ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 397694 דר בן-נתן 3 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 1 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 397695 דר בן-נתן 3 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 2 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 397725 דר בן-נתן 3 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 3 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 397726 דר בן-נתן 3 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 4 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 396060 דפנה כרמלי 28 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 5 מלחת עברונה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 395953 זיו וידן 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 6 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 371959 מימי רון 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 7 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339627 דני זהרי 20 במרץ 1947 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 8 מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339722 מיכל אוקו 13 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 9 מישורי חיון - פארן: רמות שחרור מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339726 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 10 מישורי חיון - פארן: שלוחת נוצה מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339715 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 11 ערבה דרומית: מישור לוטן מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339675 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 12 ערבה דרומית: מלחת עברונה מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339716 יואב ויזל 27 בפברואר 1958 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 13 הרי אילת: שחרות-ארגמן מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339719 שלמון בני 15 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 14 ערבה דרומית: מישור לוטן מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367055 מימי רון 26 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 15 ערבה דרומית: מלחת עברונה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 382329 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 16 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 382330 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 17 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378342 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 18 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378343 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 19 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378344 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 20 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378345 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 21 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378346 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 22 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378347 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 23 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378348 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 24 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378349 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 25 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 371960 אוקו מיכל 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 26 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381785 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 27 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381786 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 28 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381787 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 29 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381788 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 30 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381789 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 31 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381790 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 32 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 378341 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 33 ערבה דרומית: חולות סמר
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 381784 פרומקין רון 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 34 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359118 בני שלמון 31 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 35 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359144 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 36 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 361035 דר בן נתן 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 37 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339700 דודי ריבנר 10 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 38 ערבה דרומית: חולות סמר מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339683 דני זהרי 12 בדצמבר 1942 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 39 ערבה דרומית: מלחת עברונה מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 339699 מיכל אוקו 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 40 ערבה דרומית: חולות סמר מתוך נתוני רת"ם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367050 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 41 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367046 מימי רון 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 42 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367053 אולסויג-ויטקר לינדה 7 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 43 ערבה דרומית: פשט עמרם typical in wet sald
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367049 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 44 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 357806 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 45 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367052 אולסויג-ויטקר לינדה 7 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 46 ערבה דרומית: פשט עמרם
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359100 בני שלמון 1 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 47 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359126 בני שלמון 9 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 48 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359145 רועי טלבי 23 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 49 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 367054 מימי רון 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 50 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אוכם תולעני Suaeda vermiculata 359158 רועי טלבי 31 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vermiculata/ 51 ערבה דרומית: מישורי יטבתה