ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326637 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 1 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364154 עיברי יריב 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 2 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326716 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 3 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 368578 אסף חיים 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326635 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 5 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326636 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 6 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326638 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342102 אלכסנדר איג 23 ביולי 1929 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342100 מיכאל זהרי 15 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342101 אלכסנדר איג 26 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364153 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן נדיר!
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346975 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346954 קפלן דידי 25 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346863 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346862 אבי שמידע 30 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 368579 אסף חיים 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 16 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326640 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326639 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 345476 אורי פרגמן-ספיר 24 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 19 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346063 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 20 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326641 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 21 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364152 אוהד אריה 11 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364151 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן נשלח מיובש להגדרה
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 345475 אורי פרגמן-ספיר 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 24 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 356368 טליה אורון 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 25 עמק החולה: עמק החולה אחו גונן. תעלה מוגנת מרעית הבקר