ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 386007 דותן רותם 9 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 1 חוף גלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 385726 דותן רותם 24 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 2 חוף שבי ציון
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 385728 נתאי חיון 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 3 שמורת טבע חוף גלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377351 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 4 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346031 הגר לשנר 31 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382968 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377380 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 7 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377376 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 8 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377377 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 9 חולות: רצועת חוף צפוני החול שליד הגבעה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377378 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 10 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377367 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377368 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377369 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377370 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 14 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377352 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 15 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377354 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 16 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377355 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 17 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377356 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 18 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377357 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 19 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377358 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 20 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377359 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 21 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377360 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 22 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377361 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 23 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377344 ניסים פרימו 23 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 24 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377346 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 25 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377347 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 26 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377348 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 27 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377349 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 28 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377350 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 29 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377341 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 30 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377342 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 31 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377343 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 32 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377345 יפתח סיני 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 33 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341413 מירון מרב 3 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 34 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377379 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 35 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377353 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 36 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362400 אבינועם דנין 6 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 37 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344951 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 38 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344834 מיכאל זהרי 30 ביוני 1949 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 39 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341228 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 40 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341364 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 41 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343929 שויצר רונן 19 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 42 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343928 שויצר רונן 14 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 43 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346934 הלה בן-ששון 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 44 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341551 א 13 במאי 1919 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 45 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346914 נעמי גורדון 12 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 46 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347153 א. ג'קסון 14 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 47 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346943 גרינברג גדליה 8 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 48 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347134 יואב גרטמן 30 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 49 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346760 שפיר בנימין 30 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 50 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347143 א. ג'קסון 1 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 51 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347133 א. ג'קסון 1 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 52 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346935 גwקסון איתן 20 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 53 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362401 שני מנחם 22 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 54 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 324933 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 55 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344254 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 56 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344629 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 57 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344883 יואב גרטמן 14 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 58 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343788 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 59 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377371 רותם שדה 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 60 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377372 רותם שדה 13 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 61 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372551 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 62 דור נחשולים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372460 בר שמש 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 63 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372468 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 64 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359634 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 65 דיונות דרומית למושב דור
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368635 דותן רותם 23 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 66 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362399 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 67 חולות: מישור חוף כרמלים חול נודד
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368494 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 68 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344894 זהר נבון 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 69 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344608 שיר ורד 17 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 70 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343873 זהבי עמי 7 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 71 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344527 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 72 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344400 רוחמה ברלינר 13 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 73 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 332643 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 74 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344480 יואב גרטמן 18 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 75 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362394 פלד תמי 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 76 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362398 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 77 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362397 זאב קולר 18 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 78 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362390 דותן רותם 5 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 79 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362389 דותן רותם 23 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 80 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362388 דותן רותם 2 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 81 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362387 דותן רותם 2 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 82 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362384 דותן רותם 5 בספטמבר 2006 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 83 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362379 לוטן רן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 84 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362378 רותם שדה 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 85 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362381 דותן רותם 19 באוקטובר 2007 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 86 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362380 דותן רותם 25 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 87 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362385 דותן רותם 9 באוגוסט 2006 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 88 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360348 דותן רותם 17 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 89 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359639 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 90 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343918 דוכס ראובן 21 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 91 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344911 שגית סלע 26 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 92 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344572 שיר ורד 6 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 93 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344607 יואב גרטמן 27 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 94 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344859 פיגלסון אילת 13 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 95 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344401 יובל ספיר 4 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 96 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377375 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 97 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378082 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 98 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378083 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 99 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 340971 אורי פרגמן-ספיר 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 100 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377374 בן רוזנברג 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 101 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360277 דותן רותם 5 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 102 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360603 עמית מנדלסון 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 103 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368556 דותן רותם 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 104 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362383 דותן רותם 1 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 105 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360655 Dalia Bones 21 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 106 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343098 שיר ורד 11 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 107 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343097 חכם עדנה 28 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 108 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343820 רון זוהר 2 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 109 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362393 זאב קולר 14 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 110 חולות: חולות נתניה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362402 חכם עדנה 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 111 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341310 אורית-שמיר 31 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 112 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344651 רוחמה ברלינר 1 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 113 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341246 שיר ורד 6 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 114 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377362 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 115 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342044 עוז גולן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 116 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342043 עוז גולן 7 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 117 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342032 גדי פולק 21 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 118 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344267 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 119 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344833 ג.מושיוב 15 במאי 1935 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 120 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344835 יואב גרטמן 27 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 121 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344860 איש שלום נעמי 27 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 122 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377373 יפתח סיני 30 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 123 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372516 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 124 חוף אכזיב
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372510 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 125 בין חוף בצת לאכזיב
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372504 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 126 דרומית לחוף רחצה בצת
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372503 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 127 חוף רחצה בצת
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355621 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 128 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360366 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 129 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360649 יובל ספיר 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 130 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346508 ש.לינקרם 23 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 131 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346036 צוות סקר 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 132 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347076 תמי 1 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 133 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347243 שיר ורד 29 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 134 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346822 משאלי גולן 21 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 135 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346864 שפיר בנימין 1 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 136 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346913 וינוגרדוב מרים 22 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 137 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344255 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 138 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347125 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 139 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346932 יואב גרטמן 21 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 140 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346609 יואב גרטמן 14 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 141 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359575 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 142 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355624 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 143 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359568 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 144 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355622 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 145 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362392 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 146 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346206 אורי,אבי,שמיר,ה 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 147 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360365 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 148 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359213 יעל אורגד 20 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 149 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346782 ש.לינקרם 23 במרץ 1955 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 150 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346848 שמואל 16 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 151 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346933 יונתן שקדי 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 152 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346942 שיר ורד 12 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 153 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344392 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 154 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359598 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 155 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372525 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 156 חוף נהריה, איזור תעשייה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359591 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 157 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359549 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 158 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359548 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 159 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377363 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 160 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377364 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 161 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377365 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 162 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377366 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 163 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378079 יפתח סיני 15 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 164 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378080 יפתח סיני 15 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 165 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359601 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 166 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344895 הגר לשנר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 167 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344893 גדי פולק 21 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 168 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345007 אורי פרגמן-ספיר 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 169 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344475 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 170 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344559 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 171 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344195 חווה להב 1 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 172 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343841 יואב גרטמן 17 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 173 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344917 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 174 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346259 אביבה רבינוביץ' 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 175 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346646 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 176 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362391 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 177 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר!
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345911 נעמי פינברון 17 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 178 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355634 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 179 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382992 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 180 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382991 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 181 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382988 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 182 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382987 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 183 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382986 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 184 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355623 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 185 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382990 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 186 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382985 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 187 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382984 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 188 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382983 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 189 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382981 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 190 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382980 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 191 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382979 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 192 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382978 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 193 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382977 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 194 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382976 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 195 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382975 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 196 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382974 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 197 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382973 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 198 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382972 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 199 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382971 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 200 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382970 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 201 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382969 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 202 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382967 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 203 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382966 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 204 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382965 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 205 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382964 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 206 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359624 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 207 צפון תל כונס, מערבית לכפר גלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368521 יובל ספיר 22 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 208 חוף פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378132 רן לוטן 18 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 209 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377846 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 210 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344836 נעמי גורדון 4 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 211 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382982 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 212 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 385397 רעות לוריא 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 213 חוף אולגה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341673 מיכאל זהרי 19 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 214 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341670 נח נפתולסקי 2 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 215 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341672 אלכסנדר איג 1 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 216 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341671 אלכסנדר איג 15 בספטמבר 1921 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 217 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362386 זאב קולר 14 באוקטובר 2003 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 218
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347132 אסתר רונן 26 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 219 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341669 א. שמאלי 15 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 220 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362403 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 221 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362382 דותן רותם 16 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 222 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378081 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 223 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343091 עוז גולן 20 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 224 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341393 מירון מרב 13 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 225 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362395 דותן רותם 17 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Eryngium%20maritimum/ 226