ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 386144 יהונתן רונס 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 1 אלון שבות, מכללת הרצוג, טראסה נטושה (נראה שמדובר בז. ורבורג, למרות בית הגידול שמתאים יותר לז. ארוכה) שני פרטים, שלכל אחד שני עמודי פריחה...
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 386119 נעם שגב 17 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 2 מבוא דותן
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 386116 נעם שגב 17 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 3 מבוא דותן
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 382395 יפתח סיני 25 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה חלקה 11
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 382396 יפתח סיני 25 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה חלקה 14
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 380327 יפתח סיני 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 6 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור חורשה שדה אילן
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 380325 הדי בן אליהו 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 360240 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 8 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור שטח בשדה אילן
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361282 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל נדיר
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361273 יפתח סיני 19 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 10 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373419 הדי בן אליהו 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326606 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355300 יפתח סיני 30 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען חתך א 3 סקר תורען
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355306 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפורה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355468 יפתח סיני 25 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה חלקה 14
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373423 יפתח סיני 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 16 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373415 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 17 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326610 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336805 תצפיות רת"ם 16 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 19 שפלת יהודה הצפונית: עמק איילון מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326711 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 20 שפלת יהודה הצפונית: גבעות לכיש מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336803 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 21 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336802 תצפיות רת"ם 4 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 22 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326609 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 23 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 359828 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 24 צפון מזרחית לניר יפה (חורשת אקליפטוס) יתכן שלא נמצא המין בגלל העונה (דגנים גבוהים כבר)
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336815 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336807 תצפיות רת"ם 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336806 תצפיות רת"ם 9 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336817 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336811 תצפיות רת"ם 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355304 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפוריה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336816 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 31 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361281 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 32 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336819 תצפיות רת"ם 14 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336818 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336801 תצפיות רת"ם 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 35 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 359478 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 36 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361280 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 37 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל נדיר נדיר
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326696 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326697 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326712 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 40 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית-נטיף מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336808 תצפיות רת"ם 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 41 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 368418 יצחק כהן 1 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 42 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 359258 נעמי פינברון 25 במאי 1954 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 43 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361283 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 44 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 359257 נעמי פינברון 1 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 45 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 368120 נעמי פינברון 1 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 46 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326710 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 47 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336809 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 48 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 372688 נוגן צברי 6 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 49 הדום הרי שומרון: בן שמן
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361284 זאב קולר 9 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 50 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326708 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 51 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355299 יפתח סיני 30 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361278 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361277 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355467 יפתח סיני 25 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 55 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה חלקה 11
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361276 יפתח סוני 19 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361279 מימי רון 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 57 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336813 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 58 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373421 יפתח סיני 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 59 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373420 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 60 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326607 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 61 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336814 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 62 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 378438 יצחק כהן 1 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 63 מישור פלשת: פלשת
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 360598 שיר ורד 4 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 64 יער שוהם האתר דווח לראשונה לפני כשנה ע"י עוז גולן, אני אעלה תמונות בהמשך השבוע
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 384924 דר בן נתן 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 65 נחל אסף אתר פריחה יפה עם עשרות דבורניות, זמזומיות, שומים ועוד
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 384923 דר בן נתן 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 66 נחל אסף
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 384839 נעם שגב 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 67 צומת דותן רוב הפרטים בעלי עמוד פריחה קטום בשל רעיה, חלקם בעלי עמוד פריחה משני כמו הפרט בתמונה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 384838 נעם שגב 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 68 צומת דותן רוב הפרטים בעלי עמוד פריחה קטום בשל רעיה, חלקם בעלי עמוד פריחה משני
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 326709 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 69 מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 336812 תצפיות רת"ם 8 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 70 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 368420 נעם שגב 17 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 71
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 368421 נעם שגב 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 72
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 360622 שיר ורד 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 73 צפונית לבקעות בגלל העדר דווחים על המין מגלילה זו (למעט פרט בודד באוזר נעמה, התלבטנו בין זמזומית איג לזמזומית ורבורג, ההחלטה שמדובר בזמזומית ורבורג התבססה על הנתונים הבאים בית הגידול - אדמה כבדה, העלים זקופים, גובה עמודי הפריחה כ 50 ס"מ. במועד הביקור לא מצאנו צמחים עם פרחים פתוחים, למרות ש 4 ימים קודם לכן עופרה פרידמן ראתה אפילו עמודי פריחה עם ניצנים, יש לציין שבחלק ניכר מהאוכלוסיה עמודי הפריחה היו אכולים, לכן לא ניתן היה לבדוק האם יש פרחים פתוחים הנוטים כלפי מטה
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 355301 יפתח סיני 30 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען סקר תורען חתך א3
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373418 אליאסף גוטמן 17 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 75 שפלת יהודה הדרומית: גבעות כלך
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 373422 יפתח סיני 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 76 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361269 הדי בן אליהו 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 77
זמזומית ורבורג Bellevalia warburgii 361268 הדי בן אליהו 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20warburgii/ 78