ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367845 טליה אורון 26 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 1 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368206 רן לוטן 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 2 עמק החולה: ביצת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 384741 רן לוטן 21 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 3 תעלה מערבית מצפון לאגמון
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 346426 עוזי כהן 6 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 4 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368586 יאיר אור 16 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 5 רמת כורזים: ירדן הררי
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 345855 שיר ורד 7 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 6 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 348381 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 7 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347188 דני זהרי 9 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 8 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347711 מרגלית נעמי 9 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 9 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368203 רן לוטן 6 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368037 יפתח סיני 20 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 373574 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 12 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 373573 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 13 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367843 טליה אורון 1 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 14 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367841 טליה אורון 21 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 15 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367839 טליה אורון 28 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 16 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367836 טליה אורון 8 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 17 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367838 טליה אורון 2 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 18 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367850 שליכטר מיקי 20 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 19 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367849 ועדיה יוסי 11 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 20 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367846 טליה אורון 25 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 21 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367840 טליה אורון 23 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 22 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367827 טליה אורון 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 23 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367826 טליה אורון 29 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 24 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367842 טליה אורון 8 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 25 עמק החולה: ימת החולה כמות גדולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367828 טליה אורון 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 26 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367833 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 27 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367820 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 28 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367832 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 29 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367831 טליה אורון 1 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 30 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367844 טליה אורון 29 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 31 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367835 טליה אורון 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 32 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367821 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 33 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367824 טליה אורון 8 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 34 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367834 טליה אורון 20 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 35 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367823 טליה אורון 20 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 36 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367837 טליה אורון 9 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 37 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367825 טליה אורון 1 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 38 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367822 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 39 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367819 טליה אורון 3 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 40 עמק החולה: ימת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347749 בר-שי נועם 24 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 41 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347712 נעמי מרגלית 10 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 42 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347710 מרגלית נעמי 7 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 43 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347708 מרגלית נעמי 10 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 44 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347709 מרגלית נעמי 1 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 45 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347730 מרגלית נעמי 23 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 46 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 348070 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 47 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367829 דידי קפלן 26 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 48 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368034 מרגרטה וולצ'אק 21 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 49 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 368035 מרגרטה וולצ'אק 21 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 50 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367830 דידי קפלן 23 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 51 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום להשדרה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 343096 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 52 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 343104 אלכסנדר איג 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 53 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 343103 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 54 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 347187 אלכסנדר איג 30 ביוני 1933 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 55 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 343389 אלכסנדר איג 4 בדצמבר 1921 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 56 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 378174 זלמן באומוול 1 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 57 עמק החולה: ביצת החולה
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 348071 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
חלבלוב שעיר Euphorbia hirsuta 367847 ועדיה יוסי 7 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Euphorbia%20hirsuta/ 59 עמק החולה: ימת החולה