ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 395815 יאיר אור 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 1 מסיל ע'סניה
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 326698 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 2 מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338424 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 3 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361136 אריה קלר 2 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 4 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 326612 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 326613 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 326614 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 7 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361135 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 8 כתף החרמון: חרמון
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361130 עמוס סבח 6 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361133 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 10 כתף החרמון: חרמון נדיר
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361134 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 11 כתף החרמון: חרמון
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338417 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338425 תצפיות רת"ם 26 ביולי 1975 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338416 תצפיות רת"ם 22 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338418 תצפיות רת"ם 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 389441 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן השטח עבר שריפה.
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338423 תצפיות רת"ם 22 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338422 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361131 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 19 שרון צפוני: בקעת הנדיב
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 373584 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361137 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 357993 מרגרטה וולצ'אק 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 22 שרון צפוני: בקעת הנדיב בספק לקחתי להגדרה
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 361129 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 23 צפון הגולן: יער אודם נדיר מאד
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338415 תצפיות רת"ם 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338421 תצפיות רת"ם 8 ביולי 1969 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338420 תצפיות רת"ם 15 במאי 1975 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 338419 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 357786 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 28 גליל תחתון מזרחי: נחל יבנאל
זנב-שועל ביצתי Alopecurus arundinaceus 385229 מרב לבל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Alopecurus%20arundinaceus/ 29 מסיל צפוני למסיל עסניה