ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ורד צידוני Rosa phoenicia 385819 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 1 מערב הגליל העליון: בקעת פקיעין
ורד צידוני Rosa phoenicia 385893 לביא קורן 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 2 נחל שלף הנחל בדגם פזרות
ורד צידוני Rosa phoenicia 357716 דותן רותם 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 3 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366284 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 4 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366268 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 5 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 348005 נח נפתולסקי 18 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347859 אורי פרגמן-ספיר 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 7 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347890 מייק לבנה 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 8 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366271 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 9 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366335 שקדי יונתן 13 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 360251 ג'יזל חזן 13 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 344202 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347909 נעמי פינברון 24 ביולי 1956 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 357707 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 14 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 356400 טליה אורון 12 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 15 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
ורד צידוני Rosa phoenicia 343384 נעמי מרגלית 6 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 16 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343606 שיר ורד 22 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 17 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343653 דוכס ראובן 21 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 18 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343270 מדור-חיים יחיאל 21 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 19 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343294 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 357718 מרגרטה וולצ'אק 16 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 21 שרון צפוני: נחל חדרה
ורד צידוני Rosa phoenicia 343298 מדור חיים יחיאל 20 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 22 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 371291 מימי רון 1 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 23 שרון דרומי: דרום מישור החוף ניצניםף לאורך 15 מ'
ורד צידוני Rosa phoenicia 344227 אריה קלר 31 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 24 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366313 קופר צחי 12 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 25 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 344228 בוזניר 15 ביולי 1951 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 26 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366236 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 27 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 344003 דוכס ראובן 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 28 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344265 כנען מ. שויצר ר 14 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 29 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366240 דותן רותם 2 באוקטובר 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 30 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 344292 מיכאל זהרי 2 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 31 רמות מנשה: מזרח מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347152 יואב גרטמן 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 32 רמות הגליל: רמת שומרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346745 אורי פרגמן-ספיר 7 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 33 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348209 שמאלי 6 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 34 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366309 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 35 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366305 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 36 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366302 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 37 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366278 חוה גולדשטיין 25 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 38 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366276 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 39 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366273 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 40 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366272 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 41 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366266 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 42 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366274 חוה גולדשטיין 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 43 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366297 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 44 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366294 וולושן יואל 25 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 45 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366316 ראובן אבי 29 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 46 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366312 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 47 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366310 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 48 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366307 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 49 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366304 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 50 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366303 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 51 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366270 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 52 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366269 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 53 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366291 חוה גולדשטיין 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 54 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366289 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 55 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366287 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 56 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366282 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 57 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366280 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 58 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366279 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 59 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366277 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 60 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366275 חוה גולדשטיין 21 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 61 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366242 חוה גולדשטיין 2 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 62 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366267 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 63 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366265 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 64 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366264 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 65 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366261 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 66 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366259 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 67 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366257 חוה גולדשטיין 31 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 68 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366255 חוה גולדשטיין 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 69 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366252 חוה גולדשטיין 23 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 70 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366249 חוה גולדשטיין 6 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 71 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366245 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 72 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366293 חוה גולדשטיין 28 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 73 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366296 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 74 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366263 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 75 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366262 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 76 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366295 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 77 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366311 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 78 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366260 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 79 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366258 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 80 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366256 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 81 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366253 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 82 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366308 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 83 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366247 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 84 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366243 חוה גולדשטיין 4 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 85 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366319 אביבה רבינוביץ' 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 86 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366345 אביבה רבינוביץ' 29 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 87 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 346691 יהודה מרטה 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348633 יעקב ליפקין 1 ביוני 1961 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 89 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348552 וייל גיתי 27 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 90 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348478 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 91 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348553 מרגלית נעמי 25 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 92 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348563 וייל גיתי 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 93 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 355933 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 94 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 372898 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 95 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 347707 נעמי מרגלית 10 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 96 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347704 מרגלית נעמי 1 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 97 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347729 מרגלית נעמי 23 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 98 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347701 מרגלית נעמי 22 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 99 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347700 מרגלית נעמי 4 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 100 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347706 מרגלית נעמי 9 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 101 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347705 מרגלית נעמי 7 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 102 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347703 מרגלית נעמי 22 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 103 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366235 גל וין 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 104 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 347702 מרגלית נעמי 10 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 105 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 371295 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 106 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366300 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 107 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366286 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 108 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366285 צוות השמורה - התנור נחל עיון 31 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 109 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366281 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 110 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 347857 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 111 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343320 נח נפתולסקי 15 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 112 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347911 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 113 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347912 מיכה לבנה 5 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 114 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347983 עוזי פליטמן 24 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 115 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348374 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 116 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348099 לבנה מיכה 2 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 117 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348069 חנן סבר 26 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 118 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348010 ר.גבריאלית 10 באוגוסט 1929 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 119 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348011 רוחמה ברלינר 16 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 120 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348004 נח נפתולסקי 17 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348027 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 122 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347954 יואב גרטמן 20 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 123 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347858 מרגלית נעמי 20 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348375 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 125 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366327 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 126 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 366331 ועדיה יוסי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366301 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 128 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366283 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 129 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366288 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 130 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366246 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 131 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366251 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 132 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366250 חוה גולדשטיין 18 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 133 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366329 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 134 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
ורד צידוני Rosa phoenicia 330902 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 135 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347910 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 136 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347971 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 137 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347891 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 138 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348298 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 139 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348331 עוזי פליטמן 17 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 140 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348068 מיכה לבנה 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 141 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348169 יואב גרטמן 11 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 142 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366330 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 143 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות B
ורד צידוני Rosa phoenicia 366254 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 144 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 371288 עופר שנער 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 145 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366339 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 146 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 354278 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 147 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366241 נוה נעמה 5 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 148 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366328 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 149 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 366248 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 150 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 348067 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 151 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366299 צוות השמורה - התנור נחל עיון 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 152 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366347 לוי נסים 26 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 153 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366355 לוי נסים 17 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 154 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366356 לוי נסים 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 155 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366346 לוי נסים 16 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 156 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366359 לוי נסים 21 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 157 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366351 לוי נסים 26 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 158 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366358 כספי סיגל 5 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 159 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366357 לוי נסים 31 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 160 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366344 לוי נסים 23 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 161 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 346755 אלכסנדר איג 30 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 162 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346560 דני זהרי 28 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 163 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346756 ראובן דוכס 31 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 164 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348006 אלכסנדר איג 19 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 165 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348373 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 166 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366364 עיברי יריב 9 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 167 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366361 שני מנחם 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 168 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366354 שקדי יונתן 19 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 169 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366353 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 170 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366349 שקדי יונתן 15 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 171 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366348 שקדי יונתן 21 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 172 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366343 שניידר לייני 28 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 173 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366341 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 174 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366337 שקדי יונתן 22 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 175 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366334 מלול אלי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 176 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366333 מלול אלי 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 177 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366326 שורקי רעיה 22 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 178 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366322 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 179 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366321 שורקי רעיה 31 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 180 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366317 חיילות עין אפק 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 181 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366315 שורקי רעיה 26 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 182 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366306 חיילות עין אפק 18 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 183 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366237 יפתח סיני 11 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 184 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366298 חיילות עין אפק 2 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 185 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 345573 שיר ורד 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 186 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345565 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 187 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345567 שקדי יונתן 25 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 188 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366363 הדרי אריאל 2 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 189 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366362 שני מנחם 4 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 190 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366324 שורקי רעיה 10 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 191 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום ע"ג הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 366320 שורקי רעיה 3 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 192 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366238 יפתח סיני 24 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 193 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371293 שורקי רעיה 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 194 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371289 צוות עין אפק 9 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 195 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371294 שורקי רעיה 12 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 196 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פורח ע"ג הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 371290 חזן ג'יזל 13 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 197 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 348479 טוביה קושניר 10 ביוני 1944 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 198 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348264 יואב גרטמן 8 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 199 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348170 אורי פרגמן-ספיר 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 200 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348376 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 201 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366350 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 202 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 366323 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 203 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 330892 תצפיות רת"ם 17 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 204 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 368365 מימי רון 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 205 נחל חזורי
ורד צידוני Rosa phoenicia 348299 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 206 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348210 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 207 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344033 יואב גרטמן 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 208 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344152 ג'ון דינסמור 5 בדצמבר 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 209 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348881 מייק לבנה 7 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 210 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348037 עופר כהן 27 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 211 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347803 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 212 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344165 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 213 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 354255 לישי בן-ינאי 30 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 214 חולות: מישור חוף כרמלים
ורד צידוני Rosa phoenicia 344166 דוכס ראובן 11 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 215 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343616 אלכסנדר איג 27 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 216 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343094 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 217 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 341300 רוחמה ברלינר 30 במאי 1977 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 218 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344854 נעמי פינברון 5 באוגוסט 1945 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 219 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 341047 שיר ורד 29 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 220 הרי ירושלים: נחל שורק מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348003 מייק לבנה 6 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 221 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 360556 ענבל בן יעקב 10 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 222 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
ורד צידוני Rosa phoenicia 344268 אלכסנדר איג 6 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 223 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343861 יואב גרטמן 12 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 224 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 371287 יעל אורגד 13 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 225 הר הכרמל: כרמל תיכון
ורד צידוני Rosa phoenicia 366239 דותן רותם 15 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 226 הר הכרמל: במת הכרמל
ורד צידוני Rosa phoenicia 348007 אלכסנדר איג 19 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 227 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344783 אלכסנדר איג 28 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 228 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 383954 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 229 אחו בנימינה
ורד צידוני Rosa phoenicia 344756 חגית הרץ 7 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 230 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344689 הגר לשנר 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 231 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366244 מרגרטה וולצ'אק 25 ביוני 2003 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 232 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 383953 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 233 אחו בנימינה
ורד צידוני Rosa phoenicia 372897 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 234 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 385190 ענבל בן יעקב 20 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 235 בריכות מעין צבי
ורד צידוני Rosa phoenicia 343281 אביבה רבינוביץ' 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 236 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366290 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 237 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 348009 ש 10 באוגוסט 1929 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 238 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366352 הדרי אריאל 12 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 239 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 385149 נתן אלבז 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 240 נחל בוסתן דיווח של דותן בשם נתן אלבז על פי תמונות שצילם בשטח
ורד צידוני Rosa phoenicia 385240 הגר לשנר 6 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 241 נחל חזורי שני גושים ענקיים בשיא פריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 348008 אלכסנדר איג 23 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 242 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 368545 מרים מילוא 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 243 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
ורד צידוני Rosa phoenicia 343865 שיר ורד 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 244 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366338 שקדי יונתן 24 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 245 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366342 פלג יואל 5 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 246 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366340 פלג יואל 18 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 247 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פריחה הוגדרה "ניצנים עד שיא"
ורד צידוני Rosa phoenicia 366318 חיילות עין אפק 17 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 248 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366314 שורקי רעיה 8 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 249 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום על הספה
ורד צידוני Rosa phoenicia 355574 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 250 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 345585 אביבה רבינוביץ' 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 251 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345566 שקדי יונתן 6 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 252 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345558 א. ליסטון 15 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 253 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345569 שקדי יונתן 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 254 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345572 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 255 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345568 שקדי יונתן 10 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 256 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345584 יואב גרטמן 10 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 257 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366360 אביבה רבינוביץ' 17 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 258 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 345557 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 259 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 355573 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 260 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 355511 יפתח סיני 24 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 261 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 355572 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 262 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366325 אדרת יונתן 12 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 263 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פורח על-גבי הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 342113 זוהרי הלר 12 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 264 מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366332 מלול אלי 12 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 265 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום