ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377341 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 1
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377342 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 2
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377343 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 3
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377344 ניסים פרימו 23 באוגוסט 2017 1 0 0 4
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377345 יפתח סיני 13 באוגוסט 2017 1 0 0 5
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377346 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 6
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377347 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 7
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377348 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 8
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377349 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 9
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377350 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 10
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377351 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 11
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377352 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 12
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377353 מרגרטה וולצ'ק 23 ביולי 2017 1 0 0 13
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377354 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 14
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377355 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 15
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377356 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 16
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377357 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 17
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377358 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 18
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377359 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 19
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377360 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 20
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377361 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 21
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377362 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 22
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377363 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 23
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377364 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 24
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377365 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 25
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377366 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 26
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377367 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 27
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377368 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 28
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377369 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 29
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377370 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 30
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377375 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 31
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377376 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 32
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377377 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 33
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377378 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 34
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377379 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 35
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377380 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 36
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377371 רותם שדה 20 במאי 2017 1 0 0 37
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377372 רותם שדה 13 במאי 2017 1 0 0 38
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377373 יפתח סיני 30 באפריל 2017 1 0 0 39
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377374 בן רוזנברג 18 באפריל 2017 1 0 0 40
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377846 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 41
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344860 איש שלום נעמי 27 בדצמבר 1987 1 0 0 42
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344836 גורדון נעמי 4 בינואר 1982 1 0 0 43
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372551 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 44
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372516 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 45
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372510 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 46
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372504 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 47
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372503 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 48
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372468 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 49
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372460 בר שמש 16 במאי 2017 1 0 0 50
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346934 הלה בן-ששון 27 בספטמבר 1993 1 0 0 51
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344917 השתלמות רותם מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 52
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359634 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 53
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346914 גורדון נעמי 12 בנובמבר 1981 1 0 0 54
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344267 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 55
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341673 מ.זהרי 19 באוגוסט 1924 1 0 0 56
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341670 נ.נפתולסקי 2 ביוני 1931 1 0 0 57
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355623 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 58
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355621 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 59
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355634 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 60
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362402 חכם עדנה 10 באוגוסט 1988 1 0 0 61
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362399 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 62
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362395 דותן רותם 17 במאי 1998 1 0 0 63
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362393 קולר זאב 14 בדצמבר 1998 1 0 0 64
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368635 דותן רותם 23 ביוני 2017 1 0 0 65
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360649 יובל ספיר 13 במאי 2016 1 0 0 66
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360366 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 67
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368556 דותן רותם 21 במאי 2017 1 0 0 68
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368521 יובל ספיר 22 באפריל 2017 1 0 0 69
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368494 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 70
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346508 ש.לינקרם 23 באפריל 1951 1 0 0 71
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344255 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 72
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344651 רוחמה ברלינר 1 ביוני 1980 1 0 0 73
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344392 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 74
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341413 מירון מרב 3 באוגוסט 1989 1 0 0 75
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344951 שלומית-)השתלמות 13 בספטמבר 1992 1 0 0 76
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344895 אורי הגר יובל 12 במרץ 1994 1 0 0 77
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344894 זהר נבון 23 באוקטובר 1989 1 0 0 78
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344893 פולק גד 21 ביוני 1984 1 0 0 79
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344608 שיר ורד 17 ביוני 1994 1 0 0 80
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346036 צוות סקר 24 באפריל 1995 1 0 0 81
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347243 שיר ורד 29 בספטמבר 1988 1 0 0 82
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347076 תמי 1 במרץ 1995 1 0 0 83
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341228 שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 84
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341364 שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 85
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346822 משאלי גולן 21 ביוני 1989 1 0 0 86
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346864 שפיר בנימין 1 בפברואר 1986 1 0 0 87
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344475 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 88
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344527 יואב+יונתן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 89
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344629 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 90
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347153 א. ג'קסון 14 במרץ 1986 1 0 0 91
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347134 יואב גרטמן 30 בדצמבר 1989 1 0 0 92
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347125 שמידע אבי 1 באוגוסט 1979 1 0 0 93
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346935 גwקסון איתן 20 ביוני 1985 1 0 0 94
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346943 גרינברג גדליה 8 בנובמבר 1984 1 0 0 95
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346913 וינוגרדוב מרים 22 ביולי 1980 1 0 0 96
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346932 יואב גרטמן 21 ביוני 1991 1 0 0 97
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346609 יואב גרטמן 14 במאי 1987 1 0 0 98
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346259 א. רבינוביץ 13 באפריל 1995 1 0 0 99
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343873 זהבי עמי 7 ביוני 1986 1 0 0 100
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344835 גרטמן,ריבה מוטי 27 ביוני 1986 1 0 0 101
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344400 רוחמה ברלינר 13 ביוני 1979 1 0 0 102
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341310 אורית-שמיר 31 באוגוסט 1982 1 0 0 103
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346760 שפיר בנימין 30 ביוני 1984 1 0 0 104
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 324933 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 105
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359624 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 106
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341672 א. איג 1 ביוני 1924 1 0 0 107
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341671 א. איג 15 בספטמבר 1921 1 0 0 108
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 340971 א. פרגמן 28 ביולי 1998 1 0 0 109
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359575 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 110
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 332643 תצפיות רת״ם 5 בספטמבר 2000 1 0 0 111
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342044 עוז גולן 28 ביוני 1989 1 0 0 112
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345007 אורי פרגמן 12 במרץ 1994 1 0 0 113
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359568 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 114
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355624 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 115
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355622 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 116
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344833 ג.מושיוב 15 במאי 1935 1 0 0 117
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362391 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 1999 1 0 0 118
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362397 קולר זאב 18 בנובמבר 1994 1 0 0 119
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362394 פלד תמי 28 בספטמבר 1998 1 0 0 120
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362392 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 1999 1 0 0 121
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362403 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 122
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362401 שני מנחם 22 באוגוסט 1988 1 0 0 123
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362400 דנין אבינעם 6 באפריל 1989 1 0 0 124
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362398 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 125
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362390 דותן רותם 5 ביולי 1999 1 0 0 126
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362389 דותן רותם 23 ביולי 1999 1 0 0 127
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362388 דותן רותם 2 במאי 2000 1 0 0 128
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362387 דותן רותם 2 בספטמבר 2000 1 0 0 129
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362384 דותן רותם 5 בספטמבר 2006 1 0 0 130
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362383 דותן רותם 1 באוגוסט 2007 1 0 0 131
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362379 לוטן רן 30 באפריל 2010 1 0 0 132
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362378 רותם שדה 5 במאי 2016 1 0 0 133
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362382 דותן רותם 16 באוגוסט 2007 1 0 0 134
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362381 דותן רותם 19 באוקטובר 2007 1 0 0 135
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362380 דותן רותם 25 במאי 2008 1 0 0 136
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360655 Dalia Bones 21 במאי 2016 1 0 0 137
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360603 עמית מנדלסון 28 במרץ 2016 1 0 0 138
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360348 דותן רותם 17 ביולי 2015 1 0 0 139
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343928 שויצר רונן 14 באפריל 1981 1 0 0 140
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346206 אורי,אבי,שמיר,ה 24 באפריל 1995 1 0 0 141
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346031 הגר לשנר 31 באוקטובר 1987 1 0 0 142
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362386 קולר זאב 14 באוקטובר 2003 1 0 0 143
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362385 דותן רותם 9 באוגוסט 2006 1 0 0 144
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359639 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 145
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344559 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 146
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360365 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 147
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345911 נ. פיינברון 17 באפריל 1941 1 0 0 148
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359213 יעל אורגד 20 ביוני 2015 1 0 0 149
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344195 ח. להב 1 באוגוסט 1998 1 0 0 150
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341393 מירון מרב 13 ביוני 1989 1 0 0 151
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343918 דוכס ראובן 21 בספטמבר 1982 1 0 0 152
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344911 שגית סלע 26 בספטמבר 1993 1 0 0 153
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344607 גרטמן ,ריבה מ. 27 ביוני 1986 1 0 0 154
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347132 אסתר רונן 26 במאי 1991 1 0 0 155
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343098 שיר ורד 11 ביולי 1997 1 0 0 156
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343097 חכם עדנה 28 ביוני 1983 1 0 0 157
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343091 עוז גולן 20 באוקטובר 1989 1 0 0 158
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343820 רון זוהר 2 בנובמבר 1983 1 0 0 159
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343788 השתלמות 29 ביוני 1981 1 0 0 160
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346782 ש.לינקרם 23 במרץ 1955 1 0 0 161
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344572 שיר ורד 6 במאי 1994 1 0 0 162
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346848 שמואל 16 באוקטובר 1988 1 0 0 163
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347143 א. ג'קסון 1 באפריל 1986 1 0 0 164
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347133 א. ג'קסון 1 במאי 1986 1 0 0 165
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346933 יונתן שקדי 12 במאי 1995 1 0 0 166
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346942 שיר ורד 12 במאי 1989 1 0 0 167
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344401 יובל ספיר 4 בנובמבר 1993 1 0 0 168
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342032 פולק גד 21 בספטמבר 1984 1 0 0 169
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341669 א. שמאלי 15 ביוני 1923 1 0 0 170
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342043 עוז גולן 7 באוקטובר 1988 1 0 0 171
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346646 א. רבינוביץ 12 במאי 1995 1 0 0 172
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344883 יואב וחביריו 14 באוקטובר 1994 1 0 0 173
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344859 פיגלסון אילת 13 במאי 1990 1 0 0 174
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359598 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 175
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359601 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 176
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359591 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 177
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359549 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 178
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359548 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 179
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372525 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 180
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344254 ח. להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 181
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341246 שיר ורד 6 ביולי 1989 1 0 0 182
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360277 דותן רותם 5 ביוני 2015 1 0 0 183
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343929 שויצר רונן 19 באוגוסט 1981 1 0 0 184
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344480 יואב גרטמן 18 ביולי 1985 1 0 0 185
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343841 גרטמן יואב 17 בנובמבר 1995 1 0 0 186
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341551 א 13 במאי 1919 1 0 0 187
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344834 מ.זהרי 30 ביוני 1949 1 0 0 188