ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346088 אבינועם דנין 18 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364774 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 2 צפון הגולן: במת הגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347680 אבי שמידע 31 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 3 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346406 דן פרי 12 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 348663 יוסי לב-ארי 2 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 348996 י.לבארי 30 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346210 שגיא 1 במאי 1966 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346594 ק.חן 11 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 8 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346595 פזי וליסטון 9 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347643 יהודית סגל 20 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347399 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364765 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347601 שיר ורד 7 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 13 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364770 ראובן אבי 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 14 עמק החולה: אבל בית מעכה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 349049 יאיר אור 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364767 יונתן הררי 17 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 16 כתף החרמון: חרמון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364771 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 17 כתף החרמון: חרמון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347425 יואב גרטמן 3 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346137 ק.חן 6 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364772 פרץ גלעדי 20 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 20 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346641 קפלן דידי 17 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 21 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346596 דידי קפלן 17 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 22 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364764 עובד רשות 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364769 ראובן אבי 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 24 עמק החולה: אבל בית מעכה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364768 ראובן אבי 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 25 עמק החולה: אבל בית מעכה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 389933 מרב לבל 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון בשולי בריכת חורף
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 389932 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 389931 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 387702 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 29 צפון הגולן: במת הגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 387701 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 386412 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 31 צפון לתל ע'סניה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 386366 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 32 שלולית חושניה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 368631 רן לוטן 26 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364763 דותן רותם 28 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346568 אביבה רבינוביץ' 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 35 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 384793 אסף חיים 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 36 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 368477 יובל ספיר 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347657 א. ליסטון 22 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346971 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346966 מיכל סגולי 7 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347645 דורית כהן 13 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 41 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347644 ע.קשת יהונתן 15 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 357771 דותן רותם 4 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 368331 מימי רון 26 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 44 שביל הגולן ממזרח לקשת
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347427 יואב גרטמן 7 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 357419 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 46 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369917 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346060 מולי 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 48 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346404 תצפיות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 49 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 346069 דידי קפלן 10 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 50 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364762 דותן רותם 28 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 368319 מימי רון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 52 רמת דלתון גדלים יחד עם נורית חיקית
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369921 מרגרטה וולצ'אק 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 53 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369919 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 54 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369916 טליה אורון 31 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 55 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369918 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 56 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 369920 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 57 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 364761 דותן רותם 5 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 58 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 378155 בר שמש 1 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 59 הרי ירושלים: דולב
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 385127 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 60 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 385103 דר בן נתן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 61 מזרחית למאגר רוויה
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 385099 זלמן באומוול 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 62 מאגר בנטל
זנב-עכבר פעוט Myosurus minimus 347656 אבינועם דנין 21 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Myosurus%20minimus/ 63 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם