ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 360341 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 359930 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 2 קרני רמון (חרוט מערבי)
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 359224 מרב לבל 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 3 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326814 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 4 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326815 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 5 קמר עריף - רמת חדב: קניון נקרות-המישר מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326819 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 6 ציה - פארן: אגן פארן מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326821 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 7 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326817 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 8 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326818 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 9 הר שגיא - כרכם: בקעת חיסון מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326816 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 10 הרי אילת: מישורי גרופית מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326820 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 11 הר שגיא - כרכם: הדום שגיא מתוך נתוני רת"ם