ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חופית נמוכה Centaurea pumilio 396121 יעל אורגד 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 1 חוף הכרמל
חופית נמוכה Centaurea pumilio 395327 דותן רותם 19 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 2 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 395984 דותן רותם 5 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 395823 דותן רותם 5 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 4 חוף גלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 393559 דותן רותם 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344483 יואב גרטמן 18 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 341791 נעמי פינברון 15 במאי 1928 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 7 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344885 יואב גרטמן 14 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 8 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345184 יובל ספיר 14 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344566 שיר ורד 17 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344584 שיר ורד 14 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 11 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344782 מנדלסון עמית 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344654 רוחמה ברלינר 1 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 13 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344865 איש שלום נעמי 27 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 14 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344839 נעמי גורדון 4 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 15 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386730 יעל אורגד 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 16 חולות: חולות תל אביב
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388845 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 17 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388844 דותן רותם 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 18 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388841 בן רוזנברג 12 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 19 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388840 דותן רותם 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 20 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388839 דותן רותם 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388838 רותם שדה 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 22 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386734 דותן רותם 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 23 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386732 דותן רותם 5 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 24 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386731 דותן רותם 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 25 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 392308 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 26 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 341790 מיכאל זהרי 5 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 27 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344496 אבי שמידע 2 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 28 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344952 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 29 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 341789 אלכסנדר איג 24 בנובמבר 1923 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 30 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345008 אורי פרגמן-ספיר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 31 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388843 מרב לבל 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 32 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 388842 מרב לבל 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 33 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386733 מרב לבל 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 386177 רון פרומקין 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 35 חוף עתלית
חופית נמוכה Centaurea pumilio 372467 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344653 שיר ורד 11 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 37 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 359965 גדי פולק 27 ביולי 2015 2 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 38 חולות: חולות תל אביב
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344927 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 39 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 373788 דותן רותם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 40 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 373789 דותן רותם 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 41 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 372494 מימי רון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 42 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367439 אבינועם דנין 6 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 43 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 373785 רותם שדה 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 44 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 373786 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 45 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 373787 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 46 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 372483 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 47 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 372463 מימי רון 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 48 נווה ים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 359627 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 49 דרום תל כונס, מערבית לכפר גלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 359625 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 50 צפון תל כונס, מערבית לכפר גלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345119 שויצר רונן 24 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 51 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344666 שיר ורד 30 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 52 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345146 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 53 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 368492 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 54 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 368493 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 55 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344680 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 56 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344585 שיר ורד 17 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 57 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 368429 דותן רותם 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 58 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344896 גדי פולק 21 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 59 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344897 זהר נבון 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 60 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344913 שגית סלע 26 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 61 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344808 מנדלסון עמית 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 62 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344999 רוחמה ברלינר 1 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 63 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344864 פיגלסון אילת 13 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 64 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 357767 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 65 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 357414 דותן רותם 24 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 66 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367435 דותן רותם 24 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 67 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367432 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 68 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367431 דותן רותם 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 69 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367429 דותן רותם 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 70 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367428 דותן רותם 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 71 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367437 דותן רותם 2 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 72 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 360256 דותן רותם 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 73 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344996 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 74 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367438 זאב קולר 18 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 75 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367430 דותן רותם 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 76 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367434 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 77 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367433 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 78 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 367436 דותן רותם 19 באוקטובר 2007 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 79 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344681 שיר ורד 4 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 80 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344898 הגר לשנר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 81 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344995 רוחמה ברלינר 11 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 82 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344807 מיכאל זהרי 5 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 83 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345206 יובל ספיר 14 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 84 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 357766 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 85 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 372493 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 86 חולות: מישור חוף כרמלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 359232 יובל ספיר 13 באוגוסט 2015 2 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 87 חולות: חולות תל אביב
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344899 נח נפתולסקי 28 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 88 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344900 נח נפתולסקי 13 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 89 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344901 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 90 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345120 גדי פולק 21 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 91 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344922 אורי פרגמן-ספיר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 92 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 344923 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 93 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 345105 אלכסנדר איג 25 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 94 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חופית נמוכה Centaurea pumilio 384947 אראלה הרי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 95 חוף כפר גלים
חופית נמוכה Centaurea pumilio 385294 רעות לוריא 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 96 חוף כפר גלים עשרות פרטים במצבים פנולוגים שונים מניצנים ועד אחרי הפצה
חופית נמוכה Centaurea pumilio 385058 יעל אורגד 11 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 97 מצוק גן העצמאות הייתי רק כמה דקות, ראיתי שני פרטים ונאלצתי ללכת. סביר להניח שהיו פרטים נוספים...
חופית נמוכה Centaurea pumilio 357765 דותן רותם 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20pumilio/ 98 חולות: מישור חוף כרמלים