ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 393049 רון פרומקין 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 1 נחל חלילים בשטח פוזרה באוגוסט 2017 שכבת קרקע שהכילה זרעים מאתר בירושלים שבו בוצעו עבודות פיתוח. באתר הנוכחי תועדו 3 פרטים, אך לאור העשבייה הגבוהה ייתכן שיש יותר.
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 395251 רון פרומקין 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 2 החרמון
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 395250 רון פרומקין 24 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 3 החרמון
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 394706 יהונתן רונס 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 4 אפרת, עוטף התאנה נקו' לא מדוייקת, נצפה פרט בודד. לא נסרקו כל השדות בתא שטח זה כך שלא מן הנמנע שישנם פרטים נוספים..
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 393003 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 5 הר קטע
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 392993 רון פרומקין 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 6 רמת רחל
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 340648 מימי רון 2 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 7 מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 326617 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 8 מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348780 אבי שמידע 31 במרץ 1971 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348759 אבינועם דנין 11 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348714 רני ואורי 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 326701 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 12 מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 340934 דני זהרי 19 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 13 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348835 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348432 א. אבוטבול 23 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 349019 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 386563 יאיר אור 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 17 הר בראון
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 386402 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 18 הר קורטם (חזקה)
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 386384 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 19 מז' לקריית ארבע
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 390913 מימי רון 25 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 20 כתף החרמון: חרמון
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 390912 ליעד כהן 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 21 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן בסקר של מכון דשא. זיהוי ותמונה של בר שמש
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 390971 בר שמש 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 22 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348690 רני ואורי 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 374064 אריאל קדם 5 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 24 הרי ירושלים: נחל שורק
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 346981 אורי פרגמן-ספיר 13 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 348836 אור יאיר 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 340933 מיכאל זהרי 1 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 27 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 368594 רון פרומקין 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 28 הרי ירושלים: במת ירושלים
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 378163 יאיר אור 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חלבלוב עב-זרע Euphorbia phymatosperma 385116 דר בן נתן 23 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20phymatosperma/ 30 הרי ירושלים: במת ירושלים האיזור עבר הפרעה רצינית, אבל יש פינות שמורות פה ושם. אולי המין נעלם בגלל ההפרעה, ואולי בגלל איסוף הזרעים למטרת שימור...