ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח עדין Lathyrus nissolia 395239 שמואל מזר 19 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 1 הר שקד חרמון
טופח עדין Lathyrus nissolia 364150 מלול אלי 31 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 2 צפון הגולן: מורדות גולן
טופח עדין Lathyrus nissolia 385430 קלרה חן 4 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 3 הר דוב, חרמון מתוך גליון עשבייה- נ.צ משוער
טופח עדין Lathyrus nissolia 331809 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331813 תצפיות רת"ם 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331808 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331805 תצפיות רת"ם 11 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331804 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 8 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331810 אורי פרגמן 1 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 386321 אבי בן-סידי 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 10 מורדות דרומיים של הר הלל
טופח עדין Lathyrus nissolia 331814 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 11 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331816 תצפיות רת"ם 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331821 תצפיות רת"ם 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331815 תצפיות רת"ם 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331807 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331820 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 331806 תצפיות רת"ם 12 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 17 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדין Lathyrus nissolia 385428 יואב גרטמן 1 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 18 רכבל תחתון מתוך גליון עשבייה- נ.צ משוער
טופח עדין Lathyrus nissolia 385427 יאיר אור 8 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 19 נחל ערער, מתחת לרכבל תחתון. מתוך גליון עשבייה- נ.צ משוער
טופח עדין Lathyrus nissolia 385429 יואב גרטמן 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 20 רכבל תחתון מתוך גליון עשבייה- נ.צ משוער
טופח עדין Lathyrus nissolia 385426 יואב גרטמן 16 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20nissolia/ 21 הר הלל, שביל האדמוניות מיקום משוער לפי תיאור גליון עשבייה