ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חוחן גדול-ראשים Onopordum macrocephalum 323499 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Onopordum%20macrocephalum/ 1 מתוך נתוני רת"ם
חוחן גדול-ראשים Onopordum macrocephalum 340949 ז.דניאל 1 ביוני 1938 1 0 0 /taxa/Onopordum%20macrocephalum/ 2 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
חוחן גדול-ראשים Onopordum macrocephalum 340497 אבינועם דנין 28 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Onopordum%20macrocephalum/ 3 מתוך נתוני רת"ם
חוחן גדול-ראשים Onopordum macrocephalum 368078 הגר לשנר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Onopordum%20macrocephalum/ 4 הרי ירושלים: במת ירושלים שטח בנוי
חוחן גדול-ראשים Onopordum macrocephalum 340948 דני זהרי 14 במאי 1938 1 0 0 /taxa/Onopordum%20macrocephalum/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם