ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 396070 יאיר אור 23 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 1 מג'דל שמס
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 395992 רן לוטן 10 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 2 מזרחה לעמק מאן
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 395333 הילה גיל 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 3 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 386759 טליה אורון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 4 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336207 תצפיות רת"ם 28 במאי 1974 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 5 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336209 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336188 תצפיות רת"ם 10 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 7 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336210 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336203 תצפיות רת"ם 1 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 9 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336187 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 10 מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336190 תצפיות רת"ם 15 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 11 מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336213 תצפיות רת"ם 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336217 תצפיות רת"ם 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336208 תצפיות רת"ם 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336215 תצפיות רת"ם 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336201 תצפיות רת"ם 20 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336205 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336194 תצפיות רת"ם 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336196 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336195 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1900 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336222 תצפיות רת"ם 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336199 תצפיות רת"ם 14 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336200 תצפיות רת"ם 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336204 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336192 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336193 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336202 תצפיות רת"ם 22 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336189 תצפיות רת"ם 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336197 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 385176 אבי בן-סידי 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 30 ממזרח לבקעת מן, החרמון
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336216 תצפיות רת"ם 18 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336211 תצפיות רת"ם 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336206 תצפיות רת"ם 18 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336198 תצפיות רת"ם 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336221 תצפיות רת"ם 16 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336219 תצפיות רת"ם 18 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336220 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 366455 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 38 כתף החרמון: חרמון
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336191 תצפיות רת"ם 21 ביוני 1971 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336214 תצפיות רת"ם 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336218 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 336212 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
הרדופנין מנוצה Scorzonera subintegra 359187 אורי פרגמן-ספיר 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20subintegra/ 43 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים