ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוכם חופי Suaeda splendens 391819 מרגרטה וולצ'ק 26 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 1 חולות: מישור חוף כרמלים
אוכם חופי Suaeda splendens 391818 מרגרטה וולצ'ק 26 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 2 חולות: מישור חוף כרמלים
אוכם חופי Suaeda splendens 347099 אבי שמידע 16 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 3 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 343210 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345396 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 5 גבעות אלונים - שפרעם: מורדות תמרה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 343704 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 6 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345327 נעמי פינברון 13 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344382 עוזי פליטמן 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 8 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344214 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 9 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 343976 עוזי פליטמן 21 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 10 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344082 אלכסנדר איג 23 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 11 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344138 דני זהרי 21 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 12 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 343957 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 13 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345948 מיכאל זהרי 1 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 14 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345282 אבי שמידע 2 באוקטובר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345458 דני זהרי 13 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 326177 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 17 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344688 אלכסנדר איג 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 18 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 343815 אלכסנדר איג 17 בספטמבר 1923 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 19 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344307 תצפיות רת"ם 1 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 20 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344296 ר.עינב 21 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 21 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344083 דני זהרי 21 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 22 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345246 הגר לשנר 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 23 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345279 מרגרטה וולצ'אק 17 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344366 שיר ורד 6 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 25 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344947 אלכסנדר איג 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 26 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345349 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 389823 רועי פדרמן 16 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 389822 רועי פדרמן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 387035 רועי פדרמן 16 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום שטח משבצת לפני עיבוד חקלאי. תותק קרקע עם צמחים לפארק עין נמפית ולגנים בוטאניים - תל אביב ואורנים.
אוכם חופי Suaeda splendens 391960 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 391959 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 383750 דותן רותם 23 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 33 כיסוי של 2/3 מהאי
אוכם חופי Suaeda splendens 343977 דני זהרי 21 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 34 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344381 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 35 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344345 אביבה רבינוביץ' 12 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 386442 סיקו בכור 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 345839 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345280 אבי שמידע 2 באוקטובר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345459 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344081 מיכאל זהרי 24 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 41 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345947 מיכאל זהרי 17 בספטמבר 1940 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 42 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344380 דני זהרי 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 43 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344080 נח נפתולסקי 17 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 44 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344137 אלכסנדר איג 23 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 45 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 371932 רועי פדרמן 19 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 46 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 354563 יפתח סיני 20 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 47 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 354584 יפתח סיני 1 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 48 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 354840 יפתח סיני 25 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 49 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום אזור מלוח עין המפרץ
אוכם חופי Suaeda splendens 355390 יפתח סיני 10 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 50 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 355672 גיא זהרוני 14 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 51 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 368461 סיקו בכור 18 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 52 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 368462 סיקו בכור 18 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 53 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 329949 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 54 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345299 נעמי פינברון 13 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 55 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345821 יעקב ליפקין 24 באפריל 1960 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 56 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345820 רבקה דולברגר 4 באוקטובר 1956 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 57 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345880 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 58 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345811 איתי רפאלוביץ 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 59 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345460 פ.פרוק 7 באוקטובר 1952 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 60 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345457 עוזי פליטמן 13 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 61 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345343 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 62 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345300 שיר ורד 10 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 63 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345281 גדי פולק 31 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 64 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 345257 הגר לשנר 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 65 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 367041 יפתח סיני 22 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 66 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 367045 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 67 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 367040 יפתח סיני 22 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 68 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 345822 שיר ורד 3 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 69 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 354787 יפתח סיני 7 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 70 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום הערכה אזור עמוד חשמל נעמן
אוכם חופי Suaeda splendens 357777 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 71 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 378138 סיקו בכור 19 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 72 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם חופי Suaeda splendens 345819 רבקה דולברגר 15 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 73 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344949 שלומית כגן 13 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 74 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344948 ל.פרוזבול 19 בספטמבר 1957 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 75 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344832 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 76 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344306 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 77 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 344731 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 78 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 367038 דותן רותם 4 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 79 חולות: חולות חדרה
אוכם חופי Suaeda splendens 357467 דותן רותם 26 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 80 חולות: חולות חדרה
אוכם חופי Suaeda splendens 343695 שיר ורד 26 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 81 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 355315 שי קורן 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 82 חולות: חולות מפרץ חיפה
אוכם חופי Suaeda splendens 344305 דני זהרי 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 83 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 367043 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 84 חולות: רצועת חוף צפוני האי נחליאלי
אוכם חופי Suaeda splendens 344295 רוחמה ברלינר 14 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 85 מתוך נתוני רת"ם
אוכם חופי Suaeda splendens 367042 דותן רותם 23 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 86
אוכם חופי Suaeda splendens 367039 דותן רותם 14 בנובמבר 2006 1 0 0 /taxa/Suaeda%20splendens/ 87