ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382992 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 1 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382991 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 2 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382988 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 3 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382987 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 4 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382986 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 5 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382985 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 6 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382984 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 7 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382983 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 8 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382982 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 9 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382981 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 10 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382980 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 11 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382979 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 12 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382978 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 13 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382977 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 14 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382976 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 15 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382975 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 16 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382974 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 17 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382973 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 18 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382972 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 19 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382971 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 20 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382970 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 21 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382969 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 22 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382967 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 23 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382966 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 24 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382965 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 25 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382964 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 26 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382968 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 27 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 382990 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 28 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344836 נעמי גורדון 4 בינואר 1982 1 0 0 29 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344860 איש שלום נעמי 27 בדצמבר 1987 1 0 0 30 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 385397 רעות לוריא 30 במאי 2018 1 0 0 31 חוף אולגה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341673 מיכאל זהרי 19 באוגוסט 1924 1 0 0 32 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341670 נח נפתולסקי 2 ביוני 1931 1 0 0 33 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341672 אלכסנדר איג 1 ביוני 1924 1 0 0 34 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341671 אלכסנדר איג 15 בספטמבר 1921 1 0 0 35 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362386 זאב קולר 14 באוקטובר 2003 1 0 0 36
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377353 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 37 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344834 מיכאל זהרי 30 ביוני 1949 1 0 0 38 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345007 אורי פרגמן-ספיר 12 במרץ 1994 1 0 0 39 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346914 נעמי גורדון 12 בנובמבר 1981 1 0 0 40 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 345911 נעמי פינברון 17 באפריל 1941 1 0 0 41 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 324933 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 42 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344267 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 43 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344255 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 44 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344392 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 45 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344951 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1992 1 0 0 46 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344895 הגר לשנר 12 במרץ 1994 1 0 0 47 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344893 גדי פולק 21 ביוני 1984 1 0 0 48 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344475 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 49 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362400 אבינועם דנין 6 באפריל 1989 1 0 0 50 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362397 זאב קולר 18 בנובמבר 1994 1 0 0 51 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344559 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 52 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344195 חווה להב 1 באוגוסט 1998 1 0 0 53 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344607 יואב גרטמן 27 ביוני 1986 1 0 0 54 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344254 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 55 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 340971 אורי פרגמן-ספיר 28 ביולי 1998 1 0 0 56 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343788 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1981 1 0 0 57 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362393 זאב קולר 14 בדצמבר 1998 1 0 0 58 חולות: חולות נתניה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341228 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 59 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341364 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 60 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342032 גדי פולק 21 בספטמבר 1984 1 0 0 61 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344917 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 62 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344629 חווה להב 1 באוגוסט 1996 1 0 0 63 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344835 יואב גרטמן 27 ביוני 1986 1 0 0 64 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347243 שיר ורד 29 בספטמבר 1988 1 0 0 65 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347125 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 66 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346259 אביבה רבינוביץ' 13 באפריל 1995 1 0 0 67 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 332643 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 2000 1 0 0 68 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362391 מרגרטה וולצ'אק 30 באפריל 1999 1 0 0 69 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר!
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362392 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 70 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346646 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1995 1 0 0 71 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344400 רוחמה ברלינר 13 ביוני 1979 1 0 0 72 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344651 רוחמה ברלינר 1 ביוני 1980 1 0 0 73 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344401 יובל ספיר 4 בנובמבר 1993 1 0 0 74 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360649 יובל ספיר 13 במאי 2016 1 0 0 75 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368521 יובל ספיר 22 באפריל 2017 1 0 0 76 חוף פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343091 עוז גולן 20 באוקטובר 1989 1 0 0 77 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342044 עוז גולן 28 ביוני 1989 1 0 0 78 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 342043 עוז גולן 7 באוקטובר 1988 1 0 0 79 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347134 יואב גרטמן 30 בדצמבר 1989 1 0 0 80 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344883 יואב גרטמן 14 באוקטובר 1994 1 0 0 81 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344527 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 82 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344480 יואב גרטמן 18 ביולי 1985 1 0 0 83 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346932 יואב גרטמן 21 ביוני 1991 1 0 0 84 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346609 יואב גרטמן 14 במאי 1987 1 0 0 85 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343841 יואב גרטמן 17 בנובמבר 1995 1 0 0 86 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346031 הגר לשנר 31 באוקטובר 1987 1 0 0 87 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377380 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 88 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377376 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 89 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377377 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 90 חולות: רצועת חוף צפוני החול שליד הגבעה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377378 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 91 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377379 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 92 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372551 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 93 דור נחשולים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359634 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 94 דיונות דרומית למושב דור
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359639 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 95 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372510 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 96 בין חוף בצת לאכזיב
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372504 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 97 דרומית לחוף רחצה בצת
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372503 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 98 חוף רחצה בצת
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359575 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 99 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359568 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 100 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359598 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 101 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359591 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 102 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359549 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 103 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359548 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 104 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359601 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 105 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359624 מימי רון 18 ביוני 2014 1 0 0 106 צפון תל כונס, מערבית לכפר גלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347132 אסתר רונן 26 במאי 1991 1 0 0 107 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341669 א. שמאלי 15 ביוני 1923 1 0 0 108 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341413 מירון מרב 3 באוגוסט 1989 1 0 0 109 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341393 מירון מרב 13 ביוני 1989 1 0 0 110 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343929 שויצר רונן 19 באוגוסט 1981 1 0 0 111 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343928 שויצר רונן 14 באפריל 1981 1 0 0 112 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346934 הלה בן-ששון 27 בספטמבר 1993 1 0 0 113 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341551 א 13 במאי 1919 1 0 0 114 מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347153 א. ג'קסון 14 במרץ 1986 1 0 0 115 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346943 גרינברג גדליה 8 בנובמבר 1984 1 0 0 116 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346760 שפיר בנימין 30 ביוני 1984 1 0 0 117 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347143 א. ג'קסון 1 באפריל 1986 1 0 0 118 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347133 א. ג'קסון 1 במאי 1986 1 0 0 119 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346935 גwקסון איתן 20 ביוני 1985 1 0 0 120 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372460 בר שמש 16 במאי 2017 1 0 0 121 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372468 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 122 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368635 דותן רותם 23 ביוני 2017 1 0 0 123 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368494 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 124 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344894 זהר נבון 23 באוקטובר 1989 1 0 0 125 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344608 שיר ורד 17 ביוני 1994 1 0 0 126 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343873 זהבי עמי 7 ביוני 1986 1 0 0 127 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343918 דוכס ראובן 21 בספטמבר 1982 1 0 0 128 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344911 שגית סלע 26 בספטמבר 1993 1 0 0 129 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344572 שיר ורד 6 במאי 1994 1 0 0 130 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344859 פיגלסון אילת 13 במאי 1990 1 0 0 131 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360603 עמית מנדלסון 28 במרץ 2016 1 0 0 132 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 368556 דותן רותם 21 במאי 2017 1 0 0 133 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360655 Dalia Bones 21 במאי 2016 1 0 0 134 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343098 שיר ורד 11 ביולי 1997 1 0 0 135 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343097 חכם עדנה 28 ביוני 1983 1 0 0 136 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 343820 רון זוהר 2 בנובמבר 1983 1 0 0 137 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341310 אורית-שמיר 31 באוגוסט 1982 1 0 0 138 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 341246 שיר ורד 6 ביולי 1989 1 0 0 139 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 344833 ג.מושיוב 15 במאי 1935 1 0 0 140 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372516 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 141 חוף אכזיב
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346508 ש.לינקרם 23 באפריל 1951 1 0 0 142 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346036 צוות סקר 24 באפריל 1995 1 0 0 143 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 347076 תמי 1 במרץ 1995 1 0 0 144 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346822 משאלי גולן 21 ביוני 1989 1 0 0 145 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346864 שפיר בנימין 1 בפברואר 1986 1 0 0 146 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346913 וינוגרדוב מרים 22 ביולי 1980 1 0 0 147 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346206 אורי,אבי,שמיר,ה 24 באפריל 1995 1 0 0 148 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 359213 יעל אורגד 20 ביוני 2015 1 0 0 149 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346782 ש.לינקרם 23 במרץ 1955 1 0 0 150 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346848 שמואל 16 באוקטובר 1988 1 0 0 151 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346933 יונתן שקדי 12 במאי 1995 1 0 0 152 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 346942 שיר ורד 12 במאי 1989 1 0 0 153 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 372525 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 154 חוף נהריה, איזור תעשייה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378132 רן לוטן 18 בנובמבר 2017 1 0 0 155 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377846 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 156 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355634 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 157 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355624 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 158 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355623 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 159 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355622 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 160 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 355621 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 161 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360277 דותן רותם 5 ביוני 2015 1 0 0 162 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360348 דותן רותם 17 ביולי 2015 1 0 0 163 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360366 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 164 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 360365 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 165 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362401 שני מנחם 22 באוגוסט 1988 1 0 0 166 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377371 רותם שדה 20 במאי 2017 1 0 0 167 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377372 רותם שדה 13 במאי 2017 1 0 0 168 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362399 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 169 חולות: מישור חוף כרמלים חול נודד
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362394 פלד תמי 28 בספטמבר 1998 1 0 0 170 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362398 דידי קפלן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 171 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362390 דותן רותם 5 ביולי 1999 1 0 0 172 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362389 דותן רותם 23 ביולי 1999 1 0 0 173 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362388 דותן רותם 2 במאי 2000 1 0 0 174 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362387 דותן רותם 2 בספטמבר 2000 1 0 0 175 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362384 דותן רותם 5 בספטמבר 2006 1 0 0 176 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362379 לוטן רן 30 באפריל 2010 1 0 0 177 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362378 רותם שדה 5 במאי 2016 1 0 0 178 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362382 דותן רותם 16 באוגוסט 2007 1 0 0 179 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362381 דותן רותם 19 באוקטובר 2007 1 0 0 180 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362380 דותן רותם 25 במאי 2008 1 0 0 181 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362385 דותן רותם 9 באוגוסט 2006 1 0 0 182 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377375 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 183 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378081 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 184 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378082 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 185 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378083 דותן רותם 29 בספטמבר 2017 1 0 0 186 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377374 בן רוזנברג 18 באפריל 2017 1 0 0 187 חולות: מישור חוף כרמלים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362383 דותן רותם 1 באוגוסט 2007 1 0 0 188 חולות: חולות חדרה
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362402 חכם עדנה 10 באוגוסט 1988 1 0 0 189 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362403 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 190 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377362 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 191 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377352 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 192 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377354 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 193 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377355 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 194 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377356 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 195 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377357 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 196 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377358 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 197 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377359 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 198 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377360 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 199 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377361 ניסים פרימו 18 ביולי 2017 1 0 0 200 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377344 ניסים פרימו 23 באוגוסט 2017 1 0 0 201 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377346 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 202 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377347 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 203 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377348 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 204 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377349 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 205 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377350 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 206 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377351 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 207 חולות: חולות פלמחים
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377373 יפתח סיני 30 באפריל 2017 1 0 0 208 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377363 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 209 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377364 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 210 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377365 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 211 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377366 יפתח סיני 4 ביוני 2017 1 0 0 212 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378079 יפתח סיני 15 בנובמבר 2017 1 0 0 213 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 378080 יפתח סיני 15 בנובמבר 2017 1 0 0 214 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377367 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 215 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377368 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 216 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377369 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 217 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377370 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 218 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377341 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 219 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377342 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 220 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377343 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 221 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 377345 יפתח סיני 13 באוגוסט 2017 1 0 0 222 חולות: רצועת חוף צפוני
חרחבינה חופית Eryngium maritimum 362395 דותן רותם 17 במאי 1998 1 0 0 223