ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 397279 יובל ספיר 28 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 396479 הילה גיל 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 396297 Hila Abraham 22 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 3 יער ליד בוקעאתה
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346260 יובל קטנר 15 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347661 לאה פרוזבול 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347423 יאיר אור 9 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 6 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347660 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346729 תצפיות רת"ם 27 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346121 אורי פרגמן-ספיר 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 392169 מימי רון 7 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 10 גליל תחתון מרכזי: הר סביון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 392170 מימי רון 3 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 11 גליל תחתון מרכזי: רכס ממלח
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 392171 מימי רון 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347659 ז.לוקוב 26 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 385790 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 14 מסיל עסניה
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 385823 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 15 שלולית דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 385785 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 16 שטח מוצף עונתית ליד מסיל עסניה
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346575 תור יצחק 4 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 17 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 373938 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346976 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 373937 טליה אורון 31 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 20 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 378359 טליה אורון 18 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 21 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 373936 טליה אורון 6 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 368580 אסף חיים 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347646 גל ברוריה 28 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 347658 קריסטל יונית 9 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362373 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362371 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן נדיר ברמה"ג בב.בראון ון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362376 דידי קפלן 28 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362372 דידי קפלן 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362374 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362377 דידי קפלן 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן נדיר מאד;נמצא בחולה+ר.דלת
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 362375 דידי קפלן 2 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 346569 איתן,יאיר,שאול 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 33 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 356103 טליה אורון 21 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 360261 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 35 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 360259 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 36 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 385602 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 37 ליד מסיל עסניה
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 356000 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 38 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 360262 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 39 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חרחבינה טובענית Eryngium barrelieri 373939 טליה אורון 14 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Eryngium%20barrelieri/ 40 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון