ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343351 נח נפתולסקי 26 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 1 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 341392 אלכסנדר איג 4 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 2 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 347743 י. ליפקין 6 באפריל 1972 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 342867 שיר ורד 21 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343352 אלכסנדר איג 10 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 5 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 342629 אלכסנדר איג 15 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 346707 יובל ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 346436 עזי כהן 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 346967 דידי קפלן 28 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 346708 תצפיות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367899 אריה קלר 1 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 11 שרון צפוני: חמרה חדרה התעלה המזרחית יבשה
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367895 אמיר רז 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 12 שרון צפוני: נחל חדרה
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 342866 שיר ורד 5 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343353 מיכאל זהרי 18 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 14 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343285 נח נפתולסקי 15 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 15 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343283 נח נפתולסקי 4 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 16 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343288 רוחמה ברלינר 1 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 17 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 368103 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 18 שרון דרומי: שפך שורק
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367893 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367894 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343286 נח נפתולסקי 2 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367897 אמיר רז 14 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 22 שרון צפוני: חמרה חדרה
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 344362 יובל ספיר 29 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 23 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 368258 יובל ספיר 18 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 24 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 355910 טליה אורון 17 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 356011 טליה אורון 29 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 26 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 344361 אביבה רבינוביץ' 23 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 27 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה מתוך נתוני רת"ם
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 367898 אריה קלר 13 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 28 שרון צפוני: חמרה חדרה
טובענית אביבית Callitriche lenisulca 343287 רוחמה ברלינר 10 באפריל 1978 1 0 0 /taxa/Callitriche%20lenisulca/ 29 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם