ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חמד אייג Haloxylon eigii 341935 הלוי גדעון 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Haloxylon%20eigii/ 1 מתוך נתוני רת"ם
חמד אייג Haloxylon eigii 340671 אבי שמידע 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Haloxylon%20eigii/ 2 מתוך נתוני רת"ם
חמד אייג Haloxylon eigii 368133 תצפיות רת"ם 9 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Haloxylon%20eigii/ 3