ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרדופנין מפותל Scorzonera tortuosissima 321518 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20tortuosissima/ 1 הר שגיא - כרכם: הר כרכום מתוך נתוני רת"ם