביר מים על יד דרך לבסיס. בערוץ ממערב אין. ממחיה עשבונית צפופהף
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357672 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 128 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357662 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 129 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357616 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 130 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340496 אבינועם דנין 29 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 131 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373556 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 132 ענים - עירא: קריות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357494 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 133 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357694 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 134 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 361485 עדן אוליאל 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 135 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340617 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 136 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340509 נח נפתולסקי 4 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 137 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340461 יואב גרטמן 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 138 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340465 יואב גרטמן 10 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 139 ענים - עירא: קריות מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340924 דוד גבעול 20 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 140 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 341072 אבי שמידע 8 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 141 הרי ירושלים: ארץ כפירה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340451 יואב גרטמן 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 142 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340324 מ. אבישי 21 במאי 1975 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 143 הר הנגב הצפוני: גבעת סילון מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357659 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 144 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מעבר המים. מערבה מהכביש. תחילת הליכה דרומה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357632 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 145 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד הערוץמהמרכזיף ממאבר המים עד להתפצלות הארוצים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357644 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 146 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד יזרתי להלפצלות הדרום-מזךחית וממשיכה דרומה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357615 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 147 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד חיבור ערוצים. חוזרת לכביש
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357623 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 148 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357585 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 149 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357602 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 150 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357633 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 151 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357580 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 152 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מעבר המים - תחילת ספירה לאורך הערוץ
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357652 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 153 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד םפירה לאורך הכביש החל מהעמוד סיון השמורה. צד מזרחי צפונה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357628 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 154 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357586 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 155 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357682 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 156 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357612 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 157 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357610 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 158 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357617 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 159 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373557 מימי רון 7 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 160 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357613 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 161 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357604 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 162 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357647 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 163 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357626 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 164 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357591 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 165 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357690 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 166 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357660 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 167 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357661 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 168 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357676 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 169 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357584 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 170 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357486 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 171 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357596 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 172 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357650 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 173 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357664 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 174 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357590 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 175 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357630 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 176 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357618 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 177 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357598 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 178 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357597 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 179 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357592 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 180 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357665 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 181 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד סיימתי קטע בין מעברי מים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357619 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 182 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357642 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 183 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357654 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 184 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד עד למעבר המים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357649 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 185 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד סיום הסקר
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357488 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 186 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357606 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 187 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357653 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 188 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מהעמוד עד התרחבות השוליים העשבוניים לתוך הערוץ
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357679 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 189 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357658 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 190 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מעבר. עד לכאן לא היו
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357635 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 191 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357600 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 192 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357687 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 193 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357614 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 194 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357582 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 195 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357646 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 196 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 385671 דר בן נתן 26 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 197 גבעות מרשם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384984 איתי נחשון 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 198 לקיה
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 385166 יצחק כהן 8 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 199 יער יתיר
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 385171 רון פרומקין 23 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 200 קרית ענבים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 385672 דר בן נתן 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 201 הר עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 380443 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 202 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384921 דר בן נתן 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 203 שמורת תל קריות
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373552 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 204
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373553 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 205
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 341424 רוחמה ברלינר 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 206 מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 341235 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 207 מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340488 אבינועם דנין 16 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 208 מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340487 אבינועם דנין 10 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 209 מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357595 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 210 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 341464 אלכסנדר איג 3 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 211 מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 373555 מימי רון 17 בנובמבר 2003 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 212 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 358278 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 213
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 361486 עדן אוליאל 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 214 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357698 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 215 ענים - עירא: עמשא
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357636 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 216 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 380444 מימי רון 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 217 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 384707 מרגרטה וולצ'ק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 218 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 361487 חנן לבבי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 219 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340614 עופר כהן 3 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 220 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340615 זוהר ויובל 4 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 221 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 340512 מיכאל זהרי 20 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 222 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב מתוך נתוני רת"ם
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357643 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 223 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד חזרצי ליבור הערומים
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357629 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 224 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357581 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 225 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 357675 מרגרטה וולצ'אק 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 226 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד קטע אספלט בירידה לדרך אפר
דרדר אשקלון Centaurea ascalonica 361488 אסף קפלן 18 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Centaurea%20ascalonica/ 227