ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 386121 נירית לביא אלון 20 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 1 מעל בתים עגולים נחל אזוב ריכוז גדול של שיחי חלבלוב השיח כ 50 פרטים ויותר. יש כמה פרטים מתים.
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345330 חווה להב 17 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 2 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345329 נח נפתולסקי 28 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 3 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345319 שיר ורד 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 4 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345285 שקדי יונתן 11 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 5 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345320 יאיר אור 5 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 6 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 368291 עמית מנדלסון 11 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 7 הר הכרמל: ראש כרמל
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 362404 דותן רותם 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 8 הר הכרמל: ראש כרמל
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 362406 דותן רותם 29 בפברואר 2008 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 9 הר הכרמל: ראש כרמל
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345321 ברגמן עילית 30 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 10 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345322 ברגמן עילית 21 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 11 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 349176 גל וין 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 12 הר הכרמל: ראש כרמל
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345286 עוז אלה 3 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 13 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב השיח Euphorbia dendroides 345274 יואב גרטמן 5 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20dendroides/ 14 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם