ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 390929 מימי רון 20 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 1 שרון דרומי: חמרה רחובות
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359381 יובל ספיר 15 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 2 גבעות גברעם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323223 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 3 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323225 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323224 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 5 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323252 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323231 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323249 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323238 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359365 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 10 שרון צפוני: חמרה חדרה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323220 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323230 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323266 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323261 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323262 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323260 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323259 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323219 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323236 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323246 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323245 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323255 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323251 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323221 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323222 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323244 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323232 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323239 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323243 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323270 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 30 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359373 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359369 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359374 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359362 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 34 יער הסרג'נטים
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359368 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359372 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 36 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359361 שיר ורד 4 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 37 דרומית לשמורת בני ציון
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323279 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 38 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323281 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 39 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323229 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 40 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323280 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 41 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323273 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 42 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323269 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 43 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323272 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 44 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359377 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 45 צפון גבעות מער
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359378 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 46 גבעות חבצלת (רחובות)
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359364 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 47 חולות: חולות חדרה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323258 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 373924 יעל אורגד 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 49 שרון צפוני: חמרה חדרה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 373923 יעל אורגד 9 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 50 שרון צפוני: חמרה חדרה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323228 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 51 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323227 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 52 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 373925 יוסי בן ארי 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 362446 גדי פולק 29 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה בסכנת הכחדה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323282 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 55 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323285 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 56 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323254 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 57 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359360 שיר ורד 4 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 58 שמורת בני ציון דרום
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359366 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 368405 יובל ספיר 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323237 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323257 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 362445 אשכנזי שוש 15 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323233 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 362443 זאב קולר 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 362447 גדי פולק 10 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323264 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359358 שיר ורד 26 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 68 שמורת דורה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359367 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 356696 יוסי בן-ארי 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323263 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359375 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359371 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 73 שרון דרומי: דרום מישור החוף
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323268 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 74 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323271 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 75 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359376 מימי רון 11 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 76 גבעת ברנר
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359389 מימי רון 20 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 77 צפון מזרחית לתל מחוז. מצפון לנחל חנין ושורק
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359370 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 78 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323250 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 79 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323247 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323253 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323226 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 82 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323205 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 83 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323201 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 84 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323291 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 85 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323241 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 86 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323287 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 87 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359363 מימי רון 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 88 חולות: חולות חדרה
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323290 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 89 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323289 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 90 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323256 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 91 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323267 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 92 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 359359 יובל ספיר 1 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 93 גבעות בית עובד
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323288 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 94 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323275 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 95 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323248 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323278 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 97 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323283 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 98 מישור פלשת: רכס נירעם מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323265 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323274 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 100 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323277 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 101 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323240 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 385201 רון פרומקין 14 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 103 שמורת נוף עיינות
זהבית שרונית תת-מין שרוני Gagea dayana 323286 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20dayana/ 104 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם