ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 395023 אוהד מאס 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 1 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394786 מרב לבל 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 2 חולות: חולות נתניה איסוף זרעים להשבות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393995 אורי נוה 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 3 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393996 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 4 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393997 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 5 חולות: חולות הרצליה מתוכם 2 זכרים. בתוך לענה חד-זרעית. פרטים קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393998 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 6 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393999 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 7 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394000 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 8 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394001 אופיר בריקנשטיין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 9 חולות: חולות חדרה פרט בודד. נפרד מהאוכלוסיה שקרובה אליו.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394002 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 10 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394003 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 11 חולות: חולות נתניה לבדוק שלא ספרתי כבר. מתחת לרותם ופרסיון, לצד השביל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394004 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 12 חולות: חולות נתניה בכל הכתם לא נמצאו פרטים כלל. לא ניכרת הפרעה בשטח
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394005 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 13 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394006 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 14 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394007 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 15 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394008 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 16 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394009 גל וין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 17 חולות: חולות נתניה מופר. טיונית וצלקנית
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394010 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 18 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394011 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 19 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394012 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 20 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394013 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 21 חולות: חולות נתניה בראש הגבעה. פרטים גדולים מאוד בתוך שיחי אטד ורותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394014 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 22 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394015 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 23 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394016 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 24 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394046 יריב מליחי 1 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 25 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394047 יריב מליחי 1 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 26 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394493 אורי נוה 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 27 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394131 רז נחתומי  11 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 28 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386173 רון חרמוני-להט 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 29 שמורת חוף השרון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386683 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 30 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387033 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 31 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387191 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 32 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387228 אוהד מאס 12 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 33 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387344 אוהד מאס 12 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 34 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387445 אוהד מאס 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 35 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388261 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 36 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388327 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388328 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 38 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388329 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 39 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388330 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 40 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388331 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 41 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388332 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 42 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388333 אורי נוה 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 43 חולות: חולות הרצליה אין נוכחות של צמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388334 עומרי בוכניק 18 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 44 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388335 אחר 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 45 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388336 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 46 חולות: חולות נתניה מפנה צפוני שמש סמוך ומדרום לשרביטן חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388337 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 47 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388338 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 48 חולות: חולות נתניה שמש מישור חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388339 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 49 חולות: חולות נתניה מישור שמש מלאה בתוך אטד ומלוח חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388340 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 50 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388341 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 51 שרון צפוני: חמרה נתניה צל אספרג א"י (אני חושב...) מפנה צפון-מערבי חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388342 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 52 חולות: חולות נתניה מפנה צפוני שמש וצל שיטה כחלחלה חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388343 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 53 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388344 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 54 שרון צפוני: חמרה חדרה למעלה מ 40 פרטים של ח"א!! קרקע מיוצבת. הפרטים גדלים לצד שמשון סגלגל. מפנה צפוני.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388345 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 55 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388346 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 56 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388347 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 57 חולות: חולות נתניה שטח מופר הרבה טיונית וצלקנית. קרקע לא מתאימה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388348 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 58 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388349 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 59 חולות: חולות חדרה 5 פרטים ח"א!! באדמה חשופה. קרקע מיוצבת.ליד לענה חד זרעית.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388350 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 60 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388351 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 61 חולות: חולות נתניה בתוך רותם אטד ודגן חול חצי נודד
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388352 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 62 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388353 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 63 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388354 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 64 חולות: חולות חדרה 7 פרטים ח"א בצל שמשון סגלגל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388355 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 65 חולות: חולות נתניה חול חצי מיוצב כחצי מטר מאטד עם אספרג
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388356 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 66 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388357 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 67 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388358 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 68 חולות: חולות נתניה מפנה מערבי בצל שיח אטד ושרביטן חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388359 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 69 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388360 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 70 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388361 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 71 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388362 אמיר חן 8 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 72 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388363 יריב מליחי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 73 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388364 יריב מליחי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 74 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388365 קובי סופר 27 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 75 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390525 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 76 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390570 עידן ידין 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 77 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390571 אוהד מאס 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 78 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390572 סיון מרדוק 21 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 79 שרון דרומי: גבעת כורכר באר יעקוב בערך כ-10 זכרים כ-70 נקבות מקור הזרעים הכפר הירוק (חוף השרון)
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390573 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 80 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390574 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 81 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390575 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 82 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390576 אוהד מאס 1 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 83 חולות: חולות חדרה 12 נקבות 6 זכרים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390577 עומרי בוכניק 19 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 84 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390578 אוהד מאס 9 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 85 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390579 אוהד מאס 9 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 86 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו 15.4.18 סקר חומעת האוירון שרון צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390580 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 87 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390581 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 88 חולות: חולות נתניה הקרקע לא מתאימה ברוב השטח. אדמה מעורבת עם חמרה. קשה ומהודקת. שיחיפ גבוהים ומיעוט חש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390582 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 89 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390583 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390584 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 91 חולות: חולות נתניה מדרון מערבי וערוץ אל הים חול מיוצב עד 2 מטר מאטד
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390585 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 92 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390586 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 93 חולות: חולות חדרה לא נמצאו פרטים בגוש הצפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390587 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390588 מרגרטה וולצ'ק 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390589 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 96 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390590 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 97 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390591 אמיר חן 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 98 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390592 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה 15 נקבות ו 6 זכרים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390801 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 100 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393259 יגאל אסמר טספאי 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 101 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393260 אוהד מאס 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 102 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393261 יגאל אסמר טספאי 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 103 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393696 אוהד מאס 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 104 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 340706 ארונסון 1 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 105 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 326456 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 106 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342141 גדי פולק 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342681 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 108 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343785 רוחמה ברלינר 25 במרץ 1976 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 109 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343035 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 110 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341728 נח נפתולסקי 2 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 111 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342149 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 112 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366394 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 113 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342651 נעמי פינברון 29 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 114 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386192 נעם שגב 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 115 שמורת נחל פולג נצפו צמחים זכריים ונקביים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386208 נעמה פרידמן 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 116 גן לאומי חוף השרון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356497 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 117 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356496 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 118 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357389 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 119 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360075 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 120 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357311 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 121 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366395 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 122 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342219 גדי פולק 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 123 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384545 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 124 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371372 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 125 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357371 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 126 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371376 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 127 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356663 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 128 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366375 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 129 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356901 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 130 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371401 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 131 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371356 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 132 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356921 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 133 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357379 אורי שפירא 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 134 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366387 זאב קולר 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 135 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356755 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 136 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356917 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 137 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356440 אורי קייזר 3 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 138 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356486 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 139 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356485 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 140 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356484 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 141 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356481 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 142 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356501 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 143 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע 2
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356500 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 144 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע-אורי נווה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356499 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 145 חולות: חולות נתניה בריכוז 10 מט מרובע.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356498 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 146 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356495 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 147 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356659 אורי נוה 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 148 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356662 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 149 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356661 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 150 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356739 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 151 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356738 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 152 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356737 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 153 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356736 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 154 חולות: חולות נתניה נקודה מזרחית ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356733 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 155 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356732 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 156 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356730 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 157 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356729 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 158 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356728 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 159 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356741 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 160 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356744 אורי נוה 25 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 161 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356757 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 162 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356756 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 163 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357295 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 164 חולות: חולות חדרה נקודה מ 2012. לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357294 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 165 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357290 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 166 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357339 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 167 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של 3 נקודות + פיזור לרוח. מסומן סרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357338 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 168 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של שתי נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357337 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 169 שרון צפוני: חמרה חדרה נ.צ מרכזי של שלוש נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357343 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 170 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381212 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 171 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381213 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 172 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381214 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 173 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381215 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 174 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381216 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 175 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381218 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 176 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381219 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 177 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381220 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 178 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381221 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 179 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381222 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 180 חולות: חולות נתניה 30 צמחים שנזרעו באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381217 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 181 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381204 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 182 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381205 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 183 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381206 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 184 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381207 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 185 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381208 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 186 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381209 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 187 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381210 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 188 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381211 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 189 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342303 גדי פולק 24 במרץ 1992 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 190 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342140 מיכאל ברויידה 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 191 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357192 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 192 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356975 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 193 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357283 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 194 שרון דרומי: שפך שורק נמוכים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356974 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 195 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356973 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 196 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357190 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 197 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356972 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 198 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357177 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 199 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357291 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 200 חולות: חולות חדרה אין בשתי הנקודות משני צדי השביל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359084 חזי גלעדי 26 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 201 חולות: חולות חדרה שיזרוע לאורך שביל הקארין כ200 מפנה צפוני לאורך 6 נקודות מסומן בססל לבן
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357179 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 202 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356961 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 203 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; גל חוף שרון דרומ; שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356956 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 204 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356734 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 205 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342665 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 206 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342650 שיר ורד 23 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 207 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342667 לין הילה 14 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 208 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356958 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 209 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357313 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 210 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357310 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 211 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357308 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 212 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357307 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 213 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357305 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 214 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357304 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 215 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356494 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 216 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342168 שיר ורד 11 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 217 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357309 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 218 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357306 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 219 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357303 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 220 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357301 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 221 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357181 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 222 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360284 מאור פרנטה 9 ביוני 2015 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 223 חולות: חולות פלמחים יש זרעים יריב+יאיר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356984 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 224 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356982 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 225 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356980 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 226 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356983 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 227 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356985 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 228 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356981 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 229 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356483 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 230 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356920 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 231 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356488 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 232 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371426 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 233 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371420 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 234 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371334 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 235 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371333 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 236 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371332 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 237 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357335 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 238 שרון צפוני: חמרה חדרה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357336 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 239 שרון צפוני: חמרה חדרה זריעה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366378 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 240 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357396 יוסי רינסקי 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 241 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366377 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 242 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371414 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 243 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371415 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 244 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371419 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 245 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371416 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 246 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371417 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 247 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371418 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 248 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371394 מאס אוהד 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 249 שרון צפוני: חמרה חדרה נביטות אחרי זריעה באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371339 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 250 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371337 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 251 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371336 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 252 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371335 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 253 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371338 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 254 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342682 גדי פולק 15 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 255 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342221 עזריה אלון 13 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 256 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342173 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 257 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342138 יצחק אביב 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 258 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366398 גדי פולק 4 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 259 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366397 גדי פולק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 260 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366392 רבין פיטר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 261 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356460 יריב מליחי 21 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 262 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342220 רוחמה ברלינר 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 263 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384543 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 264 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384544 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 265 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384540 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 266 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384541 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 267 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384542 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 268 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384537 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 269 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384538 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 270 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384539 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 271 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384535 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 272 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384536 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 273 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371404 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 274 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371403 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 275 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371402 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 276 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371397 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 277 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371395 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 278 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371387 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 279 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371380 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 280 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384534 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 281 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384533 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 282 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384532 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 283 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384531 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 284 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371399 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 285 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384529 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 286 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384528 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 287 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384527 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 288 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371423 יאיר פרידברג 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 289 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384526 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 290 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף ואלת המסטיק. שתי נקודות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384525 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 291 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357383 מאור פרנטה 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 292 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357284 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 293 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384524 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 294 חולות: חולות חדרה שלוש נקודות. מסומנות ססל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384523 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 295 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו, שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357189 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 296 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357193 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 297 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366382 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 298 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371433 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 299 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371432 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 300 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384521 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 301 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384519 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 302 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384515 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 303 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384512 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 304 חולות: חולות הרצליה גודל מעורב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384513 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 305 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384514 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 306 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384509 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 307 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384510 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 308 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384507 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 309 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384508 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 310 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384506 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 311 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384504 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 312 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384505 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 313 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384503 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 314 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384498 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 315 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384499 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 316 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384500 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 317 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384501 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 318 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384502 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 319 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384494 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 320 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384495 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 321 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384496 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 322 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384497 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 323 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384492 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 324 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384493 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 325 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341730 נח נפתולסקי 21 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 326 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371329 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 327 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341729 נח נפתולסקי 15 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 328 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357287 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 329 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371331 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 330 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371330 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 331 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371328 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 332 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371413 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 333 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371412 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 334 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371411 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 335 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371409 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 336 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371410 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 337 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האוירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377960 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 338 חולות: חולות אשדוד - אשקלון שזרוע על ידי מנהל הגן הלאומי אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377961 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 339 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377962 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 340 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371317 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 341 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371326 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 342 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371316 מאס אוהד 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 343 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371325 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 344 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371322 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 345 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371323 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 346 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371321 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 347 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371324 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 348 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371320 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 349 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371313 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 350 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371315 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 351 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371314 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 352 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371311 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 353 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356770 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 354 חולות: חולות חדרה שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356967 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 355 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו; שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357286 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 356 חולות: חולות חדרה לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357292 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 357 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357370 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 358 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357289 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 359 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356774 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 360 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356777 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 361 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356925 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 362 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356924 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 363 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357115 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 364 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356970 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 365 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357064 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 366 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357063 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 367 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359989 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 368 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360073 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 369 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360074 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 370 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357076 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 371 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357073 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 372 חולות: חולות נתניה שזרוע מ 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356957 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 373 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נמ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366376 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 374 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366370 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 375 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366374 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 376 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357065 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 377 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357062 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 378 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360071 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 379 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356492 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 380 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357390 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 381 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366391 אורי נוה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 382 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366373 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 383 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366372 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 384 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366369 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 385 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366371 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 386 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357342 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 387 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360072 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 388 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356489 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 389 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356491 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 390 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356493 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 391 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356490 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 392 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356740 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 393 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357066 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 394 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356904 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 395 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356735 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 396 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342664 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 397 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357312 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 398 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357184 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 399 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356959 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 400 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מדרום לואדי; מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357296 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 401 חולות: חולות נתניה קטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371406 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 402 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371400 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 403 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371398 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 404 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371393 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 405 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371391 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 406 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371390 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 407 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371389 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 408 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371388 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 409 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371384 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 410 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371377 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 411 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371375 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 412 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371374 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 413 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371396 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 414 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371386 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 415 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371373 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 416 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371367 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 417 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371365 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 418 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371364 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 419 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371359 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 420 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371358 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 421 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371355 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 422 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371354 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 423 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371353 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 424 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371352 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 425 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371351 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 426 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371350 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 427 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371349 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 428 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371348 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 429 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371366 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 430 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371371 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 431 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371362 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 432 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371363 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 433 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371360 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 434 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371346 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 435 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371344 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 436 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371343 יריב מליחי