ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח דביק Lathyrus gleospermus 386355 יאיר אור 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 1 צומת נוב
טופח דביק Lathyrus gleospermus 386194 אסף חיים 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 2 כביש הכניסה לקיבוץ אפיק
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345480 איציק ת.ועדינה 17 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355759 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 4 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367517 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 5 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים פיזר זרעים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367519 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 6 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 372415 בר שמש 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 7 אחו נוב
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344962 נח נפתולסקי 6 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 8 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 354777 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 9 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים פיזר זרעים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344906 עוזי פליטמן 9 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 10 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367490 יפתח סיני 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 11 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377069 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 12 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367491 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 13 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367495 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 14 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367499 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 15 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 360232 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 16 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344474 שיר ורד 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 17 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344540 מימי רון 8 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344468 אילן זהרוני 27 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 19 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344592 שיר ורד 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344523 שיר ורד 8 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344301 נח נפתולסקי 8 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355002 רועי שרייבר 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344531 פ.ה. דיוויס 22 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344004 פאולה פרנק 8 באפריל 1957 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367516 רועי שרייבר 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367504 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344035 נח נפתולסקי 10 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 28 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344959 נח נפתולסקי 26 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 29 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344961 נח נפתולסקי 9 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 30 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345032 יובל ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 31 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345473 תצפיות רת"ם 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 32 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344417 אלכסנדר איג 12 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344416 אלכסנדר איג 11 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345352 עדינה דולב 6 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355009 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 372
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367514 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 372
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367515 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 373סקר בית נטופה נקוד
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355010 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 373סקר בית נטופה נקוד
טופח דביק Lathyrus gleospermus 359492 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 40 שדות צפונית לכוכב הירדן
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344389 שיצר דבורה 29 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 41 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377068 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 42 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377070 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 43 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377071 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 44 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377072 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 45 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355764 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 46 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355770 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 47 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355767 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 48 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355771 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 49 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355769 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 50 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355768 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 51 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355766 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 52 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355760 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 53 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355761 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 54 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355459 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 55 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר פרטים גדולים עם תרמילים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355462 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 56 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355463 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 57 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344034 נח נפתולסקי 10 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 58 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 359490 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 59 שדות צפונית לכוכב הירדן
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367493 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 60 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355461 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 61 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367492 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 62 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344561 עוזי פליטמן 11 במאי 1959 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 63 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355765 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 64 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355763 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 65 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355762 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 66 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367513 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 67 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367511 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 68 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367509 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 69 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367503 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 70 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367501 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 71 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367498 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 72 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367512 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 73 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר פרטים גדולים עם תרמילים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367510 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 74 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367496 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 75 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367502 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 76 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367500 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 77 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367497 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 78 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367494 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 79 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
טופח דביק Lathyrus gleospermus 359456 רעות לוריא 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 80 צומת כפר כמא מזרח
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367505 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 81 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355559 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 82 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355562 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 83 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355558 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 84 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים עם זרעים חלקת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355560 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 85 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלרת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 359475 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 86 מעלה אלישע, צפון מערבית לכוכב הירדן
טופח דביק Lathyrus gleospermus 354726 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 87 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367518 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 88 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 354727 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 89 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367508 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 90 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367507 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 91 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים עם זרעים חלקת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 367506 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 92 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלרת מעלה אלישע
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345284 תצפיות רת"ם 5 במאי 1962 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 93 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 344960 נח נפתולסקי 8 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 94 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 377067 מרגרטה וולצ'אק 12 באפריל 2017 2 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 95 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח דביק Lathyrus gleospermus 385591 מימי רון 4 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 96 מזרחית לקיבוץ גזית
טופח דביק Lathyrus gleospermus 346912 ד.רימון 17 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 97 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 342104 אבי שמידע 21 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 98 מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 345736 אורי פרגמן-ספיר 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 99 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
טופח דביק Lathyrus gleospermus 368639 יאיר אור 7 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 100 דרום הגולן: מבוא חמה
טופח דביק Lathyrus gleospermus 355458 אלון לוי 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20gleospermus/ 101 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר