ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חמשן זוחל Potentilla reptans 348190 שיר ורד 26 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 1 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 348171 יאיר אור 30 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346670 יואב גרטמן 4 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 355928 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 4 עמק החולה: ימת החולה כסוי 2 מר
חמשן זוחל Potentilla reptans 348198 שיר ורד 31 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 348150 יאיר אור 12 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 348634 סגל חיים 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 357430 דותן רותם 29 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 8 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 357429 דותן רותם 29 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 356027 טליה אורון 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 10 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא השבה - שתילה של 4 מר גן לאומי ברעם
חמשן זוחל Potentilla reptans 348219 אורי פרגמן-ספיר 11 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 348220 אורי פרגמן-ספיר 16 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346662 אורי פרגמן-ספיר 17 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346659 יואב גרטמן 8 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346665 יואב גרטמן 18 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346668 יואב גרטמן 21 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346660 יואב גרטמן 4 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 17 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346667 יואב גרטמן 5 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346651 לבב דיתה 18 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346666 יואב גרטמן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346661 יואב גרטמן 10 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346654 יואב גרטמן 11 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346652 יואב גרטמן 23 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346634 יואב גרטמן 23 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346644 יואב גרטמן 24 באוקטובר 1995 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346664 בנימין שפיר 14 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346658 כהן אסף 4 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 365992 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365989 אסף מנחם 23 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365983 אלי גבאי 7 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא לאורך ערוץ במטע באורך כ 5
חמשן זוחל Potentilla reptans 365991 אסף מנחם 19 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 346671 יואב גרטמן 14 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346663 מרגלית נעמי 24 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346656 לאה פרוזבול 21 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 346669 יואב גרטמן 1 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 365987 אסף מנחם 26 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365984 אסף מנחם 30 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 346657 אבינועם דנין 1 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 371162 שי קורן 17 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365990 אסף מנחם 13 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365986 אסף מנחם 19 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 365988 אסף מנחם 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
חמשן זוחל Potentilla reptans 346653 יואב גרטמן 15 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
חמשן זוחל Potentilla reptans 368132 עזרא יסעור 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Potentilla%20reptans/ 44 עמק החולה: ביצת החולה