ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלביב יוני Periploca graeca 377862 רן לוטן 29 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 1 עמק החולה: ימת החולה
חלביב יוני Periploca graeca 347772 מ.לבנה 8 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348040 עוזי פליטמן 24 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 3 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 355837 טליה אורון 21 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 4 עמק החולה: עמק החולה
חלביב יוני Periploca graeca 365352 וולושן יואל 28 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 5 צפון הגולן: מורדות גולן
חלביב יוני Periploca graeca 347486 שיר ורד 15 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 373365 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 7 עמק החולה: ימת החולה
חלביב יוני Periploca graeca 355937 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 8 עמק החולה: ימת החולה
חלביב יוני Periploca graeca 368221 רן לוטן 10 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 9 עמק החולה: עמק החולה
חלביב יוני Periploca graeca 377858 רן לוטן 29 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 10 עמק החולה: עמק החולה
חלביב יוני Periploca graeca 347976 קורש נירית 2 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 347986 עוזי פליטמן 1 במאי 1966 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348078 חנן סבר 26 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 347994 דורית כהן 11 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348047 מיכאל ברוידה 22 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348079 שיר ורד 8 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348029 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 326615 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 365353 ועדיה יוסי 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 19 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלביב יוני Periploca graeca 365351 דידי קפלן 9 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלביב יוני Periploca graeca 365350 לבנה מיכה 20 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 21 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלביב יוני Periploca graeca 368190 רן לוטן 5 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלביב יוני Periploca graeca 348112 מיכה לבנה 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 23 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348049 בר זכאי שרון 23 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348077 עמית מנדלסון 23 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 25 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348100 לבנה מיכה 2 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 26 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348076 מיכה לבנה 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348028 יהודה טנקוס 17 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 28 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 356199 חגי שלמה 21 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלביב יוני Periploca graeca 348075 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 30 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348016 ליבנה 1 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 31 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348041 אורי פרגמן-ספיר 22 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348121 מייק לבנה 5 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 33 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 347783 מייק לבנה 17 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348017 מייק לבנה 6 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 35 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348018 נעמי פינברון 15 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348015 עוזי פליטמן 26 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 37 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
חלביב יוני Periploca graeca 348592 עוז גולן 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Periploca%20graeca/ 38 מתוך נתוני רת"ם