ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הדס מצוי Myrtus communis 346083 רוחמה ברלינר 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345891 עופר כהן 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 2 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345823 חנן סבר 2 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 3 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346221 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1923 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 4 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364826 גלילי משה 7 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 5 רמת כורזים: ירדן הררי
הדס מצוי Myrtus communis 364824 גלילי משה 19 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 6 רמת כורזים: ירדן הררי
הדס מצוי Myrtus communis 348431 מיכה לבנה 7 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 7 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 347015 קפלן דידי 16 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 8 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346035 יואב גרטמן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 9 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346790 דידי קפלן 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 10 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346270 גדעון אורשן 2 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 11 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348153 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345129 חווה להב 7 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 13 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 344990 חווה להב 6 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 14 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348073 יאיר אור 19 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346317 וינר ענת 22 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 344925 חווה להב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 17 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345005 חווה להב 23 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 18 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345609 יואב גרטמן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 19 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345152 אלכסנדר איג 15 בספטמבר 1921 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 20 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 344857 אלכסנדר איג 4 במאי 1928 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 21 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346410 תור יצחק 26 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364828 אבו רוכן סלמאן 2 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 23 הר הכרמל: במת הכרמל
הדס מצוי Myrtus communis 364818 גלילי משה 15 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 24 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364823 דידי קפלן 24 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 25 דרום הגולן: נחלי גולן ים +כמה שיחים בגודל 01*51
הדס מצוי Myrtus communis 364841 דידי קפלן 20 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 26 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346103 אורנע רייזמן 30 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346233 נח נפתולסקי 13 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345950 ריזמן אורנע 19 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 29 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345951 אורנע רייזמן 12 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 30 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345193 חווה להב 29 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 31 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345942 אחינעם לב 15 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 32 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 367986 הגר לשנר 20 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 33 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 346242 כהן יוסף 19 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 34 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364815 פרץ גלעדי 15 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 35 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
הדס מצוי Myrtus communis 364825 חליחל אדהאם 26 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 36 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 345954 גרינברג דליה 11 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 37 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348802 מיכה לבנה 17 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 38 מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346219 רונסקי מיכל 16 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 39 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364799 דידי קפלן 8 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 40 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346726 שיר ורד 4 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 41 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346728 תמר פרידמן 16 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 42 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345701 הגר לשנר 13 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 43 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364816 עמבר עודד 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 44 צפון הגולן: במת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 345981 יואב גרטמן 19 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 45 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346220 יואב גרטמן 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346313 מייק לבנה 26 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 47 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345041 מייק לבנה 1 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 48 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346821 יואב גרטמן 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 49 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346266 אורי פרגמן-ספיר 16 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364817 דידי קפלן 6 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
הדס מצוי Myrtus communis 346192 אסעד סאלח 19 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364821 דידי קפלן 25 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 53 דרום הגולן: נחלי גולן גדול 4*5 מ' במזרחי 6*6מ'
הדס מצוי Myrtus communis 345967 יואב גרטמן 28 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 54 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364840 דידי קפלן 29 באוגוסט 1977 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 55 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364809 דידי קפלן 6 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 56 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים פרט יחיד
הדס מצוי Myrtus communis 377454 נתן באינוסוביץ 5 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 57 רמת כורזים: רמת כורזים
הדס מצוי Myrtus communis 377451 תומר אשד 27 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
הדס מצוי Myrtus communis 346104 אורנע רייזמן 19 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 59 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346171 מייק לבנה 17 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364794 דותן רותם 8 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 61 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346759 עופר כהן 5 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 62 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346234 נ. פינבורן 24 במרץ 1955 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345958 יאיר אור 27 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 64 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364831 פבזנר דרור 5 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 65 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346120 רינסקי מיכל 30 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 66 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345006 חווה להב 23 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 67 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345028 חווה להב 6 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 68 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364820 ראובן אבי 12 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364810 יונתן הררי 17 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 70 כתף החרמון: חרמון
הדס מצוי Myrtus communis 364808 דידי קפלן 7 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 71 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
הדס מצוי Myrtus communis 346172 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 72 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348223 יואב גרטמן 9 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 73 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346758 יואב גרטמן 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 74 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345961 מיכה לבנה 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 75 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364822 דידי קפלן 24 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 76 דרום הגולן: נחלי גולן דל 4*01 מ'
הדס מצוי Myrtus communis 364812 עמבר עודד 4 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 77 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 345980 הגר לשנר 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 78 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 386452 שמואל מזר 8 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 79 יער מירון כ 100 מ׳ מאתר אחר. גוש שיחים רבים.
הדס מצוי Myrtus communis 386451 שמואל מזר 8 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 80 יער מירון גוש שיחים גדול
הדס מצוי Myrtus communis 348235 דב אופנהיים 7 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364790 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 82 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד V; R
הדס מצוי Myrtus communis 364785 טליה אורון 11 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 83 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
הדס מצוי Myrtus communis 357457 דותן רותם 8 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
הדס מצוי Myrtus communis 364781 טליה אורון 11 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
הדס מצוי Myrtus communis 369933 פרץ גלעדי 13 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 86 דרום הגולן: נחלי גולן *************
הדס מצוי Myrtus communis 378086 תומר אשד 27 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי *************
הדס מצוי Myrtus communis 364787 חוה גולדשטיין 23 באוקטובר 2005 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 88 רמת כורזים: ירדן הררי
הדס מצוי Myrtus communis 359229 יובל ספיר 30 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 89 צפון הגולן: במת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 346713 בן-צבי גילי 28 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 90 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348199 דני זהרי 31 באוגוסט 1967 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 91 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364830 מלול אלי 14 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 92 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364833 אורן דניאל 28 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 93 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364834 אורן דניאל 11 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 94 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364802 חוה גולדשטיין 20 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 95 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364801 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 96 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346727 רינסקי מיכל 4 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 97 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364836 קניגשטיין דני 20 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 98 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364832 אורן דניאל 29 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 99 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364814 עמבר עודד 17 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 100 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364792 דידי קפלן 26 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 101 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364805 חוה גולדשטיין 3 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 102 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364803 חוה גולדשטיין 3 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 103 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364804 חוה גולדשטיין 22 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 104 צפון הגולן: מורדות גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346241 יואב גרטמן 27 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 105 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346257 יאיר אור 21 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 106 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346228 יובל ספיר 19 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 107 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346697 גלבר אסנת 27 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 108 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346329 מייק לבנה 31 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 109 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 360377 שרון לוי 31 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 110 צפון הגולן: במת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 346258 מיכל רינסקי 30 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 111 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 369932 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 112 עמק החולה: נחלי דן
הדס מצוי Myrtus communis 348280 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 113 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348385 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 114 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348382 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 115 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348301 שיר ורד 1 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 116 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348302 מיכאל ברויידה 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 117 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364806 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 118 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364797 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 119 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364796 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 120 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364795 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364791 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 122 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
הדס מצוי Myrtus communis 348383 אלון דה-פיסוטו 15 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 123 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348191 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 348386 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 125 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364829 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 126 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364798 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364788 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 2002 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 128 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 369934 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 129 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 364786 נוה נעמה 5 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 130 עמק החולה: ארץ פלגי מים
הדס מצוי Myrtus communis 355954 טליה אורון 4 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 131 עמק החולה: מורדות עיון
הדס מצוי Myrtus communis 346781 דב אופנהיים 10 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 132 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364789 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 133 מערב הגליל העליון: הר כישור R
הדס מצוי Myrtus communis 332477 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 134 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 368589 רן לוטן 17 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 135 כתף החרמון: חרמון
הדס מצוי Myrtus communis 344950 חווה להב 2 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 136 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364813 אבו רוכן סלמאן 16 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 137 הר הכרמל: כרמל תיכון
הדס מצוי Myrtus communis 357459 דותן רותם 30 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 138 הר הכרמל: במת הכרמל כולל התחדשות ופרטים צעירים
הדס מצוי Myrtus communis 355952 חגי קרבל 12 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 139 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
הדס מצוי Myrtus communis 368395 יאיר אור 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 140 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
הדס מצוי Myrtus communis 369931 איתן נפתלי 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 141 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 357455 דותן רותם 8 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 142 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 364793 צופה בלתי ידוע 14 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 143 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 364800 אלי גבאי 1 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 144 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 360250 שי קורן 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 145 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
הדס מצוי Myrtus communis 359156 רועי טלבי 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 146 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
הדס מצוי Myrtus communis 355844 טליה אורון 23 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 147 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חלקה 79 גוש 19530. שטח ההדס 70 מר.
הדס מצוי Myrtus communis 364807 סעיד חמוד 16 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 148 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
הדס מצוי Myrtus communis 354292 יעל חורש 24 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 149 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 345964 אמציה גינת 4 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 150 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345962 מנדלסון עמית 24 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 151 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346170 בר זכאי שרון 10 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 152 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346205 רונסקי מיכל 6 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 153 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 346218 קריסטל יונית 26 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 154 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345957 גלבר אסנת 29 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 155 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345979 יאיר אור 23 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 156 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364838 דידי קפלן 2 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 157 דרום הגולן: נחלי גולן קבוצה
הדס מצוי Myrtus communis 364837 פבזנר דרור 14 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 158 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 364827 פבזנר דרור 26 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 159 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 346055 יואב גרטמן 9 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 160 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 354304 רז אמיר 18 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 161 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 364782 פרץ גלעדי 19 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 162 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 364783 פרץ גלעדי 19 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 163 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
הדס מצוי Myrtus communis 354706 רועי ארד 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 164 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 355838 טליה אורון 29 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 165 רמת כורזים: רמת כורזים כ 10 פרטים הם במופע של עצים נמוכים.קוטר גזעים 10-20 סמ.
הדס מצוי Myrtus communis 355845 טליה אורון 28 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 166 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מצפה ימים
הדס מצוי Myrtus communis 360015 טליה אורון 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 167 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים טרשי עכברה-עמיעד, דיגום דן גרלינג
הדס מצוי Myrtus communis 357456 דותן רותם 8 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 168 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 356084 טליה אורון 13 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 169 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
הדס מצוי Myrtus communis 360272 טליה אורון 2 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 170 רמת כורזים: ירדן הררי
הדס מצוי Myrtus communis 345668 אבי שמידע 26 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 171 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 345968 מנדלסון עמית 26 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 172 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 377452 יפעת גרנט 13 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 173 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 355950 טליה אורון 25 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 174 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים טרשי עכברה-עמיעד; דיגום דן גרלינג
הדס מצוי Myrtus communis 369930 רועי פדרמן 2 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 175 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 345768 דידי קפלן 3 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 176 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 364819 דידי קפלן 3 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 177 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 368192 עמית מנדלסון 24 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 178 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 364784 טליה אורון 20 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 179 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים 20 מ''ר
הדס מצוי Myrtus communis 385626 שמואל מזר 13 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 180 נחל שמאי גוש של מספר שיחים . פריחה מאוחרת
הדס מצוי Myrtus communis 369929 רועי פדרמן 2 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 181 רמת כורזים: מורדות כורזים
הדס מצוי Myrtus communis 364780 נתן אלבז 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 182 הר הכרמל: במת הכרמל
הדס מצוי Myrtus communis 377455 תומר אשד 2 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 183 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 348384 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 184 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
הדס מצוי Myrtus communis 372601 בשמת סגל 3 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 185 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 378085 יפתח סיני 5 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 186 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
הדס מצוי Myrtus communis 369928 נתן אלבז 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 187 הר הכרמל: במת הכרמל
הדס מצוי Myrtus communis 364839 דידי קפלן 29 באוגוסט 1977 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 188 דרום הגולן: נחלי גולן
הדס מצוי Myrtus communis 377453 יפעת גרנט 13 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 189 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
הדס מצוי Myrtus communis 364811 פרץ גלעדי 14 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Myrtus%20communis/ 190 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים