ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 395245 נוגן צברי 20 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 1 מדרונות הר נמנמן לכיוון עמק מן המיקום לא מדויק כי לא לקחתי מיקום בשטח, המיקום שמצוין במפה זה המיקום המשוער
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 395243 אסף חיים 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 2 דרום הגולן: מבוא חמה
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 394915 הילה גיל 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 3 דרום הגולן: מורדות עין גב
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 394916 עופרה פרידמן 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 4
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 394917 הילה גיל 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 5 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341290 אבינועם דנין 12 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 6 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341195 אבינועם דנין 1 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 7 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 342176 לאה פרוזבול 5 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 8 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341663 א. ליסטון 12 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 9 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341485 נעמי פינברון 8 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 10 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344963 נח נפתולסקי 7 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 11 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344732 נח נפתולסקי 9 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 12 בקעת הירדן: בקעת כנרות מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341207 זהרי ואמדורסקי 9 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 13 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340743 אלכסנדר איג 20 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 14 שפלת יהודה הצפונית: הר שוכה מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 326601 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 15 הרי ירושלים: מצלעות מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340902 נעמי פינברון 21 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 16 הרי ירושלים: נפתולי שורק מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367427 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 17 הרי ירושלים: כסלון עליון
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344322 נח נפתולסקי 8 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340939 טוביה קושניר 10 במאי 1941 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 19 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340916 נח נפתולסקי 17 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 20 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340973 אלכסנדר איג 8 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 21 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341052 אלכסנדר איג 5 במאי 1934 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 22 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344424 אלכסנדר איג 15 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344101 אלכסנדר איג 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 24 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340711 אבינועם דנין 17 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 25 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344078 נח נפתולסקי 22 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 26 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344039 טוביה קושניר 1 ביולי 1943 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 27 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340937 מיכאל זהרי 25 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 28 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340974 טוביה קושניר 21 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 29 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340938 טוביה קושניר 25 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 30 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344079 נח נפתולסקי 10 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 31 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344102 נח נפתולסקי 12 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 32 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341053 נח נפתולסקי 16 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 33 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344077 נח נפתולסקי 10 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 34 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 373665 בקרמן שאול 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 35 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344423 אלכסנדר איג 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 36 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367423 משה הר-ציון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 37 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 340975 טוביה קושניר 15 במאי 1941 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 38 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 345076 שאולי בקרמן 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 39 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367425 בקרמן שאול 25 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 40 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367426 בקרמן שאול 28 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 41 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367421 בקרמן שאול 18 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 42 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367422 בקרמן שאול 16 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 43 דרום הגולן: מבוא חמה
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 344038 אלכסנדר איג 27 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 44 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 385206 יאיר אור 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 45 יער מבוא חמה
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 385157 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 46 יער מבוא חמה צפונית לעין תאופיק
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 385077 אסף חיים 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 47 דרום הגולן: נחלי גולן
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341486 דני זהרי 9 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 48 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 341664 א. ליסטון 12 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 49 מתוך נתוני רת"ם
ורבורגינת פקטורובסקי Callipeltis factorovskyi 367424 עמוס סבח 23 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Callipeltis%20factorovskyi/ 50