ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
ורד צידוני Rosa phoenicia 371295 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 1
ורד צידוני Rosa phoenicia 366244 מרגרטה וולצ'ק 25 ביוני 2003 1 0 0 2
ורד צידוני Rosa phoenicia 344033 י. גרטמן 9 בינואר 1998 1 0 0 3
ורד צידוני Rosa phoenicia 366339 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 4
ורד צידוני Rosa phoenicia 371290 חזן ג'יזל 13 במאי 2015 1 0 0 5
ורד צידוני Rosa phoenicia 371294 שורקי רעיה 12 באפריל 1992 1 0 0 6
ורד צידוני Rosa phoenicia 371289 צוות עין אפק 9 באפריל 2017 1 0 0 7
ורד צידוני Rosa phoenicia 371293 שורקי רעיה 13 ביולי 1993 1 0 0 8
ורד צידוני Rosa phoenicia 371288 עופר שנער 28 באפריל 2017 1 0 0 9
ורד צידוני Rosa phoenicia 366238 יפתח סיני 24 בפברואר 2007 1 0 0 10
ורד צידוני Rosa phoenicia 366243 חוה גולדשטיין 4 באפריל 2004 1 0 0 11
ורד צידוני Rosa phoenicia 366247 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 12
ורד צידוני Rosa phoenicia 366248 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 13
ורד צידוני Rosa phoenicia 366253 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2001 1 0 0 14
ורד צידוני Rosa phoenicia 366254 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 15
ורד צידוני Rosa phoenicia 366256 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 2001 1 0 0 16
ורד צידוני Rosa phoenicia 366258 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 2000 1 0 0 17
ורד צידוני Rosa phoenicia 366260 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 18
ורד צידוני Rosa phoenicia 366311 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 19
ורד צידוני Rosa phoenicia 366320 שורקי רעיה 3 ביוני 1993 1 0 0 20
ורד צידוני Rosa phoenicia 366324 שורקי רעיה 10 ביוני 1992 1 0 0 21
ורד צידוני Rosa phoenicia 366344 לוי נסים 23 בפברואר 1986 1 0 0 22
ורד צידוני Rosa phoenicia 366328 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 23
ורד צידוני Rosa phoenicia 366330 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 24
ורד צידוני Rosa phoenicia 366345 רבינוביץ אביבה 29 באוקטובר 1985 1 0 0 25
ורד צידוני Rosa phoenicia 366351 לוי נסים 26 ביוני 1984 1 0 0 26
ורד צידוני Rosa phoenicia 366352 הדרי אריאל 12 ביוני 1984 1 0 0 27
ורד צידוני Rosa phoenicia 366362 שני מנחם 4 ביוני 1983 1 0 0 28
ורד צידוני Rosa phoenicia 366363 הדרי אריאל 2 ביוני 1983 1 0 0 29
ורד צידוני Rosa phoenicia 366359 לוי נסים 21 בספטמבר 1983 1 0 0 30
ורד צידוני Rosa phoenicia 366240 דותן רותם 2 באוקטובר 2006 1 0 0 31
ורד צידוני Rosa phoenicia 366295 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 32
ורד צידוני Rosa phoenicia 366271 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 33
ורד צידוני Rosa phoenicia 366262 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 34
ורד צידוני Rosa phoenicia 357707 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 35
ורד צידוני Rosa phoenicia 341300 רוחמה ברלינר 30 במאי 1977 1 0 0 36
ורד צידוני Rosa phoenicia 348563 וייל גיתי 21 ביולי 1989 1 0 0 37
ורד צידוני Rosa phoenicia 344268 א. איג 6 ביוני 1924 1 0 0 38
ורד צידוני Rosa phoenicia 343320 נ.נפתולסקי 15 ביוני 1931 1 0 0 39
ורד צידוני Rosa phoenicia 343653 דוכס ראובן 21 באוגוסט 1983 1 0 0 40
ורד צידוני Rosa phoenicia 346691 יואב+יהודה+משה 11 ביוני 1993 1 0 0 41
ורד צידוני Rosa phoenicia 348067 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 42
ורד צידוני Rosa phoenicia 348169 גרטמן יואב 11 ביוני 1994 1 0 0 43
ורד צידוני Rosa phoenicia 348210 אילת-השתלמות 5 ביולי 1993 1 0 0 44
ורד צידוני Rosa phoenicia 348299 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 45
ורד צידוני Rosa phoenicia 348009 ש 10 באוגוסט 1929 1 0 0 46
ורד צידוני Rosa phoenicia 348553 מרגלית נעמי 25 ביוני 1989 1 0 0 47
ורד צידוני Rosa phoenicia 348068 מיכה לבנה 28 ביוני 1988 1 0 0 48
ורד צידוני Rosa phoenicia 348298 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 49
ורד צידוני Rosa phoenicia 348331 זהרי פליטמן 17 באפריל 1962 1 0 0 50
ורד צידוני Rosa phoenicia 346756 ראובן דוכס 31 ביולי 1982 1 0 0 51
ורד צידוני Rosa phoenicia 346745 א. פרגמן 7 באוגוסט 1998 1 0 0 52
ורד צידוני Rosa phoenicia 344265 כנען מ. שויצר ר 14 באוגוסט 1981 1 0 0 53
ורד צידוני Rosa phoenicia 344854 נ. פיינברון 5 באוגוסט 1945 1 0 0 54
ורד צידוני Rosa phoenicia 343094 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 55
ורד צידוני Rosa phoenicia 345567 שקדי יונתן 25 בפברואר 1985 1 0 0 56
ורד צידוני Rosa phoenicia 345565 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 57
ורד צידוני Rosa phoenicia 343606 שיר ורד 22 בספטמבר 1994 1 0 0 58
ורד צידוני Rosa phoenicia 344166 דוכס ראובן 11 ביולי 1982 1 0 0 59
ורד צידוני Rosa phoenicia 347910 יואב ג.ויונתן ש 25 באפריל 1986 1 0 0 60
ורד צידוני Rosa phoenicia 347891 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 61
ורד צידוני Rosa phoenicia 347971 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 62
ורד צידוני Rosa phoenicia 344292 מ.זהרי 2 ביוני 1982 1 0 0 63
ורד צידוני Rosa phoenicia 347702 מרגלית נעמי 10 במאי 1984 1 0 0 64
ורד צידוני Rosa phoenicia 368365 מימי רון 28 ביוני 2016 1 0 0 65
ורד צידוני Rosa phoenicia 366239 דותן רותם 15 בדצמבר 2006 1 0 0 66
ורד צידוני Rosa phoenicia 366263 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 67
ורד צידוני Rosa phoenicia 345573 שיר ורד 12 במאי 1995 1 0 0 68
ורד צידוני Rosa phoenicia 366236 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 69
ורד צידוני Rosa phoenicia 360251 ג'יזל חזן 13 במאי 2015 1 0 0 70
ורד צידוני Rosa phoenicia 366332 מלול אלי 12 ביולי 1988 1 0 0 71
ורד צידוני Rosa phoenicia 330902 תצפיות רת״ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 72
ורד צידוני Rosa phoenicia 356400 טליה אורון 12 במאי 2015 1 0 0 73
ורד צידוני Rosa phoenicia 344689 הגר לשנר 8 במאי 1993 1 0 0 74
ורד צידוני Rosa phoenicia 330892 תצפיות רת״ם 17 ביוני 2000 1 0 0 75
ורד צידוני Rosa phoenicia 366298 חיילות עין אפק 2 ביולי 1997 1 0 0 76
ורד צידוני Rosa phoenicia 366296 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 77
ורד צידוני Rosa phoenicia 366329 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 78
ורד צידוני Rosa phoenicia 347909 נ. פיינברון 24 ביולי 1956 1 0 0 79
ורד צידוני Rosa phoenicia 366241 נוה נעמה 5 ביוני 2006 1 0 0 80
ורד צידוני Rosa phoenicia 366293 חוה גולדשטיין 28 בינואר 1998 1 0 0 81
ורד צידוני Rosa phoenicia 366357 לוי נסים 31 באוקטובר 1983 1 0 0 82
ורד צידוני Rosa phoenicia 354255 לישי בן-ינאי 30 ביוני 2013 1 0 0 83
ורד צידוני Rosa phoenicia 366235 גל וין 28 ביוני 2016 1 0 0 84
ורד צידוני Rosa phoenicia 366237 יפתח סיני 11 במאי 2007 1 0 0 85
ורד צידוני Rosa phoenicia 366250 חוה גולדשטיין 18 באפריל 2002 1 0 0 86
ורד צידוני Rosa phoenicia 366251 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 87
ורד צידוני Rosa phoenicia 366245 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 88
ורד צידוני Rosa phoenicia 366246 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 89
ורד צידוני Rosa phoenicia 366249 חוה גולדשטיין 6 במאי 2002 1 0 0 90
ורד צידוני Rosa phoenicia 366252 חוה גולדשטיין 23 בספטמבר 2001 1 0 0 91
ורד צידוני Rosa phoenicia 366255 חוה גולדשטיין 22 במרץ 2001 1 0 0 92
ורד צידוני Rosa phoenicia 366257 חוה גולדשטיין 31 בינואר 2001 1 0 0 93
ורד צידוני Rosa phoenicia 366288 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 94
ורד צידוני Rosa phoenicia 366259 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 95
ורד צידוני Rosa phoenicia 366261 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 96
ורד צידוני Rosa phoenicia 366264 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 97
ורד צידוני Rosa phoenicia 366265 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 98
ורד צידוני Rosa phoenicia 366267 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 99
ורד צידוני Rosa phoenicia 366242 חוה גולדשטיין 2 במאי 2006 1 0 0 100
ורד צידוני Rosa phoenicia 366275 חוה גולדשטיין 21 בפברואר 1999 1 0 0 101
ורד צידוני Rosa phoenicia 366277 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 102
ורד צידוני Rosa phoenicia 366279 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 103
ורד צידוני Rosa phoenicia 366280 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 104
ורד צידוני Rosa phoenicia 366282 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 105
ורד צידוני Rosa phoenicia 366287 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 106
ורד צידוני Rosa phoenicia 366289 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1998 1 0 0 107
ורד צידוני Rosa phoenicia 366291 חוה גולדשטיין 22 בפברואר 1998 1 0 0 108
ורד צידוני Rosa phoenicia 366306 חיילות עין אפק 18 במרץ 1997 1 0 0 109
ורד צידוני Rosa phoenicia 366315 שורקי רעיה 26 במרץ 1996 1 0 0 110
ורד צידוני Rosa phoenicia 366317 חיילות עין אפק 24 באפריל 1995 1 0 0 111
ורד צידוני Rosa phoenicia 366319 רבינוביץ אביבה 13 ביולי 1993 1 0 0 112
ורד צידוני Rosa phoenicia 366321 שורקי רעיה 31 במאי 1993 1 0 0 113
ורד צידוני Rosa phoenicia 366322 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 114
ורד צידוני Rosa phoenicia 366323 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 115
ורד צידוני Rosa phoenicia 366326 שורקי רעיה 22 ביוני 1991 1 0 0 116
ורד צידוני Rosa phoenicia 366269 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 117
ורד צידוני Rosa phoenicia 366270 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 118
ורד צידוני Rosa phoenicia 366283 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 119
ורד צידוני Rosa phoenicia 366301 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 120
ורד צידוני Rosa phoenicia 366303 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 121
ורד צידוני Rosa phoenicia 366304 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 122
ורד צידוני Rosa phoenicia 366307 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 123
ורד צידוני Rosa phoenicia 366308 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 124
ורד צידוני Rosa phoenicia 366310 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 125
ורד צידוני Rosa phoenicia 366312 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 126
ורד צידוני Rosa phoenicia 366316 ראובן אבי 29 במאי 1995 1 0 0 127
ורד צידוני Rosa phoenicia 366333 מלול אלי 4 ביוני 1988 1 0 0 128
ורד צידוני Rosa phoenicia 366334 מלול אלי 15 במאי 1988 1 0 0 129
ורד צידוני Rosa phoenicia 366337 שקדי יונתן 22 במאי 1987 1 0 0 130
ורד צידוני Rosa phoenicia 366341 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 131
ורד צידוני Rosa phoenicia 366343 שניידר לייני 28 בפברואר 1986 1 0 0 132
ורד צידוני Rosa phoenicia 366348 שקדי יונתן 21 בספטמבר 1984 1 0 0 133
ורד צידוני Rosa phoenicia 366349 שקדי יונתן 15 בספטמבר 1984 1 0 0 134
ורד צידוני Rosa phoenicia 366353 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 135
ורד צידוני Rosa phoenicia 366354 שקדי יונתן 19 במאי 1984 1 0 0 136
ורד צידוני Rosa phoenicia 366360 רבינוביץ אביבה 17 באוגוסט 1983 1 0 0 137
ורד צידוני Rosa phoenicia 366361 שני מנחם 10 ביולי 1983 1 0 0 138
ורד צידוני Rosa phoenicia 366294 וולושן יואל 25 בדצמבר 1997 1 0 0 139
ורד צידוני Rosa phoenicia 366297 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 140
ורד צידוני Rosa phoenicia 366274 חוה גולדשטיין 25 במרץ 1999 1 0 0 141
ורד צידוני Rosa phoenicia 366346 לוי נסים 16 ביוני 1985 1 0 0 142
ורד צידוני Rosa phoenicia 366350 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 143
ורד צידוני Rosa phoenicia 366356 לוי נסים 29 בנובמבר 1983 1 0 0 144
ורד צידוני Rosa phoenicia 366358 כספי סיגל 5 באוקטובר 1983 1 0 0 145
ורד צידוני Rosa phoenicia 366364 עיברי יריב 9 באוגוסט 1980 1 0 0 146
ורד צידוני Rosa phoenicia 366355 לוי נסים 17 בדצמבר 1983 1 0 0 147
ורד צידוני Rosa phoenicia 366347 לוי נסים 26 במאי 1985 1 0 0 148
ורד צידוני Rosa phoenicia 366331 ועדיה יוסי 15 במאי 1989 1 0 0 149
ורד צידוני Rosa phoenicia 348007 א. איג 19 ביולי 1924 1 0 0 150
ורד צידוני Rosa phoenicia 354278 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 151
ורד צידוני Rosa phoenicia 355933 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 152
ורד צידוני Rosa phoenicia 366325 אדרת יונתן 12 באפריל 1992 1 0 0 153
ורד צידוני Rosa phoenicia 366327 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 154
ורד צידוני Rosa phoenicia 344152 דינסמור 5 בדצמבר 1924 1 0 0 155
ורד צידוני Rosa phoenicia 348037 עפר כהן 27 באוגוסט 1992 1 0 0 156
ורד צידוני Rosa phoenicia 355511 יפתח סיני 24 באוקטובר 2013 1 0 0 157
ורד צידוני Rosa phoenicia 355572 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 158
ורד צידוני Rosa phoenicia 355573 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 159
ורד צידוני Rosa phoenicia 343861 יואב גרטמן 12 בדצמבר 1992 1 0 0 160
ורד צידוני Rosa phoenicia 357716 דותן רותם 14 ביוני 2012 1 0 0 161
ורד צידוני Rosa phoenicia 341047 שיר ורד 29 באוקטובר 1993 1 0 0 162
ורד צידוני Rosa phoenicia 348375 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 163
ורד צידוני Rosa phoenicia 347858 מרגלית נעמי 20 במאי 1993 1 0 0 164
ורד צידוני Rosa phoenicia 345557 ג.קינן-השתלמות 14 בספטמבר 1992 1 0 0 165
ורד צידוני Rosa phoenicia 348478 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 166
ורד צידוני Rosa phoenicia 344003 דוכס ראובן 9 במרץ 1982 1 0 0 167
ורד צידוני Rosa phoenicia 348633 י.ליפקין 1 ביוני 1961 1 0 0 168
ורד צידוני Rosa phoenicia 344756 חגית הרץ 7 ביוני 1993 1 0 0 169
ורד צידוני Rosa phoenicia 344783 א. איג 28 במאי 1932 1 0 0 170
ורד צידוני Rosa phoenicia 347703 מרגלית נעמי 22 במאי 1984 1 0 0 171
ורד צידוני Rosa phoenicia 347705 מרגלית נעמי 7 באוקטובר 1984 1 0 0 172
ורד צידוני Rosa phoenicia 347706 מרגלית נעמי 9 במאי 1985 1 0 0 173
ורד צידוני Rosa phoenicia 342113 זוהרי הלר 12 באפריל 1971 1 0 0 174
ורד צידוני Rosa phoenicia 348552 וייל גיתי 27 ביוני 1989 1 0 0 175
ורד צידוני Rosa phoenicia 343298 מדור חיים יחיאל 20 במאי 1985 1 0 0 176
ורד צידוני Rosa phoenicia 343294 פרגמן אורי 6 ביוני 1987 1 0 0 177
ורד צידוני Rosa phoenicia 343281 קולר,רבינוביץ 2 במאי 1996 1 0 0 178
ורד צידוני Rosa phoenicia 343616 אז"פ 27 ביוני 1924 1 0 0 179
ורד צידוני Rosa phoenicia 348376 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 180
ורד צידוני Rosa phoenicia 344202 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 181
ורד צידוני Rosa phoenicia 345584 י.גרטמן וי.מרטה 10 ביולי 1992 1 0 0 182
ורד צידוני Rosa phoenicia 347954 יואב ג.,מוטי ר. 20 בדצמבר 1985 1 0 0 183
ורד צידוני Rosa phoenicia 346560 ד.זהרי 28 במאי 1949 1 0 0 184
ורד צידוני Rosa phoenicia 347152 יואב גרטמן וחוה 8 באפריל 1991 1 0 0 185
ורד צידוני Rosa phoenicia 347803 יואב וחביריו 9 ביוני 1995 1 0 0 186
ורד צידוני Rosa phoenicia 348027 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 187
ורד צידוני Rosa phoenicia 348170 א. פרגמן 9 ביוני 1995 1 0 0 188
ורד צידוני Rosa phoenicia 348264 יואב וחבריו 8 באוקטובר 1993 1 0 0 189
ורד צידוני Rosa phoenicia 348209 שמאלי 6 ביוני 1925 1 0 0 190
ורד צידוני Rosa phoenicia 348881 לבנה מייק 7 במאי 1997 1 0 0 191
ורד צידוני Rosa phoenicia 348006 א. איג 19 ביוני 1924 1 0 0 192
ורד צידוני Rosa phoenicia 348004 נ.נפתולסקי 17 ביוני 1924 1 0 0 193
ורד צידוני Rosa phoenicia 348011 ר.ברלינר 16 באוקטובר 1983 1 0 0 194
ורד צידוני Rosa phoenicia 348010 ר.גבריאלית 10 באוגוסט 1929 1 0 0 195
ורד צידוני Rosa phoenicia 348008 א. איג 23 ביולי 1924 1 0 0 196
ורד צידוני Rosa phoenicia 348069 חנן סבר 26 באוקטובר 1983 1 0 0 197
ורד צידוני Rosa phoenicia 348099 לבנה מיכה 2 ביוני 1984 1 0 0 198
ורד צידוני Rosa phoenicia 348374 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 199
ורד צידוני Rosa phoenicia 347700 מרגלית נעמי 4 בדצמבר 1983 1 0 0 200
ורד צידוני Rosa phoenicia 346755 איג מ.זהרי 30 במאי 1926 1 0 0 201
ורד צידוני Rosa phoenicia 344228 בוזניר 15 ביולי 1951 1 0 0 202
ורד צידוני Rosa phoenicia 347983 פליטמן זהרי 24 במאי 1963 1 0 0 203
ורד צידוני Rosa phoenicia 344227 אריה קלר 31 במאי 1990 1 0 0 204
ורד צידוני Rosa phoenicia 343384 נעמי מרגלית 6 ביוני 1993 1 0 0 205
ורד צידוני Rosa phoenicia 345568 שקדי יונתן 10 ביולי 1985 1 0 0 206
ורד צידוני Rosa phoenicia 345569 שקדי יונתן 4 ביוני 1988 1 0 0 207
ורד צידוני Rosa phoenicia 345558 א. ליסטון 15 במאי 1985 1 0 0 208
ורד צידוני Rosa phoenicia 345566 שקדי יונתן 6 בדצמבר 1984 1 0 0 209
ורד צידוני Rosa phoenicia 345572 יבובה רבינוביץ 13 ביוני 1996 1 0 0 210
ורד צידוני Rosa phoenicia 344165 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 211
ורד צידוני Rosa phoenicia 347890 לבנה מייק 29 במרץ 1995 1 0 0 212
ורד צידוני Rosa phoenicia 347912 מיכה לבנה 5 במרץ 1990 1 0 0 213
ורד צידוני Rosa phoenicia 347911 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 214
ורד צידוני Rosa phoenicia 347859 אורי פרגמן 20 במאי 1995 1 0 0 215
ורד צידוני Rosa phoenicia 347857 גרטמן יואב 31 במרץ 1996 1 0 0 216
ורד צידוני Rosa phoenicia 343270 מדור-חיים יחיאל 21 במאי 1985 1 0 0 217
ורד צידוני Rosa phoenicia 345585 א. רבינוביץ וי. גרטמן 13 ביולי 1993 1 0 0 218
ורד צידוני Rosa phoenicia 347701 מרגלית נעמי 22 במרץ 1984 1 0 0 219
ורד צידוני Rosa phoenicia 347729 מרגלית נעמי 23 במאי 1983 1 0 0 220
ורד צידוני Rosa phoenicia 348003 לבנה מייק 6 בספטמבר 1997 1 0 0 221
ורד צידוני Rosa phoenicia 343865 שיר ורד 23 באוגוסט 1998 1 0 0 222
ורד צידוני Rosa phoenicia 368545 מרים מילוא 12 במאי 2017 1 0 0 223
ורד צידוני Rosa phoenicia 360556 ענבל בן יעקב 10 ביוני 2015 1 0 0 224
ורד צידוני Rosa phoenicia 357718 מרגרטה וולצ'ק 16 ביולי 2012 1 0 0 225
ורד צידוני Rosa phoenicia 355574 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 226
ורד צידוני Rosa phoenicia 347704 מרגלית נעמי 1 באוגוסט 1984 1 0 0 227
ורד צידוני Rosa phoenicia 347707 נעמי מרגלית 10 ביולי 1985 1 0 0 228
ורד צידוני Rosa phoenicia 348479 ט.קושניר 10 ביוני 1944 1 0 0 229
ורד צידוני Rosa phoenicia 348005 נ.נפתולסקי 18 ביוני 1924 1 0 0 230
ורד צידוני Rosa phoenicia 348373 גורדון נעמי 3 ביולי 1993 1 0 0 231
ורד צידוני Rosa phoenicia 366266 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 232
ורד צידוני Rosa phoenicia 366268 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 233
ורד צידוני Rosa phoenicia 366272 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 234
ורד צידוני Rosa phoenicia 366273 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 235
ורד צידוני Rosa phoenicia 366276 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 236
ורד צידוני Rosa phoenicia 366278 חוה גולדשטיין 25 בנובמבר 1998 1 0 0 237
ורד צידוני Rosa phoenicia 366281 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 238
ורד צידוני Rosa phoenicia 366285 צוות השמורה - התנור נחל עיון 31 במאי 1998 1 0 0 239
ורד צידוני Rosa phoenicia 366286 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 240
ורד צידוני Rosa phoenicia 366290 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1998 1 0 0 241
ורד צידוני Rosa phoenicia 366313 קופר צחי 12 באוגוסט 1996 1 0 0 242
ורד צידוני Rosa phoenicia 366314 שורקי רעיה 8 באפריל 1996 1 0 0 243
ורד צידוני Rosa phoenicia 366318 חיילות עין אפק 17 ביולי 1994 1 0 0 244
ורד צידוני Rosa phoenicia 366299 צוות השמורה - התנור נחל עיון 30 ביוני 1997 1 0 0 245
ורד צידוני Rosa phoenicia 366300 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 246
ורד צידוני Rosa phoenicia 366302 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 247
ורד צידוני Rosa phoenicia 366305 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 248
ורד צידוני Rosa phoenicia 366284 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 249
ורד צידוני Rosa phoenicia 366340 פלג יואל 18 ביולי 1986 1 0 0 250
ורד צידוני Rosa phoenicia 366335 שקדי יונתן 13 במאי 1988 1 0 0 251
ורד צידוני Rosa phoenicia 366342 פלג יואל 5 במאי 1986 1 0 0 252
ורד צידוני Rosa phoenicia 366309 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 253
ורד צידוני Rosa phoenicia 366338 שקדי יונתן 24 באפריל 1987 1 0 0 254
ורד צידוני Rosa phoenicia 371291 מימי רון 1 במרץ 2015 1 0 0 255