ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 395604 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 1
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 395603 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 2
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340908 אלכסנדר איג 23 במרץ 1935 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 3 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341082 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 4 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340884 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 5 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341080 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340723 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340925 אלכסנדר איג 27 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 8 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367033 דורון ניסים 24 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 9
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341535 דני זהרי 26 בפברואר 1942 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 10 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341520 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 11 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340747 גריברג דליה 18 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 12 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341081 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 13 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340926 מיכאל זהרי 16 באוקטובר 1971 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 14 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340727 אבינועם דנין 8 באפריל 1974 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 15 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340992 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 16 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340922 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 17 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341483 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 18 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341521 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 19 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367031 דורון ניסים 6 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 20
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367035 דורון ניסים 24 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 21
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341609 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 22 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340641 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 23 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341077 נח נפתולסקי 1 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 24 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341184 אלכסנדר איג 9 באפריל 1935 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 25 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340639 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 26 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340900 נעמי גורדון 1 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 27 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367032 אבינועם דנין 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 28
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340507 מימי רון 29 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340584 גרינברג דליה 24 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341041 יואב גרטמן 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 31 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341185 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 32 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341206 אבי שמידע 20 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 33 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340582 יואב גרטמן 22 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341631 יאיר אור 5 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 35 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367026 עמוס סבח 14 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 36
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 383749 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 37
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 383748 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 38
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 387567 עמוס סבח 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 39
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 391957 מימי רון 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 40
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 391958 מימי רון 28 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 41
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340508 מימי רון 2 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 357781 דותן רותם 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 43
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367037 דורון ניסים 19 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 44
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 383821 רועי טלבי 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 45 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367029 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 46
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 371930 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 47 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340741 אבי שמידע 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 48 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329850 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 49 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329849 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 50 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329845 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 51 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329806 תצפיות רת"ם 26 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 52 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340907 טוביה קושניר 13 בדצמבר 1940 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 53 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329811 תצפיות רת"ם 19 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 54 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329816 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 55 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329828 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 56 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329833 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 57 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329829 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 58 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329815 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 59 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329797 תצפיות רת"ם 29 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 60 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367015 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 61
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367014 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 62
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329822 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 63 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329818 תצפיות רת"ם 13 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 64 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341523 אבי שמידע 10 באפריל 1972 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 65 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329830 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 66 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329842 תצפיות רת"ם 29 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 67 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329825 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 68 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329848 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 69 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 329838 תצפיות רת"ם 29 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 70 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367021 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 71
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367018 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 72 ענף אדום עלים כחלחלים
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340906 אלכסנדר איג 12 בינואר 1937 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 73 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341493 יובל ספיר 26 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 74 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341504 עופר כהן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 75 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341056 יאיר אור 15 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 76 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341071 יאיר אור 22 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 77 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341501 יאיר אור 18 בדצמבר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 78 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341005 יאיר אור 22 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 79 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341045 יאיר אור 15 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 80 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341076 יאיר אור 18 בדצמבר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 81 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341524 הגר לשנר 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 82 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 371929 מימי רון 16 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 83 ירוק
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 371928 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 84
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340722 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 85 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 341083 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 86 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 340739 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 87 מתוך נתוני רת"ם
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 371931 עמוס סבח 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 88
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 371927 מרב לבל 15 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 89
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367036 דורון ניסים 24 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 90
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367034 דורון ניסים 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 91
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367030 אור יאיר 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 92
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367028 עמוס סבח 28 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 93
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367013 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 94
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367024 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 95
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367022 עמוס סבח 5 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 96
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367020 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 97
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367019 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 98
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367017 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 99
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367016 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 100
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367012 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 101
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367011 עמוס סבח 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 102
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367025 עמוס סבח 14 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 103
אוכם ארץ-ישראלי Suaeda palaestina 367027 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20palaestina/ 104