ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 386266 יאיר אור 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 1 הר חרמונית
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 386256 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 2 חזקה
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 386258 אסף בן-דוד 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 386298 נעמי דגוני 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 4 מאגר בנטל ובעליה להר בנטל
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 385871 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 5 יער מרום גולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 384842 אראלה הרי 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 6 מול שביל נורמן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373447 טליה אורון 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 7 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373446 טליה אורון 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 8 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373439 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 9 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 360646 יובל ספיר 27 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346211 דוכס ראובן 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 11 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 372782 טליה אורון 7 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 356325 טליה אורון 27 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 13 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב גבעה לבנה אג 19. בצל צפוני של עץ אלון
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348440 יואב גרטמן 10 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347305 אבי שמידע 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 15 רמות הגליל: רמת חניתה מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348635 אלמוני 1 בינואר 1901 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 16 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347501 יובל ספיר 18 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348378 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347436 איתן ג'קסון 7 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346780 יובל ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346860 יאיר אור 12 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347447 אמוץ דפני 31 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347440 יאיר אור 13 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347446 לב-ארי מתתיה דפ 30 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347786 דוכס ראובן 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347528 יאיר אור 4 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347860 עופר כהן 30 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347574 תצפיות רת"ם 31 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347767 עופר כהן 30 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367711 דידי קפלן 9 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 331699 תצפיות רת"ם 12 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 331694 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 368119 הגר לשנר 25 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346706 תצפיות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347525 טצחק תור 13 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346974 שיר ורד 14 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346342 יואב גרטמן 14 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 37 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347499 יובל ספיר 27 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367716 אסף מנחם 20 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 39 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346331 יואב גרטמן 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 40 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346227 אבי שמידע 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 41 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346256 מייק לבנה 15 בפברואר 1964 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 42 מערב הגליל העליון: צוקי גיתה מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348735 שיר ורד 1 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 331684 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 44 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348834 יואב גרטמן 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348279 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 46 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348152 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 47 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348779 רני ואורי 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 48 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348868 רני ואורי 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 49 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348882 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 50 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348713 יואב גרטמן 24 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 51 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348380 יואב גרטמן 8 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 52 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348379 יאיר אור 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 53 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348233 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 54 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348734 שיר ורד 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 55 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 348377 יובל ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 56 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346073 יואב גרטמן 12 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346409 טוביה קושניר 1 בינואר 1901 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 345963 חננאל בושרי 1 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 59 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367715 אסף מנחם 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367717 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 61 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367714 אסף מנחם 15 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 62 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367718 אביבה רבינוביץ' 10 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346199 גמליאל יגאל 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 64 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346198 מ. לבנה 24 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 65 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346101 מיכה לבנה 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 66 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 347532 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 67 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 345608 דוכס ראובן 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 68 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 344958 שמשוני גילי 8 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 69 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367712 דידי קפלן 20 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 70 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מאות פרטים על הגבעה המזרח
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373445 טליה אורון 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 71 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373444 טליה אורון 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 72 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373442 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 73 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373441 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 74 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373440 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 75 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373434 טליה אורון 14 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 76 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב איסוף זרעים באוכלוסיית ברעם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373443 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 77 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 367713 אסף מנחם 30 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 78 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 373435 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 79 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 346953 ד. שמשי 14 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 80 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב מתוך נתוני רת"ם
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 385002 הגר לשנר 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 81 עין הזקן
טופח הגליל Lathyrus spathulatus 384979 Orna Reisman-Berman 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20spathulatus/ 82 בעליה לבנטל