ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 340706 ארונסון 1 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 1 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342141 גדי פולק 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342681 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343785 רוחמה ברלינר 25 במרץ 1976 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 4 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343035 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 5 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 326456 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 6 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341728 נח נפתולסקי 2 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 7 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342149 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366394 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 9 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342651 נעמי פינברון 29 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386192 נעם שגב 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 11 שמורת נחל פולג נצפו צמחים זכריים ונקביים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386208 נעמה פרידמן 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 12 גן לאומי חוף השרון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356497 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 13 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356496 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 14 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357389 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 15 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360075 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 16 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357311 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 17 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366395 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342219 גדי פולק 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384545 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 20 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371372 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 21 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357371 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 22 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371376 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 23 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356663 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 24 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366375 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 25 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356901 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 26 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371401 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 27 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371356 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 28 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356921 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 29 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357379 אורי שפירא 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 30 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366387 זאב קולר 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 31 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356755 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 32 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356917 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 33 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356440 אורי קייזר 3 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 34 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356486 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 35 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356485 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 36 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356484 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 37 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356481 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 38 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356501 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 39 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע 2
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356500 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 40 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע-אורי נווה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356499 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 41 חולות: חולות נתניה בריכוז 10 מט מרובע.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356498 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 42 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356495 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 43 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356659 אורי נוה 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 44 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356662 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 45 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356661 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 46 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356739 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 47 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356738 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 48 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356737 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 49 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356736 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 50 חולות: חולות נתניה נקודה מזרחית ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356733 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 51 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356732 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 52 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356730 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 53 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356729 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 54 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356728 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 55 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356741 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 56 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356744 אורי נוה 25 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 57 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356757 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 58 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356756 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 59 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357295 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 60 חולות: חולות חדרה נקודה מ 2012. לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357294 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 61 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357290 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 62 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357339 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 63 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של 3 נקודות + פיזור לרוח. מסומן סרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357338 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 64 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של שתי נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357337 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 65 שרון צפוני: חמרה חדרה נ.צ מרכזי של שלוש נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357343 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 66 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381212 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 67 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381213 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 68 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381214 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381215 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381216 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 71 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381218 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 72 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381219 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 73 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381220 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 74 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381221 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 75 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381222 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 76 חולות: חולות נתניה 30 צמחים שנזרעו באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381217 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 77 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381204 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 78 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381205 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 79 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381206 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 80 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381207 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 81 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381208 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 82 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381209 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 83 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381210 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 84 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381211 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 85 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342303 גדי פולק 24 במרץ 1992 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 86 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342140 מיכאל ברויידה 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 87 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357192 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 88 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356975 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 89 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357283 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 90 שרון דרומי: שפך שורק נמוכים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356974 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 91 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356973 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 92 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357190 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 93 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356972 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 94 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357177 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 95 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357291 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 96 חולות: חולות חדרה אין בשתי הנקודות משני צדי השביל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359084 חזי גלעדי 26 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 97 חולות: חולות חדרה שיזרוע לאורך שביל הקארין כ200 מפנה צפוני לאורך 6 נקודות מסומן בססל לבן
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357179 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 98 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356961 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 99 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; גל חוף שרון דרומ; שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356956 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 100 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356734 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 101 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342665 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 102 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342650 שיר ורד 23 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 103 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342667 לין הילה 14 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 104 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356958 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 105 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357313 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 106 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357310 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 107 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357308 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 108 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357307 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 109 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357305 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 110 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357304 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 111 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356494 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 112 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342168 שיר ורד 11 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 113 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357309 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 114 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357306 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 115 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357303 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 116 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357301 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 117 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357181 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 118 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360284 מאור פרנטה 9 ביוני 2015 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 119 חולות: חולות פלמחים יש זרעים יריב+יאיר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356984 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 120 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356982 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 121 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356980 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 122 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356983 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 123 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356985 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 124 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356981 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 125 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356483 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 126 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356920 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 127 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356488 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 128 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371426 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 129 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371420 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 130 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371334 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 131 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371333 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 132 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371332 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 133 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357335 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 134 שרון צפוני: חמרה חדרה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357336 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 135 שרון צפוני: חמרה חדרה זריעה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366378 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 136 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357396 יוסי רינסקי 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 137 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366377 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 138 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371414 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 139 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371415 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 140 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371419 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 141 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371416 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 142 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371417 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 143 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371418 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 144 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371394 מאס אוהד 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 145 שרון צפוני: חמרה חדרה נביטות אחרי זריעה באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371339 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 146 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371337 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 147 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371336 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 148 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371335 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 149 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371338 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 150 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342682 גדי פולק 15 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 151 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342221 עזריה אלון 13 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 152 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342173 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 153 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342138 יצחק אביב 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 154 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366398 גדי פולק 4 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 155 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366397 גדי פולק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 156 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366392 רבין פיטר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 157 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356460 יריב מליחי 21 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 158 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342220 רוחמה ברלינר 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 159 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384543 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 160 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384544 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 161 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384540 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 162 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384541 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 163 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384542 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 164 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384537 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 165 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384538 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 166 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384539 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 167 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384535 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 168 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384536 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 169 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371404 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 170 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371403 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 171 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371402 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 172 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371397 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 173 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371395 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 174 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371387 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 175 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371380 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 176 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384534 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 177 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384533 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 178 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384532 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 179 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384531 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 180 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371399 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 181 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384529 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 182 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384528 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 183 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384527 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 184 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371423 יאיר פרידברג 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 185 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384526 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 186 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף ואלת המסטיק. שתי נקודות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384525 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 187 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357383 מאור פרנטה 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 188 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357284 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 189 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384524 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 190 חולות: חולות חדרה שלוש נקודות. מסומנות ססל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384523 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 191 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו, שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357189 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 192 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357193 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 193 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366382 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 194 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371433 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 195 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371432 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 196 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384521 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 197 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384519 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 198 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384515 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 199 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384512 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 200 חולות: חולות הרצליה גודל מעורב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384513 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 201 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384514 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 202 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384509 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 203 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384510 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 204 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384507 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 205 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384508 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 206 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384506 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 207 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384504 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 208 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384505 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 209 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384503 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 210 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384498 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 211 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384499 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 212 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384500 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 213 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384501 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 214 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384502 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 215 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384494 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 216 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384495 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 217 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384496 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 218 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384497 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 219 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384492 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 220 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384493 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 221 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341730 נח נפתולסקי 21 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 222 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371329 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 223 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341729 נח נפתולסקי 15 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 224 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357287 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 225 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371331 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 226 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371330 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 227 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371328 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 228 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371413 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 229 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371412 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 230 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371411 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 231 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371409 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 232 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371410 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 233 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האוירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377960 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 234 חולות: חולות אשדוד - אשקלון שזרוע על ידי מנהל הגן הלאומי אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377961 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 235 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377962 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 236 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371317 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 237 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371326 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 238 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371316 מאס אוהד 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 239 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371325 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 240 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371322 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 241 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371323 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 242 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371321 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 243 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371324 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 244 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371320 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 245 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371313 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 246 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371315 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 247 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371314 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 248 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371311 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 249 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356770 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 250 חולות: חולות חדרה שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356967 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 251 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו; שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357286 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 252 חולות: חולות חדרה לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357292 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 253 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357370 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 254 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357289 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 255 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356774 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 256 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356777 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 257 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356925 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 258 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356924 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 259 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357115 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 260 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356970 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 261 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357064 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 262 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357063 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 263 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359989 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 264 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360073 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 265 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360074 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 266 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357076 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 267 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357073 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 268 חולות: חולות נתניה שזרוע מ 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356957 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 269 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נמ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366376 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 270 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366370 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 271 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366374 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 272 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357065 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 273 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357062 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 274 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360071 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 275 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356492 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 276 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357390 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 277 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366391 אורי נוה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 278 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366373 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 279 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366372 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 280 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366369 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 281 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366371 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 282 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357342 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 283 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360072 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 284 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356489 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 285 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356491 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 286 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356493 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 287 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356490 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 288 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356740 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 289 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357066 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 290 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356904 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 291 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356735 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 292 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342664 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 293 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357312 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 294 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357184 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 295 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356959 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 296 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מדרום לואדי; מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357296 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 297 חולות: חולות נתניה קטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371406 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 298 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371400 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 299 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371398 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 300 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371393 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 301 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371391 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 302 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371390 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 303 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371389 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 304 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371388 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 305 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371384 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 306 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371377 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 307 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371375 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 308 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371374 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 309 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371396 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 310 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371386 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 311 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371373 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 312 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371367 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 313 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371365 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 314 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371364 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 315 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371359 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 316 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371358 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 317 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371355 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 318 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371354 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 319 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371353 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 320 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371352 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 321 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371351 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 322 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371350 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 323 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371349 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 324 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371348 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 325 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371366 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 326 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371371 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 327 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371362 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 328 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371363 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 329 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371360 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 330 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371346 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 331 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371344 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 332 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371343 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 333 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371342 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 334 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371341 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 335 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371345 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 336 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371361 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 337 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371436 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 338 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371422 יאיר פרידברג 9 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 339 חולות: חולות פלמחים זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371327 יאיר פרידברג 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 340 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366385 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 341 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357278 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 342 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357282 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 343 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357277 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 344 חולות: חולות פלמחים קטנות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356986 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 345 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360285 מאור פרנטה 9 ביוני 2015 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 346 חולות: חולות פלמחים זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356977 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 347 חולות: חולות פלמחים שזרווע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366381 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 348 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366383 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 349 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366384 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 350 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356978 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 351 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357280 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 352 חולות: חולות פלמחים עמודי פריחה נמוכים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356976 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 353 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357276 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 354 חולות: חולות פלמחים עמוד פריחה מפותח ל 15%
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366380 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 355 חולות: חולות פלמחים נמוכים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371434 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 356 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371435 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 357 חולות: חולות פלמחים שזרווע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371428 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 358 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371427 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 359 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371425 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 360 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371421 יאיר פרידברג 9 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 361 חולות: חולות פלמחים יש זרעים יריב+יאיר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371429 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 362 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357199 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 363 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371408 אבי קווין 5 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 364 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371407 אבי קווין 5 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 365 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371340 יעל אורגד 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 366 חולות: חולות הרצליה 2 זכרים 5 נקבות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371310 מרב לבל 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 367 חולות: חולות הרצליה נאספו זרעים מכ-20 פרטים, סכ"ה עשרות פירות. יועברו לרוני שושן מהכפר הירוק לריענון גנטי של מאגר הזרעים להשבות רט"ג.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356482 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 368 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357150 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 369 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366390 אורי נוה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 370 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357315 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 371 חולות: חולות הרצליה גודל מעורב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357318 אורי שפירא 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 372 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371347 יריב מליחי 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 373 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371424 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 374 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342169 יואל מלמד 6 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 375 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371312 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 376 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356778 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 377 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384491 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 378 חולות: חולות נתניה גדולים מפוזר טבעי
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384516 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 379 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384517 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 380 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384520 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 381 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384522 חזי גלעדי 26 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 382 חולות: חולות חדרה שיזרוע לאורך שביל הקארין כ200 מפנה צפוני לאורך 6 נקודות מסומן בססל לבן
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384530 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 383 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381203 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 384 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356664 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 385 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356771 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 386 חולות: חולות חדרה שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356754 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 387 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356769 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 388 חולות: חולות חדרה שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356768 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 389 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356775 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 390 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356906 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 391 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356905 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 392 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356903 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 393 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356902 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 394 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356900 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 395 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356914 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 396 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356913 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 397 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356912 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 398 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356910 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 399 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356909 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 400 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356908 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 401 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356907 אורי שפירא 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 402 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356922 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 403 חולות: חולות הרצליה מזרחי ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356919 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 404 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356918 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 405 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356916 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 406 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356915 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 407 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359083 חזי גלעדי 25 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 408 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357061 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 409 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357060 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 410 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357058 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 411 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357071 אורי נוה 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 412 חולות: חולות הרצליה צפון מזרח לגת השומרונית
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357070 אורי נוה 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 413 חולות: חולות הרצליה צפון מערב לגת השומרוונית
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357082 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 414 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357081 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 415 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357080 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 416 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357079 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 417 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357078 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 418 חולות: חולות נתניה שסרוע 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357074 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 419 חולות: חולות נתניה שזרוע 2009
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357072 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 420 חולות: חולות נתניה שזרוע מ 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357154 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 421 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357153 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 422 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357152 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 423 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357151 אורי נוה 17 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 424 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357178 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 425 חולות: חולות חדרה מנקודה זו ומזרחה עד גדר W
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357180 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 426 חולות: חולות חדרה מנקודה זו מזרחה עד הגדר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357201 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 427 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357200 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 428 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357198 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 429 חולות: חולות פלמחים שטח תחת רעיית צרן
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357197 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 430 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357196 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 431 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357195 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 432 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357194 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 433 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357202 אורי שפירא 10 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 434 חולות: חולות חדרה ניסוי אורי אייל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357208 אורי שפירא 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 435 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357207 אורי שפירא 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 436 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357783 דותן רותם 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 437 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357285 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 438 שרון דרומי: שפך שורק חלש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357281 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 439 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371379 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 440 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371378 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 441 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון