ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טובענית העוקצים Callitriche brutia 367891 דידי קפלן 10 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 1 צפון הגולן: במת הגולן
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325119 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 2 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325118 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325117 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325116 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 5 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 368427 דר בן נתן 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 6 צפון הגולן: במת הגולן
טובענית העוקצים Callitriche brutia 367892 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 7 צפון הגולן: במת הגולן
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325115 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 8 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325120 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 9 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 325121 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 10 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
טובענית העוקצים Callitriche brutia 367890 דידי קפלן 5 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
טובענית העוקצים Callitriche brutia 367889 בר אביעד 16 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Callitriche%20brutia/ 12 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק 245892/755628