ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 395606 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 1
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 395605 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 2
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 395898 זיו וידן 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 3 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 393364 ערן היימס 11 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 393365 מימי רון 3 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: נסיגת הים עשרות שיחים גדולים בשולי שפך נחל אשלים לדרום ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 393366 מימי רון 3 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: נסיגת הים
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 326674 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366995 דורון ניסים 26 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 8
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367005 אסף גוטפלד 17 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 9
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329879 תצפיות רת"ם 12 בינואר 1938 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 10 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329883 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1935 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 11 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366992 דורון ניסים 2 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 12
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366988 דורון ניסים 24 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 13
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329904 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 14 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329897 תצפיות רת"ם 2 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 15 ערבה דרומית: מישורי יטבתה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367003 אסף גוטפלד 29 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 16
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367000 לוי רן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329893 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 18 ערבה דרומית: ערבת נטוף מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367008 ויזן אילון 30 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 19 ערבה דרומית: ערבת נטוף
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366989 פלד יובל 8 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 20 ערבה דרומית: מישור לוטן
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366987 פלד יובל 4 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 21 ערבה דרומית: מלחת אילת
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329876 תצפיות רת"ם 15 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329908 תצפיות רת"ם 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 23 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329862 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1961 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 24 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366990 מנינגר דוד 20 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 25 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366991 מנינגר דוד 20 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 26 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366999 מנינגר דוד 6 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום המצל על המחילה.
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367006 לוי רן 19 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מזרחית לתחנת האוטובוס
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329874 תצפיות רת"ם 9 בנובמבר 1973 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329890 תצפיות רת"ם 14 בפברואר 1973 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329885 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 31 ערבה דרומית: מישור רחם מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329911 תצפיות רת"ם 8 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329887 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367004 אסף גוטפלד 27 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 34 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329875 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329889 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 36 ערבה דרומית: מלחת אילת מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329869 תצפיות רת"ם 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 37 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387571 מימי רון 17 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 38 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366981 שפי מוטי 28 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 39
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366982 מרגרטה וולצ'אק 12 באוגוסט 1997 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 40 גדה גבוהה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366985 דורון ניסים 5 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 41
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366983 מימי רון 10 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 42 ערבה צפונית: חווארי אמציה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329898 תצפיות רת"ם 25 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 43 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329906 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 44 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329909 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 45 ערבה דרומית: מישורי יטבתה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329860 תצפיות רת"ם 6 בדצמבר 1973 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329900 תצפיות רת"ם 10 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 47 הרי אילת: נחל רחם מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329907 תצפיות רת"ם 21 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 48 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366976 עמוס סבח 28 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 49
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387066 יעל אורגד 7 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 50 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387568 מימי רון 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 51 ערבה צפונית: חרדון
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387569 דורון ניסים 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 52 ערבה דרומית: מלחת אילת
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387570 מימי רון 28 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 53 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387601 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 54 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387605 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 55 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387606 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 56 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387608 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 57 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387609 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 58 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387610 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 59 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 387611 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 60 ערבה צפונית: חווארי אמציה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 389826 דותן רותם 8 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 61 ערבה דרומית: ערבת נטוף
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 389827 עודד סהר 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 62 ערבה דרומית: מישור לוטן
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 389828 ארז ברוכי 13 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 63 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390771 עודד סהר 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 64 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366998 מנינגר דוד 17 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 65 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום חקלאות נורו 3 נקבות.
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329863 תצפיות רת"ם 1 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 66 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329884 תצפיות רת"ם 15 באוקטובר 1957 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 67 ערבה דרומית: מלחת אילת מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366967 מימי רון 7 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 68 ערבה דרומית: ערבת נטוף
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329873 תצפיות רת"ם 14 בפברואר 1950 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 69 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: הר סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329871 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1958 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 70 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329866 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 71 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329877 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 72 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366994 דורון ניסים 3 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 73
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329867 תצפיות רת"ם 11 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 74 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367002 אסף גוטפלד 30 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 75 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390956 מימי רון 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 76 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390962 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 77 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390957 מימי רון 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 78 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390958 מימי רון 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 79 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390959 מימי רון 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 80 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390960 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 81 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 390961 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 82 ערבה צפונית: חווארי אמציה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 386103 נעם שגב 14 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 83 מלחת נאות הכיכר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378248 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 84 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378246 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 85 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359112 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 86 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359091 בני שלמון 8 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 87 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359108 בני שלמון 28 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 88 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329886 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 89 ערבה דרומית: מלחת אילת מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 357879 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 90 ערבה דרומית: מישורי יטבתה סוואד אצטרובלי עשרות
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359146 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 91 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359143 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 92 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359096 בני שלמון 7 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 93 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359848 דודי ריבנר 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 94 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359117 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 95 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359127 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 96 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329895 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 97 ערבה דרומית: מלחת עברונה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329896 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 98 ערבה דרומית: מלחת עברונה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329894 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 99 ערבה דרומית: מלחת עברונה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366965 אסף צוער 13 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 100 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366984 מימי רון 26 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 101 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366975 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 102 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359142 רועי טלבי 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 103 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359159 רועי טלבי 31 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 104 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371926 אוקו מיכל 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 105 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329910 תצפיות רת"ם 10 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 106 ערבה דרומית: חולות סמר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329901 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 107 ערבה דרומית: חולות סמר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329861 תצפיות רת"ם 6 בדצמבר 1973 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 108 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383825 רועי טלבי 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 109 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383824 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 110 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329864 תצפיות רת"ם 20 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 111 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367007 לוי רן 15 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 112 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים כות הראשונות
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 361032 דר בן נתן 8 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 113 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329903 תצפיות רת"ם 4 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 114 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 361030 דר בן נתן 17 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 115 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 372670 נוגן צברי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 116 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358812 גל וין 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 117 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366978 מימי רון 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 118 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371917 מרב לבל 15 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 119 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371923 אסף צוער 30 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 120 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום *************
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358515 רועי טלבי 5 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 121 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366977 מימי רון 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 122 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 377532 ג'ורג'י נורקין 27 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 123 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 377533 ג'ורג'י נורקין 27 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 124 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 377534 אסף צוער 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 125 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 377535 אסף צוער 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 126 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 377536 אסף צוער 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 127 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329868 תצפיות רת"ם 17 באוגוסט 1913 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 128 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329872 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 129 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 361031 דר בן נתן 8 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 130 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 361033 דר בן נתן 25 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 131 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329891 תצפיות רת"ם 21 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 132 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 357425 דותן רותם 18 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 133 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329888 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 134 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329899 תצפיות רת"ם 31 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 135 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329905 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 136 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359092 בני שלמון 13 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 137 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358613 גל וין 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 138 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358018 אלדד חזן 9 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 139 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359104 בני שלמון 26 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 140 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 357715 דותן רותם 5 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 141 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383746 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 142 ערבה דרומית: מלחת אילת
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383745 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 143 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383744 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 144 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383743 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 145 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359116 בני שלמון 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 146 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359150 רועי טלבי 19 באוגוסט 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 147 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383742 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 148 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383741 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 149 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383740 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 150 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383738 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 151 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383737 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 152 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383736 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 153 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383735 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 154 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383734 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 155 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383733 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 156 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383732 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 157 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383730 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 158 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383729 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 159 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383728 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 160 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383727 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 161 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383726 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 162 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383725 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 163 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383724 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 164 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383723 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 165 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383722 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 166 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383721 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 167 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383720 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 168 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383719 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 169 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383717 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 170 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383716 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 171 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383715 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 172 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383714 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 173 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383713 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 174 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383712 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 175 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383711 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 176 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383709 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 177 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383708 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 178 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383706 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 179 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383705 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 180 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383704 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 181 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383702 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 182 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383701 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 183 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383700 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 184 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383699 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 185 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383698 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 186 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383697 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 187 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383696 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 188 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383695 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 189 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383694 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 190 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383693 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 191 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383692 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 192 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383690 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 193 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383689 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 194 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383688 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 195 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383687 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 196 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383686 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 197 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383682 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 198 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383679 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 199 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383678 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 200 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383677 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 201 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383676 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 202 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383675 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 203 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383673 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 204 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383672 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 205 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383671 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 206 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383670 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 207 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383669 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 208 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383668 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 209 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383667 מרב לבל 15 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 210 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383666 אסף צוער 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 211 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383665 אסף צוער 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 212 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329870 תצפיות רת"ם 13 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 213 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329865 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 214 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371916 אלדד חזן 26 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 215 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366966 זאב קולר 26 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 216 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358017 אלדד חזן 9 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 217 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358012 אלדד חזן 13 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 218 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358016 אלדד חזן 9 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 219 ימים: ים המלח
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378261 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 220 ערבה דרומית: מלחת אילת
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378260 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 221 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378253 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 222 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378250 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 223 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378247 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 224 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378240 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 225 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359157 רועי טלבי 31 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 226 הרי אילת: הר אורה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378129 עמית מנדלסון 25 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 227 ערבה צפונית: גבעות סלעית
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329880 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 228 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329881 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 229 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383739 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 230 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383731 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 231 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383718 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 232 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383710 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 233 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383707 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 234 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378242 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 235 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383681 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 236 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383674 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 237 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383823 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 238 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383822 רועי טלבי 19 באוגוסט 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 239 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383703 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 240 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378244 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 241 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378239 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 242 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366997 מנינגר דוד 22 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 243 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383684 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 244 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378259 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 245 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378258 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 246 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378257 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 247 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378256 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 248 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378255 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 249 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378254 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 250 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378252 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 251 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378251 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 252 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378249 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 253 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378245 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 254 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378243 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 255 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378241 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 256 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366974 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 257 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366971 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 258 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329902 תצפיות רת"ם 19 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 259 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 358821 גל וין 4 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 260 ערבה צפונית: חווארי אמציה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371924 מימי רון 21 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 261 ערבה צפונית: גבעות סלעית
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 357474 דותן רותם 28 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 262 ערבה דרומית: ערבת נטוף
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371925 מימי רון 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 263 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359153 רועי טלבי 11 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 264 ערבה דרומית: מישור לוטן
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 359152 רועי טלבי 11 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 265 ערבה דרומית: מישור לוטן
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371918 טל פולק 17 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 266 ערבה דרומית: מישור רחם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371919 טל פולק 17 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 267 ערבה דרומית: מישור רחם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366973 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 268 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 361034 דר בן נתן 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 269 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366972 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 270 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366980 אולסויג-ויטקר לינדה 7 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 271 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383691 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 272 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383685 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 273 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383683 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 274 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 383680 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 275 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329878 תצפיות רת"ם 29 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 276 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 329882 תצפיות רת"ם 5 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 277 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371921 מימי רון 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 278
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 371922 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 279 בדרך לנקודה 4
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 378114 יבגני קמינסקי 8 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 280 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366993 דורון ניסים 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 281
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366986 דורון ניסים 17 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 282
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366968 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 283
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366979 עמוס סבח 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 284
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367009 דורון ניסים 27 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 285
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 367001 דורון ניסים 19 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 286
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366996 דורון ניסים 24 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 287
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366970 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 288 מישור עמיעז
אוכם חד-ביתי Suaeda monoica 366969 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20monoica/ 289